Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 53
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie
 1. Starostwo Miejskie w Warszawie

  • Stadthauptmannschaft Warschau
  • Office of the Warsaw City Governor,

  The collection contains i.a. birth and death statistics, weekly reports of the chairman of the Judenrat (1941), the dispute over the boundaries of the ghetto, forced labour, Jewish mutual aid, the fight against typhus, applications for passes, and cases of illegal trade and smuggling

 2. Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Skierniewicach

  • Kreishauptmannschaft Łowicz - Skierniewice
  • Łowicz - Skierniewice County Governor’s Office

  Znajdują się tutaj zarządzenia organizacyjne dot. utworzenia urzędów, plan akt oraz opis statystyczny powiatu z mapa /1:500 000/. Do spraw szkolnictwa zachowało się sprawozdanie z konferencji nauczycieli szkół niemieckich, raporty z uruchomienia szkół niemieckich w starostwie /1940 r./. W aktach zespołu znajdują także odbicie sprawy związane z przesiedleniami folksdojczów /niekompletne/, rejestracją zniszczonych zakładów przemysłowych, werbunkiem robotników polskich z terenu starostwa na roboty przymusowe do Rzeszy /1944 r./, a także sprawozdania z wykorzystania budżetu oraz preliminarze bu...

 3. Przewodniczący Rady Żydowskiej w Warszawie

  • Der Obmann des Judenrates in Warschau
  • Chairman of the Jewish Council in Warsaw

  Najbardziej cennym materiałem są akta Wydziału Statystycznego i Wydz. Ewidencji zawierające komplet sprawozdań Przewodniczącego Rady Żydowskiej od 07.10.1939 r do 27.02.1941 r. oraz dane ilości mieszkańców i nieruchomości dzielnicy żydowskiej na dzień 01.01.1941 r. Zachowały się też cenne akta ukazujące pod różnymi aspektami sytuację getta - wykresy i tabele dot. spraw zdrowotnych i działalności różnych wydziałów, elaboraty na temat położenia ludności żydowskiej, możliwości produkcyjnych i pracy w getcie, sytuacji finansowej, plany gospodarcze, sprawy opłat i podatków i inne.

 4. Starostwo Powiatowe w Mińsku

  • Kreishauptmannschaft Mińsk
  • Mińsk Mazowiecki County Governor’s Office

  W zespole tym zachowały się wykazy absolwentów zawodowych szkół warszawskich wysłanych na przymusowe roboty do budowy dróg w Mińsku z lat 1941-1944 oraz kwestionariusze osób zatrudnionych w pogotowiu budowlanym w GG. Poza tym interesujące są kwestionariusze personalne ewakuowanych z kraju Warty na teren powiatu Mińsk w 1940 r. Na uwagę zasługuje także preliminarz budżetowy starostwa na rok 1944/45.

 5. Sąd Obwodowy w Płocku

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu, używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną k...

 6. Sąd Obwodowy w Ciechanowie

  • Amtsgericht Zichenau
  • Local Court in Ciechanów

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używanie fałszywych dokumentów, nielegalny wyrób alkoholu, znęcanie się nad ludźmi, przekupstwo urzędnika, nielegalne kontakty z więźniami, spowodowanie pożaru. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokole podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestę...

 7. Sąd Obwodowy w Przasnyszu

  • Amtsgericht Praschnitz
  • Local Court in Przasnysz

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu, używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną k...

 8. Sąd Obwodowy w Płońsku

  • Amtsgericht Plöhnen
  • Local Court in Płońsk

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, używania fałszywych dokumentów, nielegalnego wyrobu alkoholu używania fałszywych dokumentów, włóczęgostwa, kłusownictwa. Protokóły przesłuchań zawierają wyjaśnienia osób podejrzanych i zeznania ewentualnych świadków. W protokóle podaje się imię i nazwisko oskarżonego, personalia, narodowość, miejsce zamieszkania, wiadomość o tym, czy oskarżony jest aresztowany i gdzie przebywa, określa się czyn przestępczy i jego prawną kw...

 9. Sąd Specjalny przy Sądzie Krajowym w Ciechanowie

  • Sondergericht bei dem Landgericht Zichenau
  • Special Court in Ciechanów

  Akta niemieckiego Sądu Specjalnego obejmującego zakresem swej działalności teren regencji ciechanowskiej. Oprócz właściwych akt spraw sądowych takich jak: nielegalny ubój, nielegalny handel, przemyt przez granicę, kradzież, paserstwo, rabunki, nielegalne przechowywanie broni, porzucenie pracy, oszustwa, zranienia, wykroczenia celne, uprawianie prostytucji, sabotaż, morderstwo, przekupstwo, wyłudzenia - akta te zawierają między innymi protokoły wykonania egzekucji, fotografie skazanych, listy pożegnalne osób skazanych na śmierć pisane do rodzin, obwieszczenia o wykonaniu wyroku śmierci na os...

 10. Komenda Powiatowa Policji Polskiej Ostrów Mazowiecka

  Na zespół składają się akta personalne funkcjonariuszy korpusu Policji Polskiej z terenu dawnego powiatu Ostrów Mazowiecka. W teczkach znajdują się informacje o przebiegu służby policjantów, rozkazy przeniesienia, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia policjantów, decyzje o karach służbowych, informacje o dochodzeniach w sprawach wykroczeń służbowych, fotografie, poświadczenia odbioru legitymacji. Na niektórych dokumentach dotyczących funkcjonariuszy znajdują się adnotacje: "zarejestrowane w 1951 roku", co może świadczyć, że dokumenty były wykorzystywane również w okresie powojennym.

 11. Sąd Obwodowy w Gostyninie

  • Amtsgericht Waldrode (Gasten)
  • Local Court in Gostynin

  Akta spraw karnych rozpatrywane przez sądy niemieckie w pierwszej instancji. Są to sprawy za prowadzenie nielegalnego handlu, przejścia i przemyt przez granicę, nielegalny ubój, wyrób alkoholu, stawianie oporu władzy, wrogi stosunek do Niemców, używanie zboża na paszę dla inwentarza itp.

 12. Sąd Obwodowy w Ostrołęce

  • Amtsgericht Scharfenwiese
  • Local Court in Ostrołęka

  Zawartość aktowa przeważnie dotyczy wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, wyrób alkoholu, spekulacje, lichwiarstwo, a także sprawy poważniejsze: fałszowania dokumentów i naruszenia umowy o pracę, także pomocy przy ucieczce z więzienia.

 13. Sąd Obwodowy w Sierpcu

  • Amtsgericht Sichelberg
  • Local Court in Sierpc

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: nielegalny handel, ubój, przemyt, paserstwo, wyrób alkoholu, spekulacje, przemyt, lichwiarstwo, a także sprawy poważniejsze: pomoc w ucieczce więzienia, fałszerstwo dokumentów.

 14. Sąd Obwodowy w Mławie

  • Amtsgericht Mielau
  • Local Court in Mława

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie I - szej instancji. Przeważnie dotyczą: nielegalnego handlu, uboju, wyrobu alkoholu, użycia zboża na paszę, zatajenia danych przy spisie inwentarza, przekroczenie granicy, przemytu, obrotu kartami żywnościowymi, opuszczeniem miejsca zamieszkania, kłusownictwa, oszustwa.

 15. Sąd Obwodowy w Pułtusku

  • Amtsgericht Ostenburg
  • Local Court in Pułtusk

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie 1 - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: handel, ubój, przemyt, wyrób alkoholu, niedostarczenie kontyngentów, zatajanie ilości posiadanego inwentarza, wykroczenia celne i dewizowe, paserstwo, kradzieże.

 16. Sąd Obwodowy w Makowie

  • Amtsgericht Mackeim
  • Local Court in Maków Mazowiecki

  Akta spraw karnych rozpatrywanych przez sądy niemieckie I - szej instancji. Przeważnie dotyczą wykroczeń natury gospodarczej: handel, ubój, przemyt, spekulacja, uszkodzenie ciała, spowodowanie pożaru, fałszerstwo dokumentów, kradzieże.

 17. Sąd Grodzki w Warszawie

  • Court of the first instance in Warsaw

  Zachował się rewersał sekretariatu III Oddz. Karnego jako jedyne akta administracyjne oraz skorowidz Oddz. II Karnego jako jedyny oryginalny środek ewidencyjny. Wśród zachowanych akt sprawy cywilne stanowią nieco ponad 60 % całości. Sporą ich część stanowią sprawy z kodeksu pracy (sygn. "C.pr.") przejęte po zniesionym przez władze okupacyjne Sądzie Pracy. Zachowały się również sprawy z postępowania nakazowego i upominawczego (sygn. "N" i "E"), sprawy postępowania ogólnego (sygn. "C") oraz sprawy drobniejsze (sygn. "Co") w tym komornicze. Wśród spraw karnych znaleźć można natomiast akta spra...

 18. Sąd Obwodowy w Suwałkach

  • Amtsgericht Sudauen
  • Local Court in Suwałki

  Akta spraw karnych rozpatrywane przez sądy niemieckie pierwszej instancji. Prowadzenie nielegalnego handlu, nielegalne przekroczenie granicy, paserstwo, przemyt, nielegalny ubój i wyrób alkoholu, wrogi stosunek do Niemców, stawianie oporu władzy, przekupstwo, fałszerstwo, kłusownictwo, pomoc więźniom.

 19. Akta prokuratur niemieckich Rejencji Ciechanowskiej

  • Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Zichenau und Amtsanwaltschaft Zichenau

  W zespole znajdują się akta dochodzeń oraz akta podręczne prokuratur niemieckiej rejencji ciechanowskiej. Akta zawierają zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Rzeszy, Prokuratury Generalnej w Królewcu, Prezesa Sądu Krajowego w Ciechanowie oraz Landratów i Gestapo w Ciechanowie dotyczące podziału i organizacji pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, postępowania z więźniami, stosowania kar wobec Polaków. Listy imienne osób skazanych przez Sady Obwodowe rejencji ciechanowskiej, na obóz pracy, sprawozdania z działalności Prokuratur. Akta dochodzeń dotyczą nielegalnego handlu, uboju, przekracz...

 20. Zbiór fotografii z II wojny światowej 1939-1945

  Na "Zbiór fotografii z II wojny światowej 1939 - 1945" składają się 433 fotografie: Bukowskiego, Fikusa, Szymborskiego oraz autorów nieokreślonych. 191 zdjęć oznakowanych przez autorów (pieczątki imienne, adnotacje odręczne o czasie i miejscu wykonania zdjęcia), 242 zdjęcia autorów nieokreślonych. Do około 30% zdjęć zachowały się negatywy. Wyselekcjonowano 27 zdjęć stanowiących kopie zdjęć publikowanych w wydawnictwach albumowych, książkowych itp. Wśród autorów zdjęć pojawiają się nazwiska T. Bukowskiego ps. "Bończa" (116 zdjęć, J. Szymborskiego (45 zdjęć), E. Fikusa (8 zdjęć), S. Zdziarska...