Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeentearchief Barneveld
  1. Stukken uit de nalatenschap van de heer A.M.E. Overdijkink

    Overdijkink heeft diverse functies vervuld waarvan zich stukken in het archief bevinden, waaronder: - Algemeen leider der Afvoer Burgerbevolking, 1940 - Districtscommissaris Bureau Afvoer Burgerbevolking en C.B.V.O (Bureau Verzorgings Oorlogsslachtoffers) en administrateur van E.N.I. (Evacuatie Nood-Inrichtingen), 1944, 1945 - Beheerder van eigendommen van Joodse bewoners van "De Schaffelaar" en "De Biezen", 1945, 1946 - Plaatselijk bestuurslid "Nederlandsch Volksherstel", 1945 - Medewerker Rode Kruis-werk Barneveld, september 1944 - juni 1945

  2. Archief van de gemeentesecretarie, Barneveld

    Op het moment van de bezetting was Johan Westrik burgemeester van Barneveld. Hij werd aangesteld als burgemeester op 20 april 1925 en hij moest deze post gedwongen neerleggen op 1 juni 1946. De burgemeester moest onderduiken in augustus 1944 omdat hij een weermachtsorder negeerde. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie inventarisnummers 1 en 5-6 voor de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W. Nummers 338-356 betreffen personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummeres 397-410 zitten stukken betreffende de bevolkingsregi...