Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeentearchief Kerkrade
  1. Archief van de gemeentesecretarie Kerkrade, 1795-1946

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 1-137 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1448-1543 en 1561-1919 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 2336-2467 zitten personeelsdossiers van de politie. Onder nummers 2552-2802 en 5533-5772 (archief van de Burgelijke Stand, 1797-1946) zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Archief gemeentesecretarie, 1800-1937 (Gemeente Eygelshoven)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.