Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Krzczonowie

  • Files of the commune of Krzczonów

  Karta A: XIX wiek - księgi uchwał, sprawy majątkowe, własnościowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, karne, sądowe, finansowe, księgi biercze - 15 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, meldunki o wydarzeniach na terenie gminy, sprawy gospodarcze, hodowli, zdrowia, ewidencji i kontroli ruchu ludności, sprawy USC, wojskowe, sądowe, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe - 17 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły pos...

 2. Akta gminy w Łucce

  • Files of the commune of Łucka

  Karta A: lata 1893-1911 - okólniki - 4 j.a. okres międzywojenny – uchwały i zarządzania sejmiku i starostwa powiatowego w Lubartowie oraz własne gminy, sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy osobowe i personalne, majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ruchu i ewidencji ludności, bezpieczeństwa - 64 j.a. okres okupacji - zarządzenia i okólniki, sprawy kontyngentu, rolnictwa, personalne, protokoły zebrań, finansowe, sprawy Delegatury Polskiego Komitetu Rady Opiekuńczej, hodowli, przemysłu i handlu, e...

 3. Batalion Policji w Zamościu

  • Polizei Bataillon 104, 314
  • Zamość Police Battalion

  Rozkazy, zarządzenia, 1939-1942, 7 j.a. Organizacja i działalność, 1939-1941, 29 j.a. Zaopatrzenie i uzbrojenie, 1939-1941, 12 j.a. Policja pomocnicza, 1939-1942, 42 j.a. Sprawy gospodarcze, 1939-1941, 7 j.a. Obrona przeciwlotnicza, 1941-1942, 2 j.a. 1 Kompania, 1939-1942, 12 j.a. 2 Kompania, 1939-1941, 23 j.a. 3 Kompania, 1939-1941, 21 j.a. 4 Kompania, 1939-1941, 31 j.a.

 4. Zjednoczone Organizacje Ruchu "Miecz i Pług"

  Rozkazy i instrukcje, 1943-1944 - 3 j.a. (sygn. 1-3) Odezwy i deklaracje, 1943, [ok. 1944] - 2 j.a. (sygn. 4-5) Relacje, [ok. 1948-1949], 1950 - 2 j.a. (sygn. 6-7) Broszury, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 8) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 9) Prasa konspiracyjna, 1943-1944 - 6 j.a. (sygn. 10-15) Informacje dodatkowe

 5. Akta gminy w Brzezinach (z siedzibą w Milejowie)

  • Files of the commune of Brzeziny with the seat in Milejów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, księgi uchwał, sprawy wojskowe, ewidencji ludności, opieki społecznej - 8 j.a. okres międzywojenny - sprawy własnościowe, podatkowe, księgi inwentarzowe, - 3 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, księga biercza - 2 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy personalne, rolnictwa, hodowli, kontyngentów, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, e...

 6. Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Zamku w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin - Gefangenhaus
  • Prison of the Security Police and Security Service in Lublin

  Sprawy zmiany nazwy obozu na Majdanku, 1943, 1 j.a. Obliczenia stanu więźniów: notatki, wykazy, 1940-1944, 2 j.a. Odpisy nakazów karnych i wyroków, korespondencja, 1940-1944, 3 j.a. Dzienne wykazy więźniów (fragmenty), b.d., 1 j.a. Lista obecności straży więziennej, b.d., 1 j.a. Książka odwiedzin, 1940-1943, 1 j.a. Książki kuchenne i magazynowe, warsztaty, 1942-1944, 6 j.a. Książka pojazdów, 1942, 1 j.a. Plan budynku administracyjnego, 1941, 1 j.a.

 7. Akta gminy w Jastkowie

  • Files of the commune of Jastków

  Karta A: Wiek XIX, lata 1914-1918 - sprawy handlu, finansowe, księgi protokołów - 4 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wybory do samorządu gminnego, sprawy ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, podatkowe, finansowe, księgi biercze - 43 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, budżetowe, ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe - 8 j.a okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątko...

 8. Akta gminy w Jaszczowie (z siedzibą w Biskupicach)

  • Files of the commune of Jaszczów with the seat at Biskupice

  Karta A: okres międzywojenny - księga biercza - 1 j.a. okres okupacji - sprawy personalne - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, elektryfikacji, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, budowlane, ruchu i ewidencji ludności, hodowli, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa publicznego, wojskowe, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, obchody uroczystości państwowych, księgi biercze - 158 j.a. Karta...

 9. Akta gminy w Markuszowie

  • Files of the commune of Markuszów

  Karta A: okres międzywojenny - księgi protokołów, uchwał, sprawy zdrowia, pożarnictwa, aprowizacji, podatkowe, księgi biercze - 16 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, księgi biercze - 5 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacji, wyborów do Sejmu, majątkowe, podatkowe, sprawozdania...

 10. Akta gminy w Końskowoli

  • Files of the commune of Końskowola

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, rolnictwa, podatkowe, majątkowe, finansowe, księgi biercze, inwentarzowe - 10 j.a okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, przemysłu, wykazy strat wojennych. oświaty i kultury - 12 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, budowlane, aprowizacj...

