Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Nałęczowie

  • Files of the commune of Nałęczów

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, majątkowe, finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi biercze, - 113 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne gminy, osobowe i personalne, kontroli, księgi protokołów i uchwał, dróg i placów publicznych, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, ksi...

 2. Akta gminy w Opolu

  • Files of the commune of Opole Lubelskie

  wiek XIX - zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, sądowe, ewidencji ludności, wyznaniowe, majątkowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, podatkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, finansowe, pożarnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 87 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, księgi protokołów, wykazy kontyngentów, aprowizacji, ...

 3. Akta gminy w Rybitwach

  • Files of the commune of Rybitwy

  okres okupacji - sprawy budżetowe - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a.

 4. Akta gminy w Szczekarkowie

  • Files of the commune of Szczekarków

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1930, 1 j.a.

 5. Akta gminy w Wąwolnicy

  • Files of the commune of Wąwolnica

  okres międzywojenny - sprawy podatkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy kontroli, finansowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 14 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 106 j.a.

 6. Akta gminy w Żyrzynie

  • Files of the commune of Żyrzyn

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 91 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1939, 1 j.a.

 7. Rady żydowskie województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Rada Żydowska w Biskupicach, 1939-1942, 10 j.a., księgi protokółów Rady Żydowskiej w Biskupicach, członkowie i urzędnicy Rady, wykazy Żydów podlegających pracy przymusowej, spisy rodzin żydowskich zamieszkałych w Biskupicach i Trawnikach, Zydzi z Krakowa zamieszkali w wymienionych miejscowościach, sprawy finansowe i majątkowe 2. Rada Żydowska w Zamościu, 1939-1942, 8 j.a., sprawozdania finansowe Rady (1939-1940), wykaz statystyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Zamościu i powiecie zamojskim, wykazy nieruchomości żydowskich znajdujących się na tym terenie, sprawy finansowe i inne
 8. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 9. Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin Voivodship Branch

  Dział Ogólny, 1944-1951, 251 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 28 j.a. Dział Prawny, 1944-1949, 235 j.a. Dział Osadnictwa, 1944-1950, 171 j.a. Dział Etapowy, 1944-1950, 68 j.a. Dział Transportowy, 1945-1950, 44 j.a. Likwidatura WO PUR w Lublinie, 1944-1951, 43 j.a. Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1947, 46 j.a. Sprawy przydziału nieruchomości repatriantom, 1945-1949, 12 j.a. Akta osobowe, 1944-1951, 794 j.a.

 10. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch

  Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

 11. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Biłgoraju

  • State Repatriation Office. Biłgoraj County Branch

  Sprawozdawczość, 1945-1950, sygn. 1-3 Ewidencja gospodarstw przeznaczonych do nasiedlenia, 1947-1948, sygn. 4-6 Ewidencja repatriantów i poszukiwanie osób zaginionych, 1945-1950, sygn. 7-11 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Przesiedleńczej, 1947-1949, sygn. 12 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 13-14

 12. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch

  Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

 13. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Hrubieszowie

  • State Repatriation Office. Hrubieszów County Branch

  Instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu Centralnego i Wojewódzkiego Oddziału PUR, 1944-1947, sygn. 1-7 Sprawozdania, 1945, sygn. 8-10 - wykazy, sprawozdania, protokóły Sprawy dotyczące repatriantów, 1945-1947, sygn. 11-19 - zaświadczenia, ewidencja repatriantów i zaświadczeń Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 20-38

 14. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krasnymstawie

  • State Repatriation Office. Krasnystaw County Branch

  Materiały pokontrolne, 1947-1949, sygn. 1 Ewidencja repatriantów, 1944-1949, sygn. 2-11 Ewidencja orzeczeń odszkodowawczych, 1946-1947, sygn. 12 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1948, sygn. 13-17

 15. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch

  Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

 16. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin County Branch

  Zarządzenia i materiały pokontrolne, 1946, 1948, sygn. 1-2 Sprawozdawczość dotycząca repatriantów, 1946, sygn. 3-4 Ewidencja repatriantów, 1945-1950, sygn. 5-8 Poszukiwanie rodzin, 1950, sygn. 9

 17. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Puławach

  • State Repatriation Office. Puławy County Branch

  Okólniki, zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1945-1950, sygn. 2 Ewidencja repatriantów i przesiedlanych, 1945-1946, sygn. 3-6 Wykaz majątków poniemieckich, 1946, sygn. 7 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945, sygn. 8

 18. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch

  Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

 19. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

 20. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38