Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 63
Language of Description: Romanian
 1. Județul Bălți: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Balti district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Bel'tskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Dosare privind eliberarea certificatelor de ședere a cetățenilor străini în Bălți. Corespondența cu subprefecturile privind activitatea școlilor și a bisericilor. Listele școlilor deschise pe teritoriul județul Bălți, în 1920-1921. Listele rezidenților satelor: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificate eliberate evreilor ce le permit să iasă din țară, începînd cu anul 1932 pînă în 1940. Dosare ce relatează lupta Prefecturii împotriva speculațiilor cu produse alimentare și alte produse de primă necesitate, 1940. Lista rezidenților județul...

 2. Judeţul Lăpușna – prefercturile judeţene, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunelor subordinate lor

  • Lăpușna district prefecture and its subordinated preturas and primarias
  • Лапушнянская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Corespondența cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu prefecturile judeţului privind regimul pașapoartelor și controlul cetăţenilor străini; transferul proprietăților confiscate de la localnici către prefecturi, deschiderea restaurantelor, tavernelor; problema dobîndirii cetățeniei române pentru basarabeni. Concedierea lucrătorilor care nu au promovat examenul la limba română între 1921-1925. Listele caselor de rugăciuni şi membrii sectelor din judeţ, 1923-1926. Materiale privind acordarea localnicilor judeţului dreptului să iasă din ţară; examinarea funcționarilor din judeţ cu scopul de rom...

 3. Poliţia centrelor de plasǎ – Comrat

  • Regional police inspectorate in Bessarabia. Comrat police commissariat
  • Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский комиссариат полиции
  • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Komratskiy komissariat politsii

  Corespondenţa cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia și Poliţia Tighina privind activitățile de urmărire penală a persoanelor acuzate de activități comuniste și legionare. Corespondența despre activitățile sectelor religioase. Fișiere personale ale persoanelor repatriate din URSS. Corespondența despre urmărirea persoanelor suspecte. Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre starea morală și politică a populației. Corespondența privind verificarea activităților ofițerilor de poliție și a repatriatilor germani. Registrul persoanelor urmărite de poliție. Corespondenţa cu Inspectoratulu...

 4. Judeţul Tighina – prefercturile judetene, subprefecturile plaselor (preturilor) si comunelor subordinate

  • Tighina district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Tiginskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Documente care permit cetăţenilor evrei din judeţul Tighina să iasă din ţară între 1920-1923. Listele şi statutul membrilor societăţii de consum din 1921. Statutul societăţii filantropice evreieşti din Căuşeni "Damen ferain". Listele producătorilor specialiști, care ar putea asigura nevoile populației în caz de război. Materiale referitoare la alegerea membrilor Camerii de Comerţ şi Industrie din Tighina în 1938. Informația cu privire la afilierea locuitorilor judeţului la diferite religii și secte religioase între 1938-1939. Corespondența cu instituțiile de cult din judeţ în ceea ce priveș...

 5. Judeţul Soroca: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

  • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Sorokskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. D...

 6. Poliţia Bălţi. Questura

  • Police Headquarters Bălţi. Questura
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Квестура полиции города Бельцы
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Kvestura politsii goroda Beltsy

  Conține materiale despe licitația organizată pentru vinderea proprietățiilor confiscate de la evrei; despre înmormîntarea evreilor din lagăre; listele evreilor din lagărul din Răuțel, listele evreilor din lagărul din Bălți ce au fost transferați în lagărul din Mărgulești, județul Soroca; documente administrative și directive; documente prin care s-a decis cine va trăi în casele evreilor deportați; listele evreilor din unitățile de muncă forțată; materiale despre pregătirea recensămîntului evreilor; descrierea detaliată a originelor, numărului și ocupațiilor culturale, politice și religioase...

 7. Inspectoratul Regional de Siguranță din Basarabia

  • Arhiva Naţională a Republicii Moldova
  • 680.1
  • English, Romanian
  • 1918-1929
  • Inventarul 1 - 1443 dosare, Inventarul 2 - dosarele 1444-2953, Inventarul 3 - dosarele 2959-4014, Inventarul 4 - dosarele 4015-5179.

  Conține materiale despre evreii din Chișinău, date despre căsătoriile mixte, listele evreilor ce nu s-au convertit și a celor ce s-au convertit la altă religie, copia Ordinului semnat de Cartierul General al Armatei Române cu privire la evreii din brigăzile de muncă, informații cu privire la activitatea grupului condus de Filderman, recensămîntul evreilor, dosare personale ale funcționarilor instituțiilor polițienești din Basarabia, ale infomatorilor și ale evreilor învinuiție de activitate și spionaj pentru URSS. Materiale de supraveghere a activităților desfășurate de către partidul polit...

 8. Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police of Soroca City

  • Poliția oraşului Soroca
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Полиция города Сорока
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Politsia goroda Soroca

  Informații despre evreii din județul Soroca – listele evreilor ce au activat în diferite organizații bolșevice, despre problemele căsătoriilor mixte și convertirea evreilor, situația evreilor din vestul Nistrului ce lucrează în brigăzi de muncitori în Basarabia, copii ale Ordinelor semnate de Armată și autorități civile cu privire la tratamentul evreilor; lista evreilor care au emigrat în Palestina sau în alte țări, din diferite regiuni din România.

 9. Judeţul Hotin – prefercturile judeţene, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunelor subordinate lor din stînga Nistrului

  • Hotin district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Pretury i primarii Khotinskogo uyezda
  • Претуры и примарии Хотинского уезда

  Listele proprietarilor întreprinderilor comerciale, industriale și agricole; membrii Consiliului comunal. Informații statistice despre gospodării, manufacturi și comercianții; situația economică a satului Briceni; corespondența cu Pretura plasei Bcriceni privind resursele umane și listele funcționarilor instituțiilor din sat. Înregistrările certificatelor eliberate locuitorilor satului Bîrlădeni privind situația proprietățiilor, cetățeniei române și altele probleme. Informații statistice colectate cu scopul de a mobiliza întreprinderile industriale, rezervele produselor alimentare care treb...

 10. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
  • Полиция города Оргеева
  • Politsiya goroda Orgeeva

  Fondul conține corespundența Poliției orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală a Poliției, Inspectoratul de Poliție din Chișinău, primăria orașului Orhei și cu Comisariatele despre activitatea poliţiei, despre listele de evrei cu vîrsta între 19-50 ani şi ale meşteşugarilor evrei şi ne-evrei. Listele evreilor din diferite judeţe ale României, care nu s-au prezentat în unităţile de muncă forţată. De asemenea, conține documente despre evacuarea populației, mobilizarea armatei, procese de judecată, eliberarea permiselor de trecere, acordarea pensiilor, rapoarte despre...

 11. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
  • Полиция города Оргеева
  • Politsiya goroda Orgeeva

  Ordine și circulare emise de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia cu privire la plasarea evreilor în lagăre şi ghetouri. Ordine care reglementează raporturile de interacţiune cu evreii. Corespondența dintre Poliția orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne al României, Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia, Chestura de Poliție orașului Chișinău, Prefectura orașului Orhei despre date statistice şi listele evreilor din judeţul Orhei, Basarabia. Copii ale documentelor referitoare la populaţia evreiască din Basarabia.

 12. Cabinetul civil-militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei

  • Administrative office of Bessarabia, Bukovina and "Transnistra"
  • Кабинет по администрации Бессарабии, Буковины и „Транснистрии”
  • Kabinet po administratsii Bessarabii, Bukoviny i „Transnistrii”

  Ordine și Dispoziții emise de conducerea României, Cartierul General al Armatei Române, generalului Gheorghe Alexeianu despre preluare controlului în Basarabia, Bucovina și Transnistria, evacuarea unităților militare, naționalizarea populației, inspectarea ghetoururilor, situația prizonierilor de război. Memorandumul despre problema evreiască din Basarabia. Regulamente ce prevăd organizarea ghetourilor. Materiale despre confiscarea proprietăţilor evreilor. Documente şi rapoarte despre inspecţiile făcute în Basarabia şi Bucovina în 1941. Date statistice despre încălcări şi acte criminale com...

 13. Comunitatea evreiască din or. Soroca

  • Soroca Jewish Community
  • Еврейская община города Сороки
  • Yevreyskaya obshchina goroda Soroki

  Registrul sinagogilor întreținute de croitorii din Soroca. Lista evreilor, care au primit cetățenia română. Dosarul celor 32 tineri din Zgurița, care au inițiat organizarea școlii de vară Organizația sionistă din Soroca. Procesele-verbale ale ședințelor consiliului comunității, unde sa discutat despre situația școlilor, acordarea suportului financiar, cheltuielile pentru funcționarea consiliului, aspectele politice (verificarea listelor electorale pentru a se asigura că sunt incluși toți cetățenii evrei). Registrele buletinelor electorale pentru consiliul comunității. Corespondența cu prefe...

