Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu close
 1. Polski Związek Zachodni w Poznaniu

  Zespół zawiera akta dotyczące organizacji ZOKZ i PZZ, zjazdów walnych, posiedzeń Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Dyrekcji i Okręgów. Dział społeczno – polityczny obejmuje sprawy Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, sprawy opcji i obywatelstwa, a w okresie powojennym sprawy autochtonów /kongres Polaków - autochtonów w 1946 r./, akcję repolonizacyjną. W dziale gospodarczym zachowano przykładowo kilka teczek dotyczących strat wojennych poszkodowanych obywateli polskich oraz akta związane z likwidacją mienia poniemieckiego. W dziale kulturalno – oświatowym akta dotyczą prac kulturalno – oś...

 2. Akta gminy Grodzisk Wielkopolski (powiat nowotomyski)

  • Amtskommissar Gratz-Land. Distriktamt Grodzisk
  • Files of the commune of Grodzisk Wielkopolski

  1.Distriktsamt 2 j.a. 2.Zarząd Gminny /1892/ 1934 - 1939 10 j.a. 2.1.Sprawy ogólno-organizacyjne 9 j.a. 2.2.Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 1 j.a. 3.Der Amtskommissar Graetz - Land /Grodzisk) 1 j.a. 4.Zarząd Gminny /1935 - 1940/ 1945 - 1950 72 j.a. 4.1.Dział ogólno-organizacyjny 20 j.a. 4.2.Dział finansowo-budżetowy 10 j.a. 4.3.Dział gospodarki gminnej 30 j.a. 4.4.Dział administracji społecznej 2 j.a. 4.5.Dział administracyjny 10 j.a. 5.Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951 - 1954 74 j.a. 5.1.Referat ogólno-administracyjny 29 j.a. 5.2.Referat finansowy 35 j.a. 5.3.Referat spraw socjalnych i k...

 3. Urząd Powierniczy w Poznaniu

  • Treuhandstelle Posen
  • Trustee Office in Poznań

  Zespół akt Treuhandstelle Posen zawiera materiały źródłowe dotyczące bardzo ważnej dziedziny życia gospodarczego, gdyż przemysł i rzemiosło nawet w rolniczej Wielkopolsce odgrywały dużą rolę. Dla dziedziny tej charakterystyczny był przemysł rolniczo – spożywczy, budowy maszyn rolniczych, a poza tym znaczną rolę odgrywał także przemysł drzewny. Akta dotyczące handlu mówią o wymianie towarowej pomiędzy przemysłem i rzemiosłem a rolnictwem oraz między miastem a wsią. Materiały te, jakkolwiek pochodzą z czasów drugiej wojny światowej częściowo pozwalają na wysunięcie wniosków w tym zakresie w o...

 4. Samorząd Okręgowy w Poznaniu

  • Gauselbstverwaltung in Posen
  • Regional Gau Government

  Abteilung I: Finanz und Wirtschaftsangelegenheiten (192 j.a.) 1.1.Allgemeine Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (119 j.a.) 1.2.Wohnungsfürsorge (13 j.a.) 1.3.Rechtstelle (60 j.a.) 2.Abteilung II: Öffentliche Fürsorge, Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe (209 j.a.) 2.1.Jugendamt (99 j.a.) 2.2.Fürsorge (110 j.a.) 3.Abteilung III: Allgemeine und kulturelle Angelegenheiten (568 j.a.) 3.1.Beschlagnahmen und Verwaltung des konfessionellen Besitzes (552 j.a.) 3.2.Lungenkrankenpflege (13 j.a.) 3.3.Kulturelle Angelegenheiten (3 j.a.) 4.Gauaufnahmeheim für deutsche Kinder (814 j.j.) 5.Gaugehörlosensch...

 5. Zakład Karny w Rawiczu

  • Strafanstalt Rawitsch
  • Penitentiary in Rawicz

  1 Akta personalne więźniów A 1933-1945 2006 j.a. 1.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1945 479 j.a. 1.2 Więźniowie polityczni sprzed 1939 r. 1936-1942 8 j.a. 1.3 Przynależność do nielegalnych organizacji 1939-1945 552 j.a. 1.4 Areszt prewencyjny wobec osób podejrzanych politycznie 1939-1944 52 j.a. 1.5 Szpiegostwo 1935-1944 11 j.a. 1.6 Postępowanie wbrew zarządzeniom i opór władzy 1940-1944 26 j.a. 1.7 Słuchanie zagranicznego radia 1938-1944 129 j.a. 1.8 Niedozwolone posiadanie broni 1939-1945 75 j.a. 1.9 Antyniemieckie wypowiedzi 1938-1944 102 j.a. 1.10 Sabotaż 1940-1944 12 j.a. ...

 6. Rejencja w Poznaniu

  • Regierung Posen
  • Poznań Regional Administration

  1 Zentralverwaltung 1938-1945 (190 j.a.) 1.1 Hauptgeschäftsstelle 1939-1944 (20 j.a.) 1.2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 1939-1945 (62 j.a.). 1.3 Preisüberwachung 1939-1945 79 j.a.). 1.4 Volkstum 1940-1945 (26 j.a.). 1.5 Personalangelegenheiten 1938-1944 (3 j.a.). 2 Gesundheitswesen und Volkspflege 1940-1944 (5 j.a.). 3 Erziehung, Unterricht, Kultur und Gemeinschaftspflege 1939-1945 (307 j.a.). 3.1 Aufbau und Geschäftsführung 1939-1945 (14 j.a.). 3.2 Schulverwaltung 1939-1945 (33 j.a.). 3.3 Volksschulen 1939-1944 (201 j.a.). 3.4 Schulheime 1941-1944 (4 j.a.). 3.5 Höhere Schulen 1939...

 7. Zakład Karny we Wronkach

  • Strafanstalt Wronke
  • Penitentiary in Wronki

  1 Administracja więzienna 1895-1944 35 j.a. 2 Akta personalne więźniów kat. A 1936-1948 4028 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1944 599 j.a. 2.2 Zdrada państwa i nielegalne organizacje 1940-1948 500 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie broni 1939-1944 68 j.a. 2.4 Nielegalne posiadanie radia 1939-1943 73 j.a. 2.5 Szpiegostwo 1940-1943 10 j.a. 2.6 Sabotaż 1939-1943 18 j.a. 2.7 Opór wobec władzy 1939-1944 27 j.a. 2.8 Ucieczka z getta, więzienia lub obozu 1939-1942 34 j.a. 2.9 Pomoc dla jeńców, więźniów i zbiegów 1939-1944 253 j.a. 2.10 Pobicie Niemców 1936-1944 99 j.a. 2.11 Antynie...

 8. Żandarmeria powiatu śremskiego

  • Gendarmerie Kreis Schrimm

  Zachowane materiały obejmują sprawy organizacyjne, akta osobowe żandarmów, akta poszczególnych posterunków.

 9. Żandarmeria powiatu krotoszyńskiego

  • Gendarmerie Kreis Krotoschin

  Zachowały się 2 j.a., obejmujące sprawy posterunku Dobrzyca.

 10. Więzienie Sądu Krajowego w Lesznie

  • Landgerichtsgefangnis Lissa
  • Prison of the Regional Court in Leszno

  1 Akta ogólne 1941-1945 1 j.a. 2 Akta personalne 1941-1944 240 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w r. 1939, antyniemieckie wypowiedzi 1941-1944 15 j.a. 2.2 Nielegalne organizacje, zdrada stanu 1941-1944 16 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie broni 1942-1943 9 j.a. 2.4 Noszenie niemieckiej odznaki 1942-1943 2 j.a. 2.5 Pobicie Niemca 1942-1944 10 j.a. 2.6 Szpiegostwo i sabotaż 1941-1944 6 j.a. 2.7 Ucieczka z obozu 1942-1944 4 j.a. 2.8 Pomoc w ucieczce 1944-1944 4 j.a. 2.9 Niedozwolone przekroczenie granicy 1941-1944 16 j.a. 2.10 Zakazane kontakty z Niemcami 1941-1944 11 j.a. 2.11 Zakazane konta...

