Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Stadsarchief Oostende
 1. Dienstarchief Secretarie.

  Onder nr. 1409 vinden we een dossier “Joden”, dat hoofdzakelijk briefwisseling bevat inzake de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen tijdens de bezetting (zoals het inperken van de toegang tot stadsdiensten voor Joden). Er zijn eveneens diverse lijsten in terug te vinden – o.a. van Oostendse Joden, van Oostendse Joden die onroerend goed en/of handelszaken bezaten, van “Joodse eigendommen” toebehorend aan mensen van Joodse afkomst die niet in Oostende woonden, … Dit dossier beslaat de periode 1941-1942. Dossier nr. 303 bevat briefwisseling (periode 1941-1944) inzake de registratie van vr...

 2. Omzendbrieven voor het stadspersoneel.

  Nr. 1942 bevat de omzendbrief 1942/162 die Joden de toegang beperkt tot bepaalde stadsdiensten.

 3. Dienstarchief Bevolking – Burgerlijke Stand.

  Onder nr. 1264 noteren we het dossier “Jodenregistratie”, dat de periode 1941-1943 omvat. We vinden er voornamelijk correspondentie betreffende de toepassing van de zgn. Jodenverordeningen, zoals de registratie van Joden, liquidering van ‘Joodse’ firma’s, het dragen van de gele ster en het toekennen van uitzonderingen hierop etc. We vermelden eveneens o.a. lijsten van Joden met Duitse nationaliteit en lijsten van Joden die Oostende moesten verlaten hebben tegen 20 oktober 1942, evenals het Jodenregister van de stad Oostende.

 4. Dienstarchief Werken en Leveringen.

  Onder nr. 2142 vinden we een dossier van uitgevoerde regiewerken, meer bepaald het herstellen van oorlogsschade aan gebouwen, waaronder de synagoge. Het bevat vooral briefwisseling met de provincie, het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw en de Joodse gemeenschap van Oostende, evenals financiële bewijsstukken. Het dossier beslaat de periode 1946-1962.

 5. Archivalia.

  Het dossier onder nr. E0130 bevat onder andere een lijst van inwoners van Joodse afkomst die na deportatie zijn omgekomen, en een lijst van Joden die na oktober 1942 door de bezetter een verplichte verblijfsplaats buiten het kustspergebied moesten zoeken, en die niet meer naar Oostende teruggekeerd zijn. Het gaat uitsluitend om fotokopies; de originelen bevinden zich elders.