Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 30
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Siedlcach
 1. Akta gminy Stoczek powiat Węgrów

  • Files of the commune of Stoczek
  1. Akta do 1944r 1910-1944 sygn. 1-50, Dział I ogólno-organizacyjny 1946-1950 sygn. 51-57, Dział II Finansowo-budżetowy 1944-1951 sygn. 5874, Dział Gospodarki Gminnej 1943-1951 sygn. 75-134, Dział IV Administracyjny 1945-1954 sygn. 135-143, Dział V Administracji Społecznej 1946-1950 sygn. 144-145, Komisje Gminne 1946-1950 sygn. 146-148 w czasie skontrum stwierdzono brak sygn.1, 47, 143, księga uchwał wójta gminy 1911-1915 sygn. 149, księga ludności niestałej 1915 sygn. 150, księga uchwał rady gminy 1922-1927, sygn. 151, kontrola akt archiwalnych 1927 sygn. 152, księgi finansowe i budżety 19...
 2. Akta miasta Łukowa

  • Files of the Town of Łuków

  Sprawy organizacyjne, okólniki i zarządzenia 1901-1951 sygn. 1-24, 316-318, Sprawozdania sytuacyjne 1945-1950 sygn. 25-28, Sprawy pracownicze 1948-1949 sygn. 29-39, 323, Protokóły i posiedzenia organów kolegialnych zarządu i Rady Miejskiej, Komisji 1945-1950 sygn. 40-72, Sprawy mieszkaniowe, lokalowe sygn. 1944-1949 sygn. 73-87, 287-296, 324, Kontrole 1947-1950 sygn. 88-90, Zarząd mieniem miejskim, sprawy przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1944-1950 sygn. 91-114, Budżet 1944-1950 sygn. 115-144, księgi rachunkowe, gospodarka mieniem miejskim 1945-1950 sygn. 145-159, Podatki 1947-1950 sygn....

 3. Akta miasta Siedlce

  • Files of the town of Siedlce

  Rachunek Wydatków i Dochodów 1918-1919 sygn. 11, Budżet 1918-1919, 1924, 1925, 1926-1939, 1941-1942, 1944-1949, sygn. 12, 14, 15, 17-30, 32, 33, 43, 62, 78, 86, 91, 100, 101, 112-113, 118, Sprawozdania 1923, 1927-1942, 1944-1947, 1949-1950, sygn. 13, 32, 34-42, 44, 47-49, 52, 63, 79, 84-85, 90, 11-111, 117, Protokoły 1934, 1940, 1944-1950 sygn. 45, 50, 52, 80, 92-93, 96-98, 108-109, 115-116, X-XII 1939 sygn. 2361, Działalność administracji państwowej 1934-1935 sygn. 46, Księga zarządzeń burmistrza 1940, 1945 sygn. 51, 81-82, Karty rejestracyjne 1940 sygn. 54, Kontrola wydanych kart przemysł...

 4. Starostwo Powiatowe w Węgrowie

  • Węgrów County Governor's Office

  Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Ref...

 5. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

  Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane p...

 6. Akta miasta Mińska Mazowieckiego

  • Files of the Town of Mińsk Mazowiecki

  Księga protokółów rady miejskiej 1937-1939 sygn. 1, Księga protokółów magistratu 1918-1922 sygn. 2, Sprawozdanie Zarządu za 1934-1939 sygn. 3, Budżety 1936/37, 1937/38 sygn. 4-5, Sprawozdania rachunkowe 1929, 1931, 1936, 1938 sygn. 6-10, Budowa wodociągu 1937-1938 sygn. 11, Księga protokółów magistratu, rady 1939-1942 sygn. 12, Księga wydatków przedsiębiorstw miejskich 1941/42 sygn. 13, Księga protokółów rady 1947-1949 sygn. 14-17, Księga protokółów Prezydium 1944-1949 sygn. 18-21, Księga inwentarzowa [wydatków] Zarządu Miejskiego 1948, 1950 sygn. 22-23 dopływ: 3401/05.04.27 rejestr kar nak...

 7. Sąd Okręgowy w Siedlcach

  • Files of the County Court in Siedlce

  Repertorium i skorowidz spraw cywilnych 1941 - 1946 sygn. 1 - 2, Repertoria spraw karnych K, JK 1941 - 1946 sygn. 3 - 4. Skorowidz spraw karnych K, JK 1941 - 1948 sygn. 5, Terminarz rozpraw 1941 - 1942 sygn. 6, - Księga należności pieniężnych 1940 - 1945 sygn. 7, Akta spraw cywilnych CJ, C, Ca, Cz 1939 - 1944 sygn. 8 - 107, Akta spraw karnych JK, K 1939 - 1944 sygn. 108 - 901 [Repertoria C, CJ, Cz, Ca, Kl, Up z lat 1933 - 1948 oraz repertoria i skorowidze Ka, K, KJ, KO z lat 1938 - 1949 w zespole Nr 62/61 - "Sąd Okręgowy w Siedlcach 1918 - 1939", sygn. 6676, 6677, 6678, 129, 61, 6679, 6680,...

 8. Sąd Grodzki w Żelechowie

  • Court of the first instance in Żelechów

  Wydział Cywilny Akta spraw cywilnych rozpatrywanych w trybie postępowania ogólnego 1942-1949 sygn.1-2, Repertorium Co (postępowanie polubowne) 1947-1949, Repertorium E (sprawy egzekucyjne) 1948-1949 sygn. 4, repertorium O (opiekuńcze nad małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi) 1946-1947 sygn. 5, Repertorium Sp (sprawy spadkowe) 1948-1949 sygn. 6, Skorowidz C spraw cywilnych 1944-1949 sygn. 7, Wydział Karny Repertorium Kg dla spraw karnych 1941-1949 sygn. 8-10, repertorium Ko w sprawach karnych ogólnych 1948-1949 sygn.11, Skorowidz Kg wg nazwisk stron 1945-1949 sygn.12, nab. 3899/09 - 257 j.a. (...

 9. Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew

  "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1942-1944)1944-1950 sygn.1-37, 558, 651-666. "Co" dla spraw, wytaczanych w związku z postępowaniem polubownym, dla zarządzeń tymczasowych, dla spraw o zabezpieczenie dowodów, wniosków o przyznanie prawa ubogich, oraz wszelkich spraw dla których nie ma oddzielnych repertoriów (1952)1945(1961) sygn. 38-66, 559-575, 667-784. "Kl." dla spraw o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.67-68. "Ns" dla wszelkich spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1947-1950 sygn.69-82, 576-641. "Zg." dla ...

 10. Sąd Grodzki w Łukowie

  • Court of the first instance in Łuków

  Akta spraw cywilnych 1940-1944, sygn. 1-84, nab. 3908/09 Pomoce (4 j.a), Rep. C 1939-41, 41-44, Rep. Co 1940-1942, Skor. C 1939-1945, akta spraw (83 j.a.) C 1939,1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 Op. 1940, nab. 4231/10 - 16 j.a. 0,20 mb Rep. Kom 1939-1941, 1942-1945, akta Kg 1939-1943 (14 ja.).

 11. Starostwo Powiatowe w Łukowie

  • Łuków County Governor's Office

  Referat organizacyjny 1945-1950 (30 j.a), sygn. 1-30, referat budżetowo-gospodarczy 1948-1950 (8 j.a.) sygn. 31-38, referat społeczno-polityczny 1944-1950 (107 j.a.) sygn. 39-145, Referat administracyjny 1945-1950 sygn. 147-153, referat karno-administracyjny 1945-1949 sygn. 154-159, referat wojskowy 1945 sygn. 160, referat opieki społecznej 1944-1950 (51 j.a.) sygn. 161-211, referat zdrowia 1944-1950 (42 j.a.) sygn. 212-253, referat weterynarii 1945-1950 (102 j.a.) sygn. 254-355, referat drogowy 1945-1950 (91 j.a.) sygn. 356-446, referat przemysłu i handlu 1945-1950 (42 j.a.) sygn. 447-488,...

