Holding Institution: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów