Archival Descriptions

Displaying items 1 to 14 of 14
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
 1. Akta miasta Piotrkowa

  • Files of the town of Piotrków Trybunalski

  The subcollection "Commissar and Administration of the town of Piotrków 1919-1945" in addition to documents generated by the German administration, also contains files of the Rada Starszych Gminy Żydowskiej (Committee of Elders of the Jewish Community). The documentation contained in this collection is extremely extensive and concerns all aspects of the daily life of the Jews under the German occupation of the town, their internal organization, and their attrition and exploitation through forced labour.

 2. Akta gminy Kamieńsk

  • Files of the commune of Kamieńsk

  Okres zaborów: tabele likwidacyjne wsi z drugiej połowy XIX w., protokoły zgromadzeń gminnych, księgi ludności stałej. Okres międzywojenny i okupacji hitlerowskiej: Dział Ogólno - Organizacyjny: okólniki, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, protokoły zebrań gminnych i gromadzkich, aprowizacja ludności, odezwy i ogłoszenia w sprawach funkcjonowania gminy. Dział Finansowo - Budżetowy: budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych gminy, księgi sum przechodnich, dłużników i wierzycieli, listy rozkładu podatków w tym podatku gruntowego,...

 3. Akta miasta Radomska

  • Files of the town of Radomsko

  The collection contains i.a. lists of the personal identification documents issued to Jews in the years 1939-1940, as well as registration and residence registration documents from specific properties, house residence registration ledgers for the years 1931-1943, and registers of houses by street.

 4. Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Piotrkowie

  Akta osobowe, dochodzeniowe w sprawach karnych

 5. Wydział Powiatowy w Piotrkowie

  • County Department in Piotrków Trybunalski

  The collection contains i.a. many documents and information on the state of health of the Jews during the occupation and the struggle with infectious diseases; the personal details of Jewish physicians; correspondence concerning social welfare, sanitation issues, Jewish cemeteries and burial of the dead; and many other statistical and personal data

 6. Akta gminy Łęczno

  • Files of the commune of Łęczno

  Ewidencja ludności (świadectwa przesiedleń, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy cudzoziemców i emigrantów), protokoły i uchwały zebrań gminnych, podatki (rozkład i pobór), sprawy wojskowe, nadzór nad szkolnictwem wiejskim, opieka społeczna, zdrowie publiczne, budżety, rolnictwo, budownictwo.

 7. Akta gminy Krzyżanów z siedzibą w Siomkach

  • Files of the commune of Krzyżanów with the seat in Siomki

  Księgi ludności stałej, budżety, korespondencja dot. spraw oświatowych, wyznaniowych, rolnych, wykazy właścicieli ziemi

 8. Akta gminy Gorzkowice

  • Files of the commune of Gorzkowice

  Akta spraw: zebrania gminne, zdrowie publiczne, statystyka GUS, szkolnictwo, gospodarka gminna, ubezpieczenia od ognia, podatki, rolnictwo, weterynaria i hodowla, pobór do wojska, budownictwo, ewidencja ludności.

 9. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Piotrkowie

  • Registry Files of the Synagogue District in Piotrków

  Księgi metrykalne, załączniki do akt małżeństw

 10. Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Okręg Piotrków - Tomaszów

  Meldunki sytuacyjne miesięczne o udziale członków partii w łapankach, akta personalne

 11. Komisariat Policji Kryminalnej w Radomsku

  • Criminal Police Station in Radomsko

  Lista osób aresztowanych po zabójstwie volksdeutscha Augusta Klektau z Teodorowa, powiat radomszczański

 12. Armia Krajowa - Inspektorat Piotrków

  Meldunki sytuacyjne, raporty, rozkazy

 13. Sąd Grodzki w Piotrkowie

  • Court of the first instance in Piotrków Trybunalski

  Akta spraw

 14. Zbiór planów i map

  Plany, mapy, operaty geodezyjne.