Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 47
Holding Institution: Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
 1. Nationale Bank van België. Monetaire sanering na WOII. Monetaire hervorming

  Het archief bevat stukken uit de periode 1944-1962. Het archief van de dienst Onttrekking der biljetten aan de circulatie omvat hoofdzakelijk archiefbescheiden met betrekking tot de ruil, aangifte en neerlegging van biljetten in binnen- en buitenland. Verder zijn er ook archiefbescheiden van deze dienst terug te vinden met betrekking tot het beheer van de bijzondere rekeningen, de inkoop van effecten van de muntsaneringslening en de verantwoording aan het Rekenhof. Het bevat ook de afzonderlijk bewaarde briefwisseling en de minuten van de uitgaande brieven, twee reeksen die interessante aan...

 2. Ministère des Affaires Economiques. Office belge de gestion et de liquidation)

  • Ministry of Economic Affairs. Belgian Administration and Liquidation Office

  This archival collection is of interest for three principle reasons. First, a study of the archives allows us to understand the establishment and operation of the Belgian Administration and Liquidation Office an organisation created by the State at the beginning of the Second World War for the management of Belgian property. Second, it also sheds light on the life of Belgians in London during the Second World War, through files other than those relating to the management of the Office, for example no. 114. Finally, a large number of the archives provides us with information on maritime tran...

 3. Ministère de la Justice. Administration de la Sûreté publique. Police des étrangers. Dossiers généraux 2e série (Versement 2003)

  • Department of Justice. Public Security Administration. Foreign Police. General Files Series 2 (2003 Transfer)

  This fonds is, above all, a source of information on the role of the State in Belgian society, although its wealth goes far beyond this particular aspect of Belgium's political and social history. All the activities in which foreigners were involved on Belgian territory are mentioned. This ranges from religious orders to circuses and musicians, as well as (universal) exhibitions. The establishment of foreign companies was also the responsibility of the Foreign Police. Moreover, a multitude of subjects concerning foreigners such as the carrying of weapons, gambling, education, etc. were deal...

 4. Ministère des Finances. Archives de Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au rapatriement

  • Ministry of Finance. Carl Requette Archives, liquidator of the Belgian Repatriation Commission

  The documents in this fonds are either the specific products of Carl Requette's activity as liquidator or copies and original documents collected by him to serve as debt instruments or documentation. They come from the archives of the Belgian Commission for Repatriation (C.B.R.) as well as files transmitted by the Ministry of Public Health concerning Minister Marteaux's "hospital re-equipment" operation. Within its limited volume, the fonds has a considerable documentary value. It shines a light on Carl Requette's work as liquidator, but also that of the C.B.R. By including the documents th...

 5. Ministerie van Economische Zaken. Belgische Diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog

  In deze inventaris zijn de archieven beschreven van verschillende archiefvormers (en hun rechtsvoorgangers) die actief waren in de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 6. SPF Justice. Service des Cultes et de la Laïcité. Dossiers du Culte israélite

  • Federal Public Service Justice. Department of Worship and Secularism. Files on the Jewish Religion

  The files relating to the Jewish religion originating from the "Worship Department" of the Ministry of Justice naturally fall within the scope of the powers exercised by department: namely, recognition of the Jewish religion, synagogues and local communities, relations between the State and representatives of the religion, appointments and salaries of rabbis and cantors and management of religious buildings. In fact, the fonds contains vital archives on the creation and management of all the country's synagogues as well as on the State's relations with the Central Consistory and most of the...

 7. Ministère des Affaires économiques. Direction de l'organisation professionnelle

  • Ministry of Economic Affairs. Directorate of Professional Organisation

  The archives inventoried here constitute a mine of information for anyone interested in the organisation and operations of the Belgian economy under German occupation, economic collaboration, or the persecution of Jews.

 8. Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen.

  Dit indrukwekkende geheel is in feite een conglomeraat van archieven van heel wat verschillende organisaties en instellingen, samengebracht en/of gekopieerd door de ITS om opzoekingen naar personen mogelijk te maken. De focus van dit complexe archief ligt dan ook op de voornaamste groepen slachtoffers – vervolgde personen, dwangarbeiders en displaced persons. De Centrale Naamindex is met meer dan 42 miljoen digitale beelden de meest uitgebreide reeks. Dit steekkaartensysteem fungeert als het globale zoekinstrument voor de identificatie van personen. De verschillende types steekkaarten dekke...

