Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 50
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

  • akta śledztw dotyczące zbrodni niemieckich popełnionych na obszarze b. województwa częstochowskiego (przesłuchania świadków w sprawach zbrodni niemieckich) - akta osobowe (akta personalne pracowników, akta osobowe więźniów) - akta administracyjne (korespondencja dotycząca przesłuchań świadków, przesłuchania, informacje w sprawie obozów z terenu powiatu pszczyńskiego, korespondencja i przesłuchania świadków dotyczące prowadzonych i zleconych postępowań, udzielanie pomocy prawnej, plany i sprawozdania, bieżące sprawy administracyjne) - materiały ewidencyjne (wykazy więźniów, obozów, rejestry)
 2. Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach

  • akta spraw dotyczących unieważnień wyroków - akta prokuratorskie dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 3. Prokuratura przy Sądzie Specjalnym w Katowicach [Staatsanwaltschaft bei dem Sonder gericht in Kattowitz]

  • akta prokuratorskie sprawy karnej dotyczącej nielegalnego handlu i uboju
 4. Sąd Powiatowy w Pszczynie - Wydział Zamiejscowy w Mikołowie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw o uznanie za zmarłego
 5. Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach

  • akta spraw rehabilitacyjnych - akta prokuratorskie dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 6. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Okręg Katowice

  • materiały ewidencyjne (księgi zawierające informacje o więźniach obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen)
 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie

  • akta spraw rehabilitacyjnych - akta prokuratorskie dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Sądu Okręgowego w Sosnowcu

  • akta prokuratorskie dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim - akta administracyjne (korespondencja, sprawozdania)
 9. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach

  • akta dotyczące nadzoru służbowego po zlikwidowaniu Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach
 10. Sąd Powiatowy w Częstochowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta administracyjne (okólniki, korespondencja)
 11. Sąd Okręgowy w Częstochowie

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim - materiały ewidencyjne (repertorium, skorowidz)
 12. Sąd Grodzki w Tarnowskich Górach

  • akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 13. Sąd Grodzki w Rudzie Śląskiej

  • akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (repertorium, skorowidz)
 14. Sąd Grodzki w Częstochowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 15. Sąd Grodzki w Bielsku

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (repertoria)
 16. Sąd Grodzki w Mysłowicach

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 17. Sąd Okręgowy w Sosnowcu

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim
 18. Sąd Okręgowy w Bytomiu

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim
 19. Sąd Grodzki w Białej

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (repertoria)
 20. Sąd Grodzki w Kłobucku

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)