Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Historisch Centrum Leeuwarden
 1. Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971

  Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Onder inventarisnummer 3965 - 4048 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 4022-4043 en 4800-5287 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, onder 4100-4141betreffende personeel van de politie. Onder nummers 5291-6229 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941

  Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van de opeenvolgende Leeuwarder overheidsbesturen. Onder inventarisnummer 1 - 532 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1692 en 1730 - 1774 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 3326 - 5078 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Gemeentebestuur Leeuwarderadeel, 1919-1943

  Het archief vormt de papieren neerslag van het handelen van het gemeentebestuur. Onder inventarisnummers 364 - 517 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In de sectie Openbare Orde zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Zendijk te Leeuwarden, 1895-1943

  Archief van de familie Zendijk. Vader Izak had een slagerij in de Breedstraat. Hij is op 26 juli 1856 te Leeuwarden geboren en op 5 december 1925 overleden. Moeder Henriette Cohen is op 9 november 1857 te Groningen geboren en op 5 april 1918 te Leeuwarden overleden. Het gezin Zendijk telde 6 kinderen; vijf dochters en één zoon. De kinderen zijn in de oorlog omgekomen (of vertrokken naar het buitenland).

 5. Gemeentelijke Joodse School, Perkstraat 40, te Leeuwarden, c.1941-1943

  Er is geen informatie over de inhoud van dit archief.