 9. Direction générale de la Sûreté Publique. Office des Étrangers (et précurseurs en droit). Surveillance des frontières.

  Ce fonds est divisé en séries portant sur le cadre juridique de la surveillance des frontières, des instructions générales, des visas et du contrôle à proprement parler des frontières, des dossiers classés par pays frontalier, par moyen de transport comme la voie terrestre, le chemin de fer, les voies aériennes et maritimes, ainsi que des documents concernant le contrôle effectué en collaboration avec d’autres services comme la gendarmerie et la douane. Les dossiers suivants sont de grand intérêt : n°28 : dossiers présentant les instructions aux gouvernements locaux et centraux concernant l...

 10. Ministère de la Santé publique. Mission de liaison belge auprès du Service international de Recherches à Bad Arolsen.

  Ce fonds contient des documents concernant l’organisation de la mission de liaison, le suivi des personnes, une riche correspondance, des demandes de renseignements classées par ordre alphabétique, des publications du Service International de Recherches (SIR) et de la documentation diverse. Les numéros suivants sont notamment de grand intérêt : n°135 : lettres et minutes de la correspondance entre Marie-Céline de Dorlodot, le Service Social Juif (SSJ) et les autorités allemandes (le Landesversicherungsanstalte et le Deutsche Dienststelle) concernant les certificats pour le port de l’étoile ...

 11. Administration de la Sûreté Publique. Service de la Police des Étrangers. Dossiers individuels ouverts entre 1913 et 1930 (nos 1.000.000 – 1.668.399).

  La Police des Étrangers ouvrait un dossier individuel pour chaque étranger entrant sur le territoire. Ces dossiers se composent généralement comme suit : une déclaration d’inscription dans une commune, mentionnant la situation familiale, professionnelle et période durant laquelle l’étranger souhaitait rester en Belgique ; les déménagements et changements de résidence ; les actes de l’État civil, dont des actes de mariages, de naissances et de décès ; une ou plusieurs photographies de l’étranger ; une fiche de signalement décrivant la forme du visage, la morphologie, la couleur des yeux, des...

 12. Administration de la Sûreté Publique. Service de la Police des Étrangers. Dossiers individuels ouverts entre 1835 et 1912 (nos 1 – 999.999).)

  • Public Security Administration. Foreign Police Department. Individual files opened between 1835 and 1912 (no. 1 - 999.999.999).

  The Foreign Police opened an individual file on each foreigner who entered the country. The files are numbered in the order assigned to them when they were first opened. These files generally consisted of: a declaration of registration in a municipality, references to the family and professional situation and the period during which the foreigner wished to remain in Belgium; relocations and changes of residence; civil status records, including marriage, birth and death certificates; the files dating back to the 19th century contain few photos except for the files of so-called "dangerous" fo...

 13. Papieren van Marcel-Henri Jaspar.

  Het archief van Marcel-Henri Jaspar bevat een vrij omvangrijke serie correspondentie. Vooral de briefwisseling, handelend over de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (meer bepaald de oorlogsmisdaden), met personen uit de Belgische politieke en sociale wereld van belang – zie bijvoorbeeld de nrs. 1609-1611 (met Paul-Henri Spaak), 1615 (met Herbert Speyer). Hierbij vermelden we ook nog Jaspars briefwisseling met een aantal Joodse persoonlijkheden o.a. Georges Aronstein (nr. 52; voor de jaren 1940-1964), René Cassin (nr. 401; 1942-1943), Jacques Errera (nr. 661; 1947-1959...

 14. Tweede Wereldoorlogfonds van het Belgische Rode Kruis.

  In dit bestand noteren we, naast de verwachte algemene stukken zoals activiteitenrapporten, notulen, briefwisseling, dienstnota’s, instructies, … eveneens een aantal dossiers in verband met de acties ondernomen door het BRK ten gunste van de vervolgde Joodse bevolking. Nr. 919 bevat een dossier over de repatriëring van gevluchte Joden uit Frankrijk (1940-1941). Het dossier onder nr. 923 handelt over de weigering van het Duitse Rode Kruis om nog informatie te geven over gedeporteerde Joden (1943). Onder de nrs. 917, 918 en 922 noteren we briefwisseling inzake de hulpverlening aan Joden (1941...

 15. Dienst van het Sekwester (Tweede Wereldoorlog). Hoofdbestuur.

  Enkele dossiers van dit archiefbestand hebben betrekking op de roof van Joodse goederen en vermogens door de Duitse overheden o.a. via de zgn. Verwalter. Nr. 198 bevat briefwisseling en andere stukken over het naoorlogse onderzoek van de plundering van Joods bezit, o.a. de zgn. Hüttemanrekeningen en de gedwongen verkoop van immobiliën en kunstwerken. Onder nr. 208 vinden we een dossier betreffende de Vereniging der Joden in België (met o.a. een gedetailleerd rapport over de VJB opgesteld door het Brussels parket). Daarnaast bevat het bestand een aantal reeksen (zoals de reeksen grootboeken,...

 16. Verzameling Microfilms van het Algemeen Rijksarchief.

  Deze verzameling bevat enkele microfilms die relevant zijn voor deze gids. We noteren vooreerst, onder nrs. 1324/1 tot en met 1324/3, drie microfilms met privé-archief van Samson Wiener (1851-1914), advocaat, senator, zakenman en lid van de Conseil supérieur van Congo Vrijstaat. De originelen worden bewaard door de familie Wiener, die het Rijksarchief in 1971 de toelating gaf om kopies te maken op microfilm. De documenten (in totaal 29 dossiers) beslaan de periode 1883-1914. Het gaat vooral om briefwisseling en notities, die in het bijzonder betrekking hebben op de activiteiten van Wiener a...

 17. Ministère de l’Intérieur. Commission de la Reconnaissance nationale.

  La Commission de la Reconnaissance nationale, créée en janvier 1946, était chargée de rassembler et de vérifier les informations concernant les personnes pouvant être reconnues pour services rendus à la nation. Les dossiers de cette commission portent sur l’examen de ces demandes de distinctions honorifiques, faites en faveur de personnes autres que des militaires, ayant acquis des droits à la reconnaissance nationale par des actes d’héroïsme, de dévouement patriotique, de courage civique, de participation à des œuvres d’assistance et autres services rendus à la nation pendant la Seconde Gu...

 18. Administration de la Sûreté Publique. Service de la Police des Étrangers. Dossiers généraux, troisième série.

  Ce fonds est riche et varié. On y trouve notamment les dossiers suivants : n°637 : Dossier d’informations sur l’admission de réfugiés juifs en Belgique pendant les années 1933-1940, demandé par le Centre national des hautes études juives (1964) ; n° 14 : Visa – Émigration des Juifs roumains vers Israël (transit par la Belgique) (1960-1978) ; nos 20-21 : Visa – Israéliens d’origine russe en transit en Belgique en attendant d’émigrer aux États-Unis ou désirant rester en Belgique (1974). Déclaration d’arrivée. Fondation Tolstoï ; nos 22-26 : Visa – Juifs d’origine russe en transit en Belgique ...

 19. Haut Commissariat à la Sécurité de l’État.

  Ce fonds est très riche. On notera notamment les séries et sous-fonds suivants : 1er inventaire : Commission du Rapatriement ; Instruction Publique ; Mouvements de résistance en Belgique occupée, dont le Front de l’Indépendance, les Réfractaires et le Parti Communiste ; 2ème inventaire : Divers, n°702 : Israélites – regroupement des déportés ; Dossiers individuels ; Situation à l’intérieur du pays, dont des pièces concernant les épurations, l’affichage, la collaboration, les activités clandestines, la collaboration économique, la mise sous séquestre, Internements, Centres d’internements ; R...

 20. Papieren van de Eerste Minister Hubert Pierlot.

  Dit bestand, dat momenteel nog verwerkt wordt, bevat vooreerst correspondentie met verschillende Belgische persoonlijkheden – waaronder Herbert Speyer (jaren 1941-1942). In de reeksen thematische dossiers zijn eveneens een aantal relevante stukken terug te vinden. Ze hebben onder andere betrekking op de ondersteuning van Joodse vluchtelingen uit België door organisaties in Portugal en de hulp aan Joden door Aristides de Sousa Mendes, de Portugese ambassadeur in Bordeaux. Verder noteren we in de thematische dossiers ook andere interessante rapporten – zie vb. een rapport van Maurice Benedict...