Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Grodzisku Mazowieckim close
 1. Akta miasta Rawy Mazowieckiej

  • Files of the town of Rawa Mazowiecka

  The collection contains i.a. lists of commercial and artisan enterprises including the addresses and names of their proprietors; postwar documents on the synagogues and the cemetery.

 2. Akta miasta Piaseczna

  • Files of the town of Piaseczno

  The collection contains i.a. German circulars and orders; files on social welfare; correspondence in connection with the establishment of the ghetto in Piaseczno; lists of real estate owned by Jews; population records; goods confiscated from Jewish shops.

 3. Akta miasta Skierniewic

  • Files of the town of Skierniewice

  The collection contains i.a. the materials on forced labour; correspondence with the Rada Żydowska (Judenrat, Jewish Council) regarding the establishment of the ghetto (1940); a list of names of wealthier Jews; postwar documents on issues including property rights cases;

 4. Akta miasta Sochaczewa

  • Files of the town of Sochaczew

  The collection contains i.a. documents of Sochaczew city governor’s office, including lists of shops owned by Jews; ordinances from the period of the occupation concerning or affecting Jews, including some concerning the establishment of a Jewish quarter in January 1941; correspondence of the Judenrat concerning forced labour and food ration cards; lists of Jews by labour details.

 5. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, dotyczą w przeważającej części spraw o pobicie, uszkodzenie ciała, kradzieży mienia lub pieniędzy, znieważenia urzędnika państwowego, nielegalnej produkcji alkoholu, akta osobowe, repertorium "S"

 6. Sąd Grodzki w Skierniewicach

  • Court of the first instance in Skierniewice

  Akta spraw karnych, akta spraw cywilnych, akta spraw opiekuńczych, akta spraw egzekucyjnych

 7. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Burggericht in Piaseczno
  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych akta spraw karnych

 8. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego

  • Files of the town of Grodzisk Mazowiecki

  The collection contains i.a. the list of farms owned by Jews; German public announcements and ordinances affecting or concerning Jews; documents of the Zarząd Komisaryczny Nieruchomościami Żydowskimi (Jewish Real Estate Trustee Administration Board); a list of names of Jews assigned for forced labour; files on specific real estate owned by Jews; personal files of some people from Grodzisk, among them Bernard Kampelmacher, later a cooperator with Oneg Shabat in the Warsaw ghetto;

 9. Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rawie Mazowieckiej

  • Commission for the Investigation of Hitlerite Crimes in Rawa Mazowiecka

  The collection contains postwar witness statements by Polish witnesses to events connected with the extermination of the Jews in the surrounding localities, above all Biała Rawska and Rawa Mazowiecka; also questionnaires connected with the register of locations and facts about the crimes.

 10. Akta miasta Pruszkowa

  • Files of the town of Pruszków

  The collection contains i.a. the partially preserved files of the Zarząd Komisaryczny Nieruchomości Żydowskich miasta Pruszkowa (Jewish Real Estate Trustee Administration Board of the city of Pruszków) dating from 1941-1944; also a list of real estate owned by Jews; summary population censuses of Pruszków; lists of abandoned real estate; and registered address ledgers for some real estate, for periods including the occupation.

 11. Akta miasta Grójca

  • Files of the town of Grójec

  The collection contains i.a. cases of forced labour, execution of fines and other dues; files containing records and inspection reports on population movements; business, revenue and currency matters; correspondence regarding expulsion of the Jews and confiscations of their real estate; files on apartment and house searches and sanitation issues; statistics; lists of Jewish shops, industrial plants and farms; German propaganda documents.

 12. Sąd Grodzki w Piasecznie

  • Court of the first instance in Piaseczno

  akta spraw cywilnych, akta spraw karnych, akta osobowe.

 13. Akta miasta Żyrardowa

  • Files of the town of Żyrardów

  Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego. Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB. Plany i projekty, domowe książki meldunkowe.

 14. Akta miasta Mogielnicy

  • Files of the town of Mogielnica

  The collection contains i.a. correspondence with parties including the Judenrat; cases concerning real estate.

 15. Akta miasta Góry Kalwarii

  • Files of the town of Góra Kalwaria

  The collection contains i.a. postwar documentation regarding Jewish real estate.

 16. Więzienie w Grodzisku Mazowieckim

  • Prison in Grodzisk Mazowiecki

  Akta osobowe byłych więżniów z czasów okupacji

 17. Sąd Grodzki w Legionowie

  • Court of the first instance in Legionowo

  Akta spraw cywilnych, akta o uznanie za zmarłego, akta osobowe

 18. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 19. Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim

  • Court of the first instance in Grodzisk Mazowiecki
 20. Ubezpieczalnia Społeczna w Żyrardowie

  • The social insurance institution in Żyrardów