Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 24
Language of Description: Danish
 1. Den Danske Flygtningeadministration i Sverige

  • Rigsarkivet
  • Den Danske Flygtningeadministration i Sverige
  • Danish, English
  • 782 pakken

  Almen Afdeling varetog bistand til flygtninge, som ikke var i arbejde, og som ikke opholdt sig i forlægning: beklædningshjælp, logi, forsørgelse, sociale hjælpeforanstaltninger for gamle, mødre med børn, gravide kvinder, læge- og tandlægeassistance, hjælp ved sygdom, dødsfald, hjælp til Den Danske Brigades personel og dettes familier. Juridisk assistance overgik til Flygtningekontorets Sekretariat.

 2. Socialministeriet, 2. kontor

  • Kontoret for Offentlig Forsorg
  • Rigsarkivet
  • 2. Kontor
  • Danish, English
  • 5 pakken

  Varetog hjælpearbejdet til deporterede danskere i Tyskland (nødhjælpspakker mv.). Oplysningerne findes i særlige sager i journalsagerne: - Journalnr. 820: Internerede. - Journalnr. 850: Kommunister. - Journalnr. 880: Jøder, politiske fanger.

 3. Bertelsen, Aage, Privatarkiv

  • Rigsarkivet
  • Bertelsen, Aage, Privatarkiv
  • Danish, English
  • 1943-1964
  • 1 pakke

  Materiale vedr. jøders overførelse til Sverige 1943 og efterkrigssager i forbindelse hermed 1943-1964, pk. 2.

 4. Håndskriftsamlingen, IV. Danmark-Norges almindelige historie

  • Rigsarkivet
  • Håndskriftsamlingen, IV. Danmark-Norges almindelige historie
  • Danish, English
  • 3 pakken

  Beretninger fra jøder og andre vedr. deres flugt til Sverige (indsamlet efter krigen). - IV T 48 O. Barfoed, korrespondance og beretninger, pk. 224-226.

 5. Werner Karl Rudolf Best, privatarkiv

  • Rigsarkivet
  • Werner Karl Rudolf Best, privatarkiv
  • Danish, English
  • 1942-1944
  • 2 pakken

  Manuskripter og materialesamlinger, Dagbog 1942-1944 (pk. 4-5 eller Film S-13200-S-13201).

 6. Forsvarets Arkiver, Besættelsestidssamlingen

  • FOARK
  • Rigsarkivet
  • Forsvarets Arkiver , Besættelsestidssamlingen
  • Danish, English
  • 1940-1955
  • 7 pakken

  Forsvarets faldne, eftersøgte, arresterede samt overførte til koncentrationslejre 1940-1955, pk. 93-98.

 7. George F. Duckwitz, privatrarkiv

  • Rigsarkivet
  • George F. Duckwitz, privatrarkiv
  • Danish, English
  • 1943
  • 1 pakke

  Papirer vedr. aktionen mod de danske jøder, pk. 1.

 8. Københavns Byret

  • Rigsarkivet
  • Københavns Byret
  • Danish, English
  • 1945-1960
  • 915 pakken

  Københavns Byret 21.- 25. Afdeling for Retsopgørssager Indeholder størsteparten af retssager ført mod danskere i tysk tjeneste, samt mod højtstående tyske embedsmænd.

 9. Justitsministeriet, 3. Ekspeditionskontor

  • Rigsarkivet
  • Justitsministeriet, 3. Ekspeditionskontor
  • Danish, English
  • 1943
  • 1 pakke

  Udenrigsministeriets skrivelse om tyskernes jødeaktioner i oktober 1943 og ministeriets efterfølgende indsats for frigivelse, pk. 2.

 10. Hermann Von Hanneken, privatarkiv

  • Rigsarkivet
  • Hermann Von Hanneken, privatarkiv
  • Danish, English
  • 1942-1945
  • 1 pakke

  Dagbogsnotater 1943 (pk. 1)

 11. Udenrigsministeriet, Stockholm, diplomatisk repræsentation, Gesandtskabets flygtningekontor

  • Rigsarkivet
  • Udenrigsministeriet Stockholm
  • Danish, English
  • 45 pakken

  Omhandler danske flygtninge i Sverige – både modstandsfolk og jøder. Navnekartoteket benyttes som indgang til sagerne.

 12. Den Danske Brigade i Sverige, Kommandoen

  • Rigsarkivet
  • Den Danske Brigade i Sverige, Kommandoen
  • Danish, English
  • 1943
  • 119 pakken

  Omhandler den danske politistyrke som blev opstillet i Sverige fra 1943. Bestod især af flygtede modstandsfolk.

 13. Københavns Amts Søndre Birks Politi

  • Rigsarkivet
  • Københavns Amts Søndre Birks Politi
  • Danish, English
  • 1945-1951
  • 68 pakken

  Indeholder retssager ført mod danskere i tysk tjeneste.

 14. Frederiksberg Politi

  • Rigsarkivet
  • Frederiksberg Politi
  • Danish, English
  • 1945-1950
  • 185 pakken

  Indeholder retssager ført mod danskere i tysk tjeneste. Indeholder også andre sager end landssviger-sager.

 15. Rigsadvokaten

  • Rigsarkivet
  • Rigsadvokaten
  • Danish, English
  • 1945-1952
  • 143 pakken

  Undersøgelser om hvorvidt der skulle rejses sigtelse mod danskere der havde arbejdet for tyskerne. Sager på enkeltpersoner.

 16. Frants Hvass, Privatarkiv

  • Rigsarkivet
  • Frants Hvass, Privatarkiv
  • Danish, English
  • 1 pakke

  Fotografier fra Theresienstadt, juni 1944, pk. 2-3.

 17. Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager

  • Rigsarkivet
  • Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager
  • Danish, English
  • 1947-1981
  • 11 pakken
 18. Københavns Amts Nordre Birks Politi

  • Rigsarkivet
  • Københavns Amts Nordre Birks Politi
  • Danish, English
  • 1945-1953
  • 37 pakken

  Indeholder retssager ført mod danskere i tysk tjeneste.

 19. Mosaisk Trossamfund

  • Rigsarkivet
  • Mosaisk Trossamfund
  • Danish, English
  • 1946
  • 1 pakke

  Lister over forsvundne jøder, 1946-1946, pk. 998.

 20. Politiets Efterretningstjeneste

  • Rigsarkivet
  • Politiets Efterretningstjeneste
  • Danish, English
  • 1945-1950
  • 691 pakken