Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeente Wymbritseradiel
  1. Archief van de secretarie van de gemeente Wymbritseradeel 1923 - 1983

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 2.1.3.1 en 2.1.3.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het gedeponeerd archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hoofdstuk 3.1). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Archief van de gemeente Ijlst, (1917) 1934-1983

    Door de geïsoleerde ligging van Ijlst is er in de oorlogsjaren weinig gebeurd in de gemeente. Wel moest burgemeester Langman op 21 maart 1945 wegens moeilijkheden met de Sicherheitsdienst en werden een maand voor de bevrijding twee Ijsltenaren die lid waren van de NBS door de SD gearresteerd en waarschijnlijk gefusilleerd. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.A.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.B...