 11. Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe Spółka z o.o. Oddział w Lublinie

  • Deutsche Ausrüstungswerke G. m. b. H. Werk Lublin

  Korespondencja, wykazy, notatki, 1941-1944, 11 j.a. Plany i rysunki techniczne, 1941-1944, 9 j.a.

 12. Akta miasta Lubartowa

  • Files of the town of Lubartów

  Karta A: Dokument, kopia z XX w., 1 j.a. Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1545-1810, 8 j.a. Akta z okresu zaborów, 1810-1863, 4 j.a. Akta z okresu I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, 1916-1939, 720 j.a. Akta z okresu okupacji, 1940-1944, 141 j.a. Akta z okresu PRL, 1945-1950, 240 j.a. Karta B: Księgi ludności stałej m. Lubartowa, 2 poł. XIX w.-1950[1951-1975]; 87 j.a.

 13. Akta gminy w Piaskach

  • Files of the commune of Piaski

  Karta A: okres międzywojenny - sprawy ruchu i ewidencji ludności, sądowe, karne, budżetowe - 4 j.a. okres okupacji - sprawy ewidencji ludności - 1 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, budowlane, ruchu i ewidencji ludności, hodowli, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa publicznego, sądowe, karne, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 173 ...

 14. Akta gminy w Piotrkowie

  • Files of the commune of Piotrków

  Karta A: 1914-1918 - sprawy podatkowe, szkolnictwa, finansowe, protokoły posiedzeń - 7 j.a. okres międzywojenny - okólniki, protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy kultury, oświaty, budownictwa, przemysłu, sprawy majątkowe - 27 j.a. okres okupacji - sprawy podatkowe - 1 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przedsiębiorstw, ewidencji ludności, finansowe, podatkowe, ma...

 15. Akta gminy w Piotrowicach

  • Files of the commune of Piotrowice

  Karta A: 1914-1918 - sprawy wojskowe - 1 j.a. okres międzywojenny - sprawy własnościowe, sądowe - 2 j.a okres okupacji - rejestr szkód wojennych, budżety - 2 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, oświaty, kultury, budżety gminy, sprawy rolnictwa, opieki społecznej, hodowli, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 203 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1912-1950,...

 16. Akta gminy w Firleju

  • Files of the commune of Firlej

  okres międzywojenny – budżety cegielni gminnej, budżety gminy, księga uchwał rady gminnej, sprawy budownictwa, oświaty i kultury - 17 j.a. okres okupacji – budżety gminy, sprawozdania budżetowe - 3 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, plany pracy, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, księgi biercze – 52 j.a. ...

 17. Akta gminy w Leszkowicach (Luszawie)

  • Files of the commune of Leszkowice (Luszawa)

  Karta A: okres międzywojenny – sprawy budżetowe, rachunkowe, sprawy podatkowe, księgi protokołów, uchwał, księgi biercze, rejestry domów - 18 j.a. okres okupacji – sprawy budżetowe, rachunkowe, podatkowe, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, spisy wysiedlonych, ewidencja ludności - 16 j.a. okres PRL –księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze – 17 j.a. Karta B: ewidencja ludności 1891-1959, 26 j.a.

 18. Starostwo Powiatowe w Lublinie

  • Kreishauptmannschaft Lublin-Land
  • Office of the Lublin County Governor

  Okólniki i zarządzenia, 1939-1944, 10 j.a. (sygn. 1-10), Sprawy organizacyjne, osobowe, budżet, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 11-14), Sprawy gminne, podział administracyjny powiatu, 1940, 2 j.a. (sygn. 15-16), Sprawy poczty i komunikacji, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 17-18), Rozkazy policji i żandarmerii, 1939-1944, 6 j.a. (sygn. 19-24), Sprawy rejestracji zgonu więźniów, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 25-26), Prośby o zwolnienie z obozów jeńców wojennych, 1939-1940, 6 j.a. (sygn. 27-32), Sprawy zezwoleń na posiadanie broni, 1940-1941, 1 j.a. (sygn. 33), Zebrania, zgromadzenia, dochodzenia, 1939-1942, 6 j...

 19. Akta gminy w Sernikach

  • Files of the commune of Serniki

  Karta A: okres międzywojenny - księgi biercze - 7 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wysiedlonych z terenów Rzeszy Niemieckiej - 3 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, sprawy ewidencji ludności - 151 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1932-1953, 18 j.a.

 20. Akta gminy w Rudnie

  • Files of the commune of Rudno

  Karta A: okres międzywojenny - księgi protokołów organów gminnych, sprawozdania rachunkowe - 2 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, kontyngentu, inspekcyjne - 7 j.a. okres PRL - księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe, podatkowe, przemysłu, majątkowe, ruchu i ewidencji ludności, sprawozdania rachunkowe - 56 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1900-1932, 2 j.a.