Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 22
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta administracyjne (komunikaty, uchwały, zarządzenia, rejestry, protokoły, zestawienia, ksią żeczki czekowe)
 2. Więzienie w Zamościu

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)
 3. Więzienie w Chełmie

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)
 4. Więzienie w Białej Podlaskiej

  • akta osobowe więźniów
 5. Więzienie w Lublinie

  • materiały ewidencyjne (księgi główne więźniów, skorowidze)
 6. Więzienie w Siedlcach

  • akta osobowe więźniów
 7. Zbiór Jadwigi von Brandt

 8. Zbiór Jerzego Kątskiego

 9. Zbiór Haliny Stachyry

 10. Zbiór Krystyny Karwat

 11. Zbiór Henryka Padraka