Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 56
Holding Institution: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy - Wydział Archiwalny
 1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

  • akta administracyjne (plany pracy, sprawozdania, zarządzenia, organizacja konferencji, korespondencja, sprawy pracownicze, ankiety członków organizacji niepodległościowych, dokumentacja popełnionych zbrodni niemieckich, dokumentacja procesu Forstera) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteka osobowa zbrodniarzy niemieckich, kartoteka Volkssturmu i SA, kopie inwentarzy akt niemieckich władz okupacyjnych, rejestry miejsc zbrodni, rejestry spraw karnych z dekretu z 31 VIII 1944 r., wykazy uwięzionych w obozach pracy i więzieniach w latach 1945-1954...
 2. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu

  • akta operacyjne (akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych) - akta osobowe więźniów - akta administracyjne (korespondencja, protokoły kontroli, analiza ładu i porządku, fundusz specjalny na cele operacyjne, instrukcje dotyczące pracy operacyjnej) - akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy) - materiały ewidencyjne (wykaz imienny skazanych)
 3. Sąd Wojewódzki w Toruniu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy SB
 4. Sąd Rejonowy we Włocławku

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta spraw rehabilitacyjnych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 5. Prokuratura Rejonowa w Szubinie

  • akta prokuratorskie dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy UB - akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich
 6. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 7. Sąd Rejonowy w Toruniu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw rehabilitacyjnych osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 8. Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 9. Sąd Rejonowy w Grudziądzu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 10. Sąd Rejonowy w Rypinie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw rehabilitacyjnych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 11. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 12. Sąd Powiatowy w Toruniu - Wydział Zamiejscowy w Chełmży

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 13. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe dotyczące spraw rehabilitacyjnych
 14. Sąd Rejonowy w Świeciu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 15. Prokuratura Sądu Okręgowego w Toruniu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 16. Sąd Rejonowy w Szubinie

  • akta sądowe dotyczące zbrodni niemieckich - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 17. Sąd Rejonowy w Radziejowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 18. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 19. Sąd Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 20. Sąd Powiatowy w Żninie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego