Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręgu Lublin

  I. Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie Komenda Okręgu, 1940-1945 - 31 j.a. (sygn. 1-31) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1943-1944 - 35 j.a. (sygn. 32-67) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, 1941-1945 - 54 j.a. (sygn. 68-122) Inspektorat Puławy - Obwody Janów Lubelski, Puławy, 1942-1945 - 48 j.a. (sygn. 123-171) Inspektorat Radzyń - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, 1940, 1942-1945 - 39 j.a. (sygn. 172-211) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1940...

 2. Akta miasta Lublina. 1939-1944

  • Files of the city of Lublin

  AKTA MIASTA LUBLINA, 1939-1944 8.1 Wydział Ogólny 26 1939-1943 8.2 Wydział Finansowy 43 1939-1943 8.3 Wydział Gospodarczy 3 1939-1943 8.4 Wydział Budownictwa 89 1938-1944 8.5 Wydział Opieki i Zdrowia 53 1939-1942 8.6 Wydział Administracyjny 78 1911-1943 8.7 Wydział Oświaty, Mieszkaniowy (Kwaterunkowy) i Statystyki 82 1939-1944 8.7.1 spis roboczy 3 1939-1940 8.8 Wydział Aprowizacyjny 2 1940-1941 8.9 Wydział Kwaterunkowy i Świadczeń Wojennych 38 1939-1944 8.10 Fotografie 7 1939-1944 8.11 Obwieszczenia władz okupacyjnych i Zarządu Miejskiego - spis roboczy 2 1939-1939

 3. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - WiN Okręg Lubelski

  Komenda Okręgu, 1945-1947 - 44 j.a. (sygn. 1-44) Inspektorat Biała Podlaska - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, Siedlce, 1945-1947 - 37 j.a. (sygn. 45-83) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1945-1947 - 9 j.a. (sygn. 84-91) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, [1944] 1945-1947 [1948-1951] - 16 j.a. (sygn. 92-108) Inspektorat Puławy - Obwody Kraśnik, Puławy, 1945-1947 - 25 j.a. (sygn. 109-134) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1945-1946 - 57 j.a. (sygn. 135-192) Broszury, 1945 - 6 j.a. (...

 4. Akta gminy w Zemborzycach (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

  • Files of the commune of Zemborzyce with the seat in Głusk

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, wyborów do organów gminnych, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, sadownictwa, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 651 j.a. z lat 1891-1902, „opisi dieł” - 3 j.a. okres...

 5. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 6. Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

  Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13) Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14) Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15) Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16) Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17) Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18) Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23) Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)

 7. Akta gminy w Karczmiskach

  • Files of the commune of Karczmiska

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 784 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budże...

 8. Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

  Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16) Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49) Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54) Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101) Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111) Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123) Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124) Prasa konspiracyjna,...

 9. Akta gminy w Mełgwi

  • Files of the commune of Mełgiew

  lata 1914-1918 - zarządzenia władz rosyjskich, sprawy organizacji i samorządu terytorialnego, sądownictwa, szkolnictwa, rolnictwa, handlu, przemysłu, opieki społecznej, wojska, majątkowe, budżetowe, ewidencji i ruchu ludności, aprowizacji, zdrowia - 78 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, szkolnictwa, aprowizacji, zdrowia, opieki społecznej, ubezpieczeń, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyborów do Sejmu, pożarnictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, sprawy maj...

 10. Akta gminy w Niedrzwicy

  • Files of the commune of Niedrzwica

  Katra A: lata 1914-1918 - okólniki i rozporządzenia, sprawy handlowe, sądowe, opieki społecznej, personalne - 6 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy personalne, zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury i sztuki, kontroli, dróg i placów publicznych, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, hodowli, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, aprowizacji, sądowe, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC, wyznaniowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe, księgi bi...

 11. Akta gminy w Nałęczowie

  • Files of the commune of Nałęczów

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, majątkowe, finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi biercze, - 113 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne gminy, osobowe i personalne, kontroli, księgi protokołów i uchwał, dróg i placów publicznych, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, ksi...

 12. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 13. Akta gminy w Wojciechowie

  • Files of the commune of Wojciechów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - zarządzenia władz policyjnych i wojskowych, sprawy organizacyjne, personalne, wybory organów gminnych, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy majątkowe, budowy i konserwacji dróg, leśnictwa, ubezpieczeń od chorób i ognia, rolnictwa, hodowli, zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, policyjne i wojskowe, karne, sądowe, ewidencji i ruchu ludności, podatkowe, włóczęgostwa, finansowe, budżety - 190 j.a. okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia, księgi uchwał, sprawy ubezpieczeń od ognia, rolnictwa, oświaty i kultury, wojskowe, budowlane, aprowizacji, wyz...

 14. Akta gminy w Opolu

  • Files of the commune of Opole Lubelskie

  wiek XIX - zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, sądowe, ewidencji ludności, wyznaniowe, majątkowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, podatkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, finansowe, pożarnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 87 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, księgi protokołów, wykazy kontyngentów, aprowizacji, ...

 15. Akta gminy w Niemcach

  • Files of the commune of Niemce

  Karta A: lata 1914-1918 - roczny spis akt spraw z 1915 r. - 1 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia sejmiku i starostwa w Lubartowie oraz własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, budownictwa, wojskowe, emigracji i reemigracji, podatkowe, sądownictwa, myślistwa, pożarnictwa, leśnictwa, budżetowe, księgi biercze - 344 j.a. okres okupacji - księgi uchwał, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników gminnych, kontrola wewnętrzna, g...

 16. Akta gminy w Konopnicy (z siedzibą w Lublinie)

  • Files of the commune of Konopnica with the seat in Lublin

  Karta A: XIX wiek - księga inwentarzowa, plan i kosztorys kościoła oraz plan szkoły w Konopnicy - 2 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, oświaty, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe - 26 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz, sprawy personalne, karno-administracyjne, podatkowe, bezpieczeństwa publicznego, aprowizacji, dróg i placów publicznych, budżety, sprawozdania rachunkowe - 18 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwa...

 17. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 18. Akta gminy w Abramowie

  • Files of the commune of Abramów

  lata 1914-1918, okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia wewnętrzne władz, sprawy samorządu gminnego, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy, budżety, sprawy finansowe i gospodarcze, protokoły zebrań sołtysów, zarządu i rady gminy, sprawozdania z lustracji, sprawy ruchu ludności, rolnictwo, zbiór wykazów metrykalnych, księga biblioteczna zarządu gminnego, sprawy podatków, księga inwentarzowa zarządu gminnego, księgi biercze - 21 j.a. okres okupacji – sprawy ewidencji ludności, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, akta gospodarcze i finansowe, zebrania i funkcjon...

 19. Akta gminy w Bychawie

  • Files of the commune of Bychawa

  Karta A: XIX w., okres 1914-1918 - księgi uchwał, sprawy finansowe, majątkowe, protokoły zebrań - 17 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wyborów wójtów, sołtysów, radnych, sprawy wyborów do Sejmu i Senatu, personalne, podatków, wojska, ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, oświaty, wyznaniowe, sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, budżety, - 58 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, przedsiębiorczości, personalne, majątku gminy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi protokołów, sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy USC,...

 20. Akta gminy w Spiczynie

  • Files of the commune of Spiczyn

  Karta A: lata 1915-1918 - okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych, sprawy dotyczące wyborów do sejmiku powiatowego, szkolnictwa, sprawy budżetowe, zdrowia, ewidencji ludności – 16 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy zdrowia, budżetowe, personalne, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sądownictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności - 92 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej, sprawy oświaty i kultury, przemys...