Archival Descriptions

One item found
Country: Netherlands
Holding Institution: Nieuw Land Erfgoedcentrum
  1. Archieven van de Dienst der Zuiderzeewerken 1915-1982

    Door beperkte omschrijvingen in de inventaris is het mogelijk dat niet alle inventarisnummers met oorlogsgerelateerde informatie uit de inventaris zijn gehaald.