 14. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Soroca

  • Soroca Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда
  • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda

  Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Rapor...

 15. Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Tighina

  • Tighina Gendarmes Legions, County Sections and Posts
  • Жандармский легион, секции и посты Тигинского уезда
  • Zhandarmskiy legion, sektsii i posty Tiginskogo uyezda

  Dosare personale ale evreilor ce erau învinuiți de jaf și cauzare a leziunilor corpurale sătenilor. Rapoarte informative despre evenimentele și situația din satele județului Tighina. Dosar de urmărire a circumstanțelor de sinucidere a lui Maer Iacob. Protocoalele posturilor de jandarmi despre jafurile comise de unitățile militare germane în satul Gangur. Dosarele personale ale lui Trahtenberg Abram, Blishtmein Neiv și Spivak Berku învinuiți că au fost membri ai organizației comuniste din Căușeni. Manifestul Comitetului Regional Basarabia al Partidului Comunist și al Comitetului de ținut adr...

 16. Administrația financiară raională Lăpuşna

  • Lăpuşna district financial administration
  • Лапушнянская уездная финансовая администрация
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya finansovaya administratsiya

  Materiale privind impozitarea evreilor, care aveau deschisă o mică afacere în Chișinău (fabrici de alcool, restaurante, cabinete medicale private, magazine, ferme de animale). Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale în județul Lăpușna. Informații despre acordarea ajutorului social copiilor orfani. Listele proprietarilor de locuințe în Chișinău, 1927. Certificate de acordare a dreptului de a vinde alcool în diferite județe ale Basarabiei. Listele proprietariilor de fabrici de alcool din Basarabia. Materiale privind controlul activității cooperativelor de credite ale...

 17. Comisia de asistență republicană a RSS Moldovenească pentru a sprijini activitatea comisiei de urgență de stat pentru investigarea crimelor comise de invadatorii germano-fasciști

  • Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders
  • Республиканская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний неметско-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Fondul conține date statistice despre persoanele ucise în urma crimelor de război comise de români şi germani; listele germanilor și colaboratorilor acuzați de crimele comise în Chișinău; rapoartele Comisie de Investigare a Crimelor de Război din Chișinău; declarațiile martorilor crimelor de război; rapoarte informative despre prejudiciile aduse evreilor basarabeni de către administraţia română.

 18. Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Rezina Police Station
  • Резинский комиссариат полиции
  • Rezinskij komissariat politsii

  Note informative ale agenţilor de poliţie despre evreii care au fost evacuaţi în Uniunea Sovietică şi a celor suspectaţi de activitate comunistă. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de loialitate faţă de statul sovietic, rămaşi în Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice. Ordinele Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre urmărirea persoanelor străine, listele persoanelor cu cetăţenie străină din Rezina. Copiile ordinelor Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre deciziile luate pentru a rezolva problema evreiască. Raport informaţional despre atitudinea morală şi ...

 19. Lăpuşna District Chamber of Commerce and Industry

  • Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna
  • Лапушнянская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Dosarele personale ale membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Lăpușna. Listele comercianților și proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, 1923-1927. Listele proprietarilor carierelor de piatră și cărămidă și fabrici de sticlă, 1925. Solicitările comercianților pentru a primi împrumuturi mici. Listele firmelor private evreiești, înregistrate la Camera de Comerț. Copii ale certificatelor emise de către proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, care confirmă înregistrarea acestora la Camera de Comerț. Recensămîntul proprietarilor de întrepri...

 20. Primăria Chișinău

  • Chișinău City Hall
  • Кишиневская городская примэрия
  • Kishinevskaya gorodskaya primeriya

  Listele alegătorilor din Chişinău; locuitorilor din Chișinău care au primit cetățenia română în 1927, magazinelor din Chișinău care au vîndut petrol lampant în 1920-1921, cu indicarea cantității vîndute; chioșcurilor comunale și buticurilor închiriate de către comercianți, străzilor și gospodăriilor din Chișinău. Materiale cu privire la activitatea Consiliului Municipal pentru 1935-1937. Dosare de investigarea a comercianţilor evrei învinuiţi de speculaţie. Materiale privind inventarierea și evaluarea bunurilor imobiliare din spitale, instituții caritabile, curative și altele din sistemul M...