Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Oddział w Sanoku close
  1. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Sanoku

    • Local Liquidation Office in Sanok

    W skład zespołu wchodzą dzienniki korespondencyjne, instrukcje i okólniki, protokoły konferencji i komisji, sprawozdania, sprawy majątków opuszczonych, zarząd powierniczy, opisy nieruchomości przejętych i administrowanych

  2. Sąd Grodzki w Dynowie 1939-1944

    • Court of the first instance in Dynów