Archival Descriptions

Holding Institution: Державний архів Хмельницької області close
 1. Kamianets-Podilskyi regional commission to assist Extraordinary State Commission for investigation German-Fascist Crimes

  • Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню злочинів німецько-фашистських загарбників
  • Kamianets-Podilska oblasna komisiia spryiannia Nadzvychainii Derzhavhii komisii

  Collection includes statement of the Commission from May 10, 1941 about murder of the Soviet POWs, Soviet activists and the Jews in Shepetivka town and surrounding locations, as well as exhumation materials (inventory 1, file 2, pp. 316-331); statement of the Commission from May 10, 1941 about murder of the Soviet POWs, Soviet activists and the Jews in Kamianets-Podilskyi city and surrounding locations, as well as exhumation materials (inventory 1, file 2, pp. 341-354); statement of the Commission from June 8, 1941 about murder of the Soviet activists and "innocent civilians" in the town of...

 2. Shepetivka gebiet administration

  • Шепетівська окружна управа
  • Shepetivska okruzhna uprava

  Collection contains orders of the gebiet administration on economic and administrative issues, correspondence, lists of employees of the Shepetivka gebiet administration, applications, autobiography and questionnaires for appointment to work, lists of enterprises and institutions, their employees in the districts of the Shepetivka, accounting records inventory and materials of the Shepetivka paramedic school, description of the property of the agricultural department, materials on the granting of pensions and assistance, information on the payment of wages. Collection includes order from De...

 3. Kamianets-Podilskyi city administration

  • Кам'янець-Подільська міська управа
  • Kamianets-Podilska miska uprava

  Collection includes order by the local Ortskommandantur and city administration to the Jewish population from to resettle into the ghetto (inventory 1, file 1, p. 48); order by the same authorities to the Jews to wear "Star of Zion" (inventory 1, file 3, p. 41); prohibition by the same authorities to the Jews to purchase food beyond the ghetto area (inventory 1, file 1, p. 5); prohibition to the non-Jewish population to interact with the Jews and to stay in the ghetto (inventory 1, file 1, p. 77); prohibition to the city administration staff to use the term "citizen" regarding Jewish indivi...

 4. Proskuriv gebiet administration

  • Проскурівська окружна управа
  • Proskurivska okruzhna uprava

  Collection contains results of the population census of Proskurov and surrounding districts for 1941, cases of crimes and offenses, property disputes documentation. Collection includes population statistics in Proskurov city for September 15, 1941, including Jews (adults and children) (Inventory 1, file 558, p. 1); population statistics in Felshtyn district from October 1, 1941, including the Jews (Inventory 1, file 558, p. 26); population statistics in locations of Volochysk district from October 15, 1941, including the Jews (Inventory 1, file 558, p. 5-8); population statistics in Chornoo...

 5. Shepetivka Gebietskommissariat

  • Шепетівський гебітскомісаріат
  • Shepetivskyi gebietskomisariat

  Collection includes population census (with divisions on age) in various localities of Shepetivka district as of 20 January 1942, particularly Jewish population (inventory 1, file 21, p. 36); information about ghetto in Dunaivtsy (inventory 1, file 62, p. 83); information about taxes imposed on the Jewish ghettos and sums obtained from them in Sudylkiv, Shepetivka, Berezdiv, Slavuta and Hannopil in February-March 1942 (inventory 1, file 184, p. 52); regulations about organization of Jewish workshops in Shepetivka gebiet to serve the local non-Jewish population (inventory 1, file 192, p. 18).

 6. Vasilkivtsy village administration in Mikhalpiltsy district of Iarmolyntsy gebiet

  • Васильківська сільська управа, с. Васильківці, Михалпільського району
  • Vasylkivska silska uprava, s. Vasylkivtsy Mykhalpilskoho raionu Iarmolynetskoho okruhu

  Directives and orders of district administrations, reports of agricultural councils, receipts on the delivery of state taxes and insurance, tax and procurement documents, lists of persons obtained insurance for buildings and inventory. Collection includes regulations about organization of Jewish workshops in Iarmolyntsy gebiet to serve the local non-Jewish population (file 3, p. 123).

 7. Кам'янець-Подільська обласна господарська управа Сільськогосподарської Української допоміжної Управи Поділля, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського району, Кам'янець-Подільського округу

  Наказ про організацію карантинної інспекції, штатний розпис Кам'янець-Подільської обласної карантинної інспекції, відомості про обстеження посівів, про виконання робіт по боротьбі із шкідниками, листування з різних питань, інвентаризаційні відомості, відомості про склад населення та районні підсумки перепису населення по Кам'янець-Подільській області, місячні та річні звіти про стан тваринництва, посів та збір рослинних культур, списки службовців, робітників та фахівців районних установ, підприємств Кам'янець- Подільської області за 1941рік, розпорядження про регулювання умов зарплатні та р...

 8. Шепетівська районна управа, м. Шепетівка, Шепетівського округу

  Накази та розпорядження генерального комісара Волині та Поділля, гебітскомісара, рай управи по фінансовим, адміністративним та господарським питанням, листування з старостами сіл, українською поліцією, іншими організаціями, установами та посадовими особами з різних питань, списки різних категорій громадян: співробітників відділів райуправи, підприємств та установ міста, бажаючих добровільно виїхати до Німечини, заяви, особові справи, персональні картки громадян, відомості перепису населення по селам району, списки та відомості громадян м. Шепетівки та Шепетівського району на отримання хліба...

 9. Славутська районна управа, м. Славута, Шепетівського округу.

