Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 1,038
Language of Description: Dutch
 1. ARA

  • ARA
  • Dutch
 2. Hoedenfabriek Gebr. Verduin

  Het archief bestaat voornamelijk uit persoonlijke documenten, contracten, correspondentie, personeelsadministratie en financiële administratie. Daarnaast bevat het archief bouwtekeningen.

 3. Nationale Trust Maatschappij NV

  Het archief bevat voornamelijk financiële jaarverslagen van het naoorlogse beheer over de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. en O.E. Bauer. In de stukken over Bauer zijn veel namen te vinden van overleden (joodse) personen wier nalatenschap hij beheerde.

 4. Offerhaus, J.

  Kern van het archief zijn de stukken over Offerhaus' betrokkenheid bij de zuivering van burgemeesters in Zuid-Holland. Van historisch belang is tevens zijn correspondentie om joodse bekenden te behoeden voor deportatie en over zijn pogingen verbetering te brengen in de positie van joodse advocaten in Duitsland. Daarnaast zijn stukken aanwezig over adviezen die Offerhaus na de oorlog gaf over kwesties die speelden in bezettingstijd.

 5. Collectie Correspondentie

  De collectie bevat (kopieën van) brieven die familieleden en kennissen elkaar schreven, veelal aangevuld met foto's, legitimatiebewijzen en andere persoonlijke documenten. De nadruk ligt op de bezettingsjaren maar soms dateert de eerste correspondentie van de jaren dertig of loopt de briefwisseling door tot eind jaren veertig.