Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

 2. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zamościu

  • State Repatriation Office. Zamość County Branch

  Orzeczenia odszkodowawcze (wtórniki), 1945, sygn. 1-10 Ewidencja repatriantów ze Wschodu i z Zachodu, 1944-1950, sygn. 11-33 Ewidencja osób poszukiwanych i poszukujących, 1945-1947, sygn. 34-41 - dotyczy też osób poszukiwanych za występki

 3. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch

  Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

 4. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Puławach

  • State Repatriation Office. Puławy County Branch

  Okólniki, zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1945-1950, sygn. 2 Ewidencja repatriantów i przesiedlanych, 1945-1946, sygn. 3-6 Wykaz majątków poniemieckich, 1946, sygn. 7 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945, sygn. 8

 5. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krasnymstawie

  • State Repatriation Office. Krasnystaw County Branch

  Materiały pokontrolne, 1947-1949, sygn. 1 Ewidencja repatriantów, 1944-1949, sygn. 2-11 Ewidencja orzeczeń odszkodowawczych, 1946-1947, sygn. 12 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1948, sygn. 13-17

 6. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin County Branch

  Zarządzenia i materiały pokontrolne, 1946, 1948, sygn. 1-2 Sprawozdawczość dotycząca repatriantów, 1946, sygn. 3-4 Ewidencja repatriantów, 1945-1950, sygn. 5-8 Poszukiwanie rodzin, 1950, sygn. 9

 7. Akta miasta Puław

  • Files of the town of Puławy

  Karta A: Zarząd Miejski, 1929-1932, 6 j.a. Miejska Rada Narodowa, 1944-1950[1954], 22 j.a. Zarząd Miejski, 1944-1950[1955], 161 j.a. Karta B: Rejestry mieszkańców, 1895-1930, 2 j.a.

 8. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch

  Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

 9. Urząd Pracy w Lublinie

  • Arbeitsamt Lublin
  • Labour Office in Lublin

  Wydział I Administracja (Verwaltung), 1939-1944, 6 j.a. Wydział II Praca (Arbeitseinsatz), 1939-1944, 80 j.a. Wydział III Pomoc bezrobotnym (Arbeistslosenhilfe), 1940-1941, 2 j.a. Wydział IV Nadzór przemysłowy i sprawy powiernicze (Gewerbeaufsicht und Treuhänderangelegenheitem), bd., 1 j.a.

 10. Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

  Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1) Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)

 11. Związek Gmin w Puławach

  • Gemeindeverband Pulawy

  Kierownictwo Związku Gmin, 1939-1944, 40 j.a. Księgowość i kasa, 1940-1944, 62 j.a. Podatki, 1939-1944, 6 j.a. Architekt Powiatowy, 1942-1944, 2 j.a. Lekarz Powiatowy, 1940-1942, 4 j.a. Instruktor Straży Ogniowej, 1940-1944, 3 j.a. Nadzór nad gminami, 1940-1944, 38 j.a.

 12. Urząd Pracy w Chełmie

  • Arbeitsamt Cholm
  • Labour Office in Chełm

  Okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, 1939-1942, 1 j.a. Zestawienia i dowody rachunkowo-kasowe, karty pracy, 1940-1942, 5 j.a.

 13. Centralny Zarząd Budowlany Oddziałów Wojskowych i Policji w Lublinie

  • Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Lublin
  • Central Construction Board for the Waffen-SS and Police in Lublin

  Wydział I Sprawy ogólne, 1941-1943, 7 j.a. Wydział II Ogólne sprawy budowlane, 1941-1944, 17 j.a. Wydział III Administracja budowlana, 1940-1944, 29 j.a. Wydział VII Jednostki nadrzędne, 1941-1944, 2 j.a. Wydział VIII Budowy, 1941-1944, 225 j.a.

 14. Związek Gmin w Lubartowie

  • Gemeindeverband Lubartow

  Sprawy organizacyjne, 1940-1944, 1 j.a. (sygn. 1), Sprawy rachunkowe, podatkowe, budżety, 1940-1944, 7 j.a. (sygn. 2-8), Sprawy miejskie i gminne, 1942-1944, 3 j.a. (sygn. 9-11),

 15. Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

  Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

 16. Komenda Wojska Orła Białego

  Rozkazy, 1943-1944 - 1 j.a.

 17. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sawinie

  księga zawierająca akty urodzeń i małżeństw z roku 1939 oraz akty zgonu z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 18. Posterunki Policji Polskiej w dystrykcie lubelskim

  • Polish Police Stations in Lublin Distrikt
 19. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zakrzówku

  księga urodzeń z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)