  Розпорядження гебітскомісара, інструкції та розпорядження Славутської райуправи та інших установ, розпорядження, вказівки та листування Шепетівського гебітскомісаріату, вищого керівника поліції Русланд-Зюд і України з питань затемнення населених пунктів, листування райуправи з гебітскомісаріатом та сільськими управами з різних питань, акти перепису населення, подвірні книги сіл району, акти інвентаризації майна шкіл, установ, підприємств району, бухгалтерські документи, відомості та звіти про виконання поставок сільгосппродукції, лісозаготівель по району, відомості про сплату та недоплату п...

 10. Gebietskommissariat of Kamianets-Podilskyi

  • Кам'янець-Подільський гебітскомісаріат
  • Kamianets-Podilskyi gebietskommissariat

  Collection contains regulations of wages, correspondence with the Gebietskommissar, city administration and other institutions on various issues, acts of the description of the property of the Jews and its sale, accounting documents, minutes of the meeting of the Ukrainian committee, accounting books. Collection includes document containing information about liquidation of ghettos in various localities of Kamianets-Podilskyi gebiet (file 1).

 11. Nyzhne village administration in Derazhnia district

  • Нижнянська сільська управа Деражнянського району
  • Nyzhnianska silska uprava Derazhnianskoho raiony

  Collection contains correspondence with district institutions on various issues, personal data of taxpayers, population lists for 1943. Collection includes order from 20 January 1943 by the head of Derazhnia district administration to the elder of Nyzhne village to send next day 5 men equipped with axes to demolish former Jewish houses (file 2, page 38).

 12. Полонська районна управа, м. Полонне, Полонського району, Шепетівського округу.

  Розпорядження рейхскомісара України про встановлення цін на продукти харчування, оригінали наказів німецької влади на території Кам'янець-Подільської області, постанови районної управи з різних питань, розпорядження гебітскомісара про власність на садиби та будівлі, листування районної управи з населенням та установами з різних питань, перепис населення по селах району, списки військовополонених та колишніх членів та кандидатів у члени Комуністичної партії, які проживають на території району, списки вчителів району, особові справи вчителів, акти інвентаризації майна установ та підприємств, ...

 13. Ukrainian auxiliary police of Volochysk village

  • Українська допоміжна охоронна поліція, с. Волочиськ
  • Ukrainska dopomizhna ohoronna politsiia, s. Volochysk

  Collection contains weekly reports of the local police about their activities in the village. Collection includes weekly report of policeman in Kupil village from August 1942 particularly mentioning exploitation of the Jews in the village (file 1, page 54).

 14. Деражнянська районна управа, м-ко Деражня, Деражнянського району, Летичівського округу.

  Розпорядження Летичівського окрфінвідділу та рейхскомісара України по оподаткуванню підприємств держсектора, інструкції та розпорядження з різних питань, розпорядження гебітскомісара про нове врегулювання загсових справ, відомості про наявність працездатного населення та землі по селах району, відомості про будівлі по бюджетних установах та сільських управах району, грошові документи, списки та анкети робітників та службовців установ та підприємств Деражнянського району, особові справи вчителів, зведення про посівні площі, штатні розписи установ та підприємств

 15. Шепетівська міська управа, м. Шепетівка, Шепетівського округу

  Директиви та розпорядження міської управи по фінансово-господарських питанням, розпорядження міської управи та комендатури про встановлення заробітної плати робітникам та службовцям, затримання підозрілих людей, списки комуністів та комсомольців Шепетівського району та м. Шепетівки, списки робітників та службовців установ та підприємств м.Шепетівки, відомості перепису населення м.Шепетівки, заяви громадян міста по різним питанням, зведений фінансовий звіт по селам району, акт інвентаризації будівництва споруд Шепетівського дорожнього відділу, особові справи

 16. Старокостянтинівська районна управа, м-ко Старокостянтинів, Старокостянтинівського округу

  Розпорядження районної управи старостам сіл про забезпечення явки громадян до округового комісара, розпорядження управи праці про надання грошової допомоги родинам члени яких виїхали на роботу до Німеччини, листування з старостами сіл з господарських питань, списки робочих та службовців установ та підприємств Старокостянтинівського району, перепис населення с. Пашківці Старокостянтинівського району протоколи про створення сімей.

 17. Проскурівська міська управа, м. Проскурів, Проскурівського округу

  Статистичні зведення хлібного бюро Проскурова, списки робітників і службовців міських та районних установ і підприємств на отримання хлібних карток, списки співробітників установ відділу охорони здоров'я, відомості про рух хворих по міській лікарні, обігова відомість фінансового відділу, картки та плани будівель, заяви громадян про купівлю будівель, оціночні акти, договори на купівлю

 18. Кам'янець-Подільський обласний архів, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Накази, розпорядження окружного комісара, міської управи; накази по архіву; інструкція про бухгалтерський облік, кошторис, реєстраційні картки по штатах, відомості на видачу зарплати; заяви громадян про видачу довідок за архівними документами, довідки і листування з цього питання; журнали реєстрації явки на роботу працівників

 19. Вовковинецька районна управа, с. Вовковинці, Вовковинецького району, Летичівського округу

  Касові документи по райвідділу освіти, списки співробітників установ і підприємств на одержання пайка, звітні відомості про виконання видаткової частини місцевого бюджету по харчовому відділу, про страхування життя, про сплату 3% від заробітної плати на охорону хворих, касові документи за січень-червень 1943 р

 20. Берездівська районна управа, с. Берездів, Шепетівського округу

  Литування по адміністративним та господарським питанням, статистичні довідки про кількість та національний склад населення сіл району, відомості про стан шкільних приміщень, список і характеристики вчителів шкіл району, акти інвентаризації майна установ, дохідна частина бюджету Берездівського району