 12. Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin

  Wydział Cywilny "C" sprawy rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939) 1940-1944 sygn. 1-107, 276-297. "Co" sprawy wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1941 sygn. 108. "E" sprawy egzekucyjne, nie wyłączając skarg na czynności komornika 1942 sygn.109. Wydział Karny: Kg. sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1940-1944 sygn. 110-128, 298-305. Doinwentaryzowanie w 2005r. 147j.a. 0,42mb. (akta odnalezione i 3 j.a. z nabytku 3328/2004). Skorowidz Kg. 1943-1944 [1945-1948] sygn.129 (1 j.a.). Wydział cywilny: Skorowidz C 1941-1944 [1945-1946] sygn...

 13. Sąd Grodzki w Garwolinie

  • Court of the first instance in Garwolin

  Akta spraw: "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1937) 1944-1950 sygn.1-46, 368-379. "Co" sprawy cywilne wytaczane w związku z postępowaniem polubownym 1945-1949 sygn.47-61, 288-291. "Kl" sprawy o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.62-64. "Ns" sprawy z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1946-1950 sygn. 65-75, 292-345, 416. "Op" sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1948-1949 sygn. 76. "Zg" sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu 1946-1950 (1951) sygn.77-282, 350-351, 417. "Kg." sprawy karne, w któryc...

 14. Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim

  • Court of the first instance in Stoczek Węgrowski

  Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta prezydialne: Sygn. 1 Prowizoryczna księga inwentarzowa 1940 (1j.a.). Sygn. 2 Książka ekspedycyjna 1940-1941 (1j.a.). Sygn. 3 Korespondencja ogólna 1940 (1j.a.). Akta spraw karnych: Sygn. 4- 530 Kg - sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego [1939] 1940-1944 [1949] (527j.a.). Sygn. 531-730 Ko.- sprawy karne ogólne 1940-1942 (200j.a.).

 15. Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew

  Wydział Cywilny "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939)1940-1944 sygn. 1-59, 71-153. "Co" sprawy opiekuńcze (1938-1939)1940-1942 sygn. 60-61, 154-155. Wydział Karny: "Kg" sprawy karne 1941-1944 sygn. 62-67. Pomoce kancelaryjne: Skorowidze C [1939] 1941-1944, sygn. 68-69. Repertorium C [1939] 1940-1944 [1946], sygn.70. Inwentarz uzupełniono w 2006r. o 88 jednostek aktowych (nr nab. 3330/04 - 3j.a i 85j.a. 0,18mb. akt odnalezionych w 2005r.). Są to pomoce kancelaryjne i akta spraw cywilnych z kategorii C i Co sygn. 68-155.

 16. Starostwo Powiatowe w Siedlcach

  • Siedlce County Governor's Office

  Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Ro...

 17. Sąd Grodzki w Adamowie

  • Court of the first instance in Adamów

  Akta spraw cywilnych C 1940-1943, sygn. 1-61, Akta spraw opiekuńczych Co 1940-1943, sygn. 62-76, nab, 3901/09 - spis nr 16 poz. 43, akta sprawy C 190/42, nab. 4227/10 - 5 j.a. 0,13 mb Rep. E 1933-1941, 1942-1950, Rep. Km 1939-1941, 1941, Rep. Kg 1941-1947,

 18. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach

  • Jewish Religious Community in Siedlce

  Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932. Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942.

 19. Sąd Grodzki w Sokołowie Podlaskim

  • Court of the first instance in Sokołów Podlaski

  Akta spraw cywilnych [1936-1939]1939-1944 sygn.1-25 - 25 j.a. Akta spraw karnych 1941-1944 sygn.26-35 - 10 j.a.

 20. Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego

  • Collection of bills from the occupation for the Siedlce county

  Afisze ułożono w układzie chronologicznym. Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -ograniczeń handlu i regulacji cen detalicznych na produkty spożywcze. -kar nakładanych na społeczeństwo za pomoc udzielaną jeńcom wojennym i Żydom. -przynależności do tajnych organizacji oraz organizowania ruchu oporu. -eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej. -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy. -zajęcia mienia, kontyngentów i podatków.