Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Language of Description: Dutch
Country: Netherlands
Holding Institution: Regionaal Archief Nijmegen
 1. Oorlogsarchief gemeente Huissen

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Dit archief wordt momenteel (oktober 2012) bewerkt, waardoor identificatiecodes en inventarisnummers gewijzigd zullen worden.

 2. Gemeenten Bergharen en Hernen en Leur

  Bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 12 augustus 1941 werden in alle gemeenten de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders per 1 september 1941 ontbonden. Hun taken werden verenigd in de persoon van de burgemeester; de wethouders fungeerden daarbij als zijn medewerkers. In Bergharen vond de voorlopig laatste vergadering van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders plaats op 29 augustus 1941. De eerste vergadering van het college na de bevrijding was op 3 oktober 1944.

 3. N.V. Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen, 1913 - 1961

  Het archief, dat uiteenvalt in een gedeelte gevormd door de Raad van Bestuur en een gedeelte gevormd door de direkteur, werd in twee gedeelten aangetroffen. Het gedeelte van de Raad van Bestuur is in 1965 overgedragen aan het gemeentearchief en bestaat hoofdzakelijk uit stukken van de aandeelhouders en van de Raad van Bestuur zelf. Van de stukken uit de periode 1913-1940 bestaat een soort ''inventaris'' . Waarschijnlijk is deze in 1940 opgemaakt door de secretaris van de Raad van Bestuur. Er blijkt uit dat stukken betreffende de aandeelhouders in de brandkast op de bestuurskamer werden bewa...

 4. Rogier, L.J., 1940-1969

  Rogier, Ludovicus Jacobus, was historicus, hoogleraar en katholiek voorman (Rotterdam 26-7-1894 - Groesbeek 30-3-1974). In 1953 verzochten Burgermeester en Wethouders aan professor L.J. Rogier ter gelegenheid van de tienjarige herdenking in september 1954 een historisch verantwoord geschrift te vervaardigen over de bevrijding van Nijmegen. Prof. Rogier verklaarde zich bereid onder het voorbehoud dat zijn uiteindelijke beslissing afhing van de kwaliteit van het bronnenmateriaal . Kennelijk was dit onvoldoende, want hij heeft het werk niet geschreven. Korte tijd later verstrekte het gemeenteb...

 5. Gemeente Gendt (1936-1960)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.6 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Dit archief wordt momenteel (oktober 2012) bewerkt, waardoor identificatiecodes en inventarisnummers gewijzigd zullen worden.

 6. Collectie losse archiefstukken, 1500 - heden

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.