Archival Descriptions

Displaying items 1 to 15 of 15
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - Oddział w Inowrocławiu
 1. Akta gminy Kruszwica

  • Files of the commune of Kruszwica

  Zarząd Gminy (Distriktsamt Kruschwitz) 1834-1919 [1932] 174 j.a.: okólniki, zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, wykazy poborowych, urzędy stanu cywilnego, korespondencja, sprostowania pisowni nazwisk, zapowiedzi, księgi meldunkowe (1850-1919 [1932]) Zarząd Gminy Kruszwica [1836] 1919-1939 290 j.a.: podział administracyjny gminy, lustracje urzędu, spis akt gminy, wybory zarządu, ławników i sołtysów, wykazy pracowników, protokoły (1886-1939), matrykuły, dzierżawy gruntów, budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy szkolnictwa i kultury, pomoc bezrobotnym, ewidencja lasów...

 2. Sąd Obwodowy w Mogilnie

  • Amtsgericht Mogilno
  • Local Court in Mogilno

  Akta administracyjne sądu, akta spraw karnych (łamanie umowy o pracę, sabotaż przy pracy, obelga, zniewaga, podpalenie, oszustwo, złodziejstwo, pobicie, potajemny handel nielegalny ubój itp.), akta rejestru handlowego, uznanie za zmarłego, spadki i testamenty.

 3. Akta gminy Gniewkowo

  • Files of the commune of Gniewkowo

  Distriktsamt Gniewkowo (1809-1919 [1932]): dochody gminy, zapowiedzi, sprawy budowlane, pałac w Kawęczynie, rejestry mieszkańców i księgi meldunkowe Zarząd Gminy Gniewkowo [1880] 1919-1939: władze gminy, budżety administracyjne gminy oraz sołectw, sprawozdania rachunkowe, kredyty komunalne, obrót pieniężny, ubezpieczenia, drogi i mosty,place publiczne, choroby zakaźne, pomoc bezrobotnym, statystyka rolna, sprawy rolne, polne kolejki wąskotorowe, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu, handel, towarzystwa kulturalno-oświatowe, bezpieczeństwo publiczne, spółki drenarskie, koncesje budowl...

 4. Landratura Inowrocław

  • Landratsamt Hohensalza
  • Inowrocław County Governor's Office

  Odszkodowania wojenne, żandarmeria, zarządzenia landrata, zezwolenia na przekraczanie granicy, wykazy osób ewakuowanych do G.G.

 5. Landratura w Żninie

  • Landratsamt Dietfurt
  • Żnin County Governor's Office

  Wyroki sądowe

 6. Sąd Obwodowy w Żninie

  • Amtsgericht Dietfurt
  • Local Court in Żnin

  Akta spraw karnych - obraza urzędnika, obelga, oszustwo, fałszywe zeznania, paserstwo, potajemny ubój, podpalenie itp.; repertoria, terminarze posiedzeń zespołów sędziowskich.

 7. Sąd Obwodowy w Trzemesznie

  Sprawy karne - nielegalne posiadanie broni, łamanie umowy o pracę, zniewaga, obelga, podpalenie, oszustwo, kradzież, paserstwo, stręczycielstwo, nielegalny handel, potajemny ubój itp.

 8. Akta gminy Inowrocław - Zachód

  • Files of the commune of Inowrocław-Zachód (Inowrocław-West)

  Zarząd Gminy Inowrocław - Zachód {1868] 1919-1939: dochody gminy, obszary dworskie, sprostowania akt stanu cywilnego, spółka drenarska Łąkocin - Karczyn, reejstry poborowych, wykazy nieruchomości, księgi meldunkowe (1868-1939) Amtsbezirk Hohensalza West ([1929] 1939-1944): podatek gruntowy, dzierżawa gruntów gminnych, budżety, wykazy nieruchomości

 9. Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Inowrocławiu

  • Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hohensalza
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Inowrocław
 10. Landratura w Mogilnie

  • Landratsamt Mogilno
  • Mogilno County Governor's Office

  Budżet powiatu, korespondencja w sprawie wydobywania torfu

 11. Akta gminy Chełmce

  • Files of the commune of Chełmce

  Sprawy oświaty, budżet, spis Niemców, podatek gruntowy, księgi meldunkowe (1818-1943)

 12. Sąd Obwodowy w Inowrocławiu

  • Amtsgericht Hohensalza
  • Local Court in Inowrocław
 13. Akta gminy Janowiec Wielkopolski

  • Files of the commune of Janowiec Wielkopolski
 14. Urząd Rzeszy do Spraw Budowy Dróg w Inowrocławiu

  • Reichsstrassenbauamt Hohensalza
 15. Akta gminy Złotniki Kujawskie

  • Files of the commune of Złotniki Kujawskie