Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Gemeentearchief Tholen
 1. Archief van de gemeente Poortvliet 1580-1952

  Inventarisnummers 48 en 56 bevatten notulen van vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk Burgemeester en Wethouders. Correspondentie van Burgemeester en Wethouders met betrekking uit de oorlogsperiode is te vinden in de inventarisnummers: 193-215, 247-253 en 359-362. Alfabetische registers van ingekomen stukken en verhandelde zaken bij en door Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de jaren 1939-1946 bevinden zich in de inventarisnummers 290-297. Inventarisnummer 372 bevat een register van publicaties uitgaande van de Burgemeester (en Wethouders) 1939, 1940-1952. Gemeentelij...

 2. Archieven van het dorp en de gemeente van Scherpenisse (1581-1950)

  Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en vergaderingen van Burgemeester en Wethouders in de oorlogsperiode zijn te vinden in inventarisnummers 73 en 88-89. Voor correspondentie van Burgemeester en Wethouders, zie de inventarisnummers 749-788; 120, 350 (rubriekenaanduiding staat voor de serie correspondentie vermeld) en 127-132 (agenda's), 257 en 269. Onder het hoofdstuk bevolking zijn alfabetische registers van persoonskaarten te vinden Onder inventarisnummers 160B, 158B en 694 zijn registers van ingekomen en vertrokken personen te vinden met vermelding dat hierin ook personen zi...

 3. Archief voormalige gemeente Sint Maartensdijk 1937-1971

  Bij bewerking van de dossiers uit de periode 1938-1942 waren een aantal stukken niet te vinden. Stukken uit met name het eerste gedeelte van de periode kunnen derhalve onvolledig zijn en dus een onvolledig beeld geven. Inventarisnummer 197 bevat notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad 1936-1954. Inventarisnummers 198-199 bevatten de notulen van vergaderingen van Burgemeester en wethouders 1940-1948. Inventarisnummers 218-349 bevatten persoonsdossiers. Inventarisnummer 415 betreft opneming in en afvoer uit de bevolkingsregisters 1940-1945. Mogelijk bevindt zich in deze inventa...

 4. Stad Tholen

  Inventarisnummer 272 bevat de notulen van de gemeenteraad 1937-1950. Inventarisnummers 285-289 bevatten notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders 1939-1945. Wellicht bevindt zich ook informatie over de oorlogsperiode in inventarisnummers 281 en 298, raadscommissies (1936-1970) respectievelijk de burgemeester (1936-1969) en in de personeelsdossiers (inventarisnummers 343-512. Personeelsdossiers van de distributiekring zijn geplaatst in het archief van de distributiekring. Inventarisnummer 532 heeft betrekking op de Algemene Politieverordening 1936-1953.