Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 68
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Чернігівської області
 1. Сосницька районна поліція, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  Назви вибраних справ з фонду: Спр. 2. Протоколы допросов. 115 арк. Спр. 6. Материалы личного состава (приказы, ведомости, списки, рапорты). 133 арк. Спр. 7. Подписки жителей сел, список агентуры райполиции. 100 арк. Спр. 11. Списки работников полиции на выдачу пайка, ведомости получения продуктов. 16 арк. Спр. 13. Списки арестованных. 23 арк. Спр. 14. Книга учета арестованных. 21 арк. Спр. 15. Книга учета оперативной работы. 70 арк. Спр. 16. Протоколы допросов. Т. 1. 144 арк. Спр. 17. Протоколы допросов. Т. 2. 171 арк. Спр. 21. Список арестованных и список сотрудников полиции. 4 арк. Спр. 2...

 2. Сосницька районна комендатура, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  Заяви громадян про дозвіл на відпуск солі і інших продуктів

 3. Польова комендатура № 197, м. Чернігів Чернігівської області

  Листування з міською управою про видачу пропусків на виїзд

 4. Чернігівська місцева комендатура, м. Чернігів Чернігівської області

  Повідомлення Чернігівської міської управи про час проведення служби у церквах

 5. Андріївський бургомістрат, с. Андріївка Михайло-Коцюбинського району Чернігівської області

  Акт про перетворення Андріївської сільськогосподарської громади в землеробську спілку. Довідки про народження, смерть, стан здоров'я, що видані жителям села. Відомості про осіб, відправлених до Німеччини та тих, що повернулись з Радянської Армії. Паспорта, які видані громадянам окупаційною владою. Списки жителів села.

 6. Житлове управління Прилуцької міської управи, м. Прилуки Чернігівської області

  Накази, розпорядження Прилуцької міської управи про повернення будівель колишнім куркулям, репресованим Радянською владою; збирання орендної та квартирної плати. Акти на розібрання будівель, які належали жителям міста Прилуки. Договори на оренду. Списки квартиронаймачів, будинків, магазинів. Бухгалтерські звіти

 7. Малодівицький районний старостат, с. Мала Дівиця Малодівицького району Чернігівської області

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції комендатури, райстаростату про права і обов'язки райуправ, розповсюдження сфери впливу Ніжинської райуправи на 5 районів Чернігівської області, введення грошового податку з населення на утримання райуправи та її відділів. Положення Надзвичайної комісії про регулювання земельного питання, організацію і діяльність сільгоспгромад на Україні. Документи про кількість посівних площ, посів і збирання озимих. Список осіб німецького походження, що проживали на території Малодівицького району. Посвідчення особи, довідки

 8. Срібнянська біржа праці, с. Срібне Срібнянського району Чернігівської області

  Накази дільничного коменданта. Заяви жителів сіл Срібнянського району про виплату допомоги за членів родин, що вивезені до Німеччини. Списки жителів сіл 1923-1928 рр. народження.

 9. Варвинський районний старостат, с. Варва Варвинського району Чернігівської області

  Постанови, накази, розпорядження польового коменданта, Варвинського райстаростату про притягнення до відповідальності за ходіння в ліс, про охорону залізничного полотна, ремонт мостів і шляхів, збір теплого одягу та продовольства для окупаційної армії. Відомості про наявність партизан на території Озерянського старостату, вбивство двох німців. Листування з сільськими старостатами та сільгоспгромадами району про надання відомостей про осіб, що пішли до Червоної Армії; розстріл осіб, що зберігали зброю. Списки службовців райстаростату; осіб, завербованих на роботу до Німеччини; трактористів.

 10. Холминська районна українська поліція, с. Холми Холминського району Чернігівської області

  Листування з районними установами з господарських питань. Штатний розпис. Списки поліцейських

 11. Грем'яцький районний бургомістрат, с. Грем'яч Грем'яцького району Чернігівської області

  Накази райземуправління з особового складу. Відомості про хід шляхових робіт. Заяви про прийом на роботу. Штатний розпис медичних установ. Відомості видачі заробітної плати і продуктів службовцям старостату. Списки жителів району, робітників і службовців шляхового відділу

 12. Ніжинська міська управа, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Постанови і книги наказів міськуправи. Листування з сільуправами, громадами, установами міста про постачання худоби для окупаційної армії, наділення землею осіб, що приймали участь у боротьбі з партизанами, та з адміністративно-господарських питань. Списки робітників міськуправи і установ, комуністів, єврейського і німецького населення та осіб, що підлягали евакуації при відступі німців із міста

 13. Ніжинська міська українська охоронна поліція, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Книги наказів міської поліції. Списки осіб, що відмовилися виїхати на роботу до Німеччини. Особисті посвідчення працівників поліції

 14. Ніжинська районна управа, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження фелькомендатури і райуправи. Звіти райуправи про накладання і стягнення штрафів. Листування з фельдкомендатурою, фінвідділом і сільуправами про фінансову діяльність. Бухгалтерські документи. Списки сільгоспгромад, кустарів району. Накази з особового складу. Відомості видачі зарплати

 15. Ніжинський історичний архів, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Накази військового коменданта. Звіт архіву. Листування з міськуправою про господарську діяльність та з особового складу. Відомості видачі зарплати. Заяви громадян

 16. Лосинівська районна управа, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської обл

  Протоколи зборів членів громад району. Списки військовополонених та евакуйованих громадян.

 17. Лосинівський паспортний стіл, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області

  Особисті посвідчення. Заяви громадян на видачу паспортів

 18. Лосинівська районна комендатура, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області

  Розпорядження комендатури про заборону забою худоби, поставки продуктів окупаційній владі

 19. Ніжинська біржа праці, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Анкети і списки громадян, що вивезені до Німеччини.