 11. Więzienie Sądowe w Szamotułach

  • Gerichtsgefangnis Samter
  • Court Prison in Szamotuły

  1 Akta ogólne 1933-1945 22 j.a. 2 Akta personalne 1939-1944 425 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1943 35 j.a. 2.2 Antyniemieckie wypowiedzi 1939-1944 36 2.3 Nielegalne organizacje, zdrada państwa 1940-1943 21 j.a. 2.4 Nielegalne posiadanie broni 1939-1942 11 j.a. 2.5 Noszenie niemieckiej odznaki 1941-1941 1 j.a. 2.6 Pobicie Niemca 1939-1944 8 j.a. 2.7 Sabotaż 1939-1943 15 j.a. 2.8 Ucieczka z obozu, getta lub więzienia 1940-1943 10 j.a. 2.9 Pomoc dla jeńców, więźniów i zbiegów 1940-1944 9 j.a. 2.10 Niedozwolone przekroczenie granicy 1940-1943 8 j.a. 2.11 Zakazane kontakty ...

 12. Akta miasta Poznania.

  • Stadtverwaltung Posen

  20 Stadtverwaltung Posen 20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 1938-1944 20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung 1940-1944 20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 1939-1944 20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 1936-1944 20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 1939-1944 20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 1939-1944 20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 1939-1944 20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 1939-1944 20.9 Pressereferat /R...

 13. Wyższy Sąd Okręgowy w Poznaniu

  • Oberlandesgericht Posen
  • Higher Regional Court in Poznań

  Akta ogólne (4 j.a.) oraz akta personalne (1535 j.a.).

 14. Więzienie Sądowe w Grodzisku

  • Gerichtsgefangnis Gratz
  • Court Prison in Grodzisk Wielkopolski

  1 Administracja wiezięnna 1910-1945 19 j.a. 2 Akta personalne więźniów 1940-1946 42 j.a. 2.1 Zdrada państwa - antyniemieckie wypowiedzi i wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1940-1943 5 j.a. 2.2 Nielegalne posiadanie broni 1941-1941 1 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie radia 1940-1941 2 j.a. 2.4 Pobicie Niemców 1940-1942 4 j.a. 2.5 Pomoc zbiegom i jeńcom 1941-1941 3 j.a. 2.6 Opuszczenie miejsca pracy 1940-1944 18 j.a. 2.7 Niedozwolone miejsca pracy 0 2.8 Niedozwolone przekroczenie granicy 1940-1946 4 j.a. 2.9 Fałszowanie dokumentów 1940-1943 4 j.a.

 15. Akta miasta Buk

  • Files of the town of Buk
  1. Okres staropolski (4 j.a.) 1.1 dokumenty (3 j.a.) /1299/ 1529-1688 (sygn.: I/1-I/3) 1.2 Księga czynszów i poboru szosu (1 j.a.) 1589-1594 (sygn. I/4) 2. XIX-XX w. (127 j.a.) 2.1 Okres zaboru pruskiego(30 j.a.) 1843-1919 /1922/ (sygn.: 1-22, 116-122, 124) 2.2 Okres międzywojenny (23 j.a.) 1919-1939 /1940/ (sygn.: 23-42, 125-127) 2.3 Okres okupacji (7 j.a.) 1939-1945 (sygn.: 43-49) 2.4 Okres Polski Ludowej (67 j.a.) 1945-1950 /1951/ (sygn.: 50-115, 123) [oprac. J.Bielecki 1973 r. i inni]
 16. Więzienie dla młodocianych w Pobiedziskach

  • Jugendarrestanstalt Pudewitz

  Jest to fragment zespołu, dotyczący tylko administracji więzienia, a więc: zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia i korespondencja będąca załącznikami do ksiąg finansowych czy ksiąg więźniów. Samych ksiąg brak.

 17. Więzienie Policji w Poznaniu

  • Polizeigefangnis Posen
  • Police Prison in Poznań

  Akta ogólne więzienia oraz akta więźniów.

 18. Krajowa Placówka Dokumentacji Fotograficznej "Kraju Warty". Miejska Placówka Dokumentacji Fotograficznej w stolicy okręgu Rzeszy - Poznań

  • Landesbildstelle Wartheland. Stadtbildstelle der Gauhauptstadt Posen.
 19. Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu

  • Chef Zivilverwaltung beim Oberbefehlshaber im Militarbezirk Posen
  • Head of the Civilian Administration under the Commander-in-Chief of the Poznań Military District
 20. Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo - Powiernicze w Poznaniu

  • Deutsche Umsiedlungs - Treuhand - Gesellschaft m. b. H Berlin zur Zeit in Posen