Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 127
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
Holding Institution: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 1. Westerbork, Judendurchgangslager

  De deelcollectie bestaat hoofdzakelijk uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Westerbork door de Duitsers als doorgangskamp in gebruik was (1942-1945). Tevens zijn stukken aanwezig uit de periode dat Westerbork nog onder verantwoordelijkheid viel van Nederlandse departementen (1939-1942). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, rapporten en verslagen tot de deelcollectie. Tenslotte bevat de deelcollectie kaartmateriaal en foto's. Een bijzonder bestanddeel van de deelcollectie is de zogeheten Westerbork-kartotheek die lijsten bevat met naam en geboortedatum van gedepo...

 2. Comité voor Joodsche Vluchtelingen

  aard van de archiefbestanddelen Dit archief bevat de neerslag van de activiteiten van het Comité voor Joodse Vluchtelingen in Amsterdam van maart 1933 t/m april 1939. Een groot deel van het archief bestaat uit correspondentie met vluchtelingen, overheidsinstanties en andere hulporganisaties in Nederland en buitenland. Verder bevinden zich in het archief rapporten, ooggetuigenverslagen, invulformulieren en statistieken. De archieven zijn niet compleet. Een deel van het archief was nog in gebruik in april 1939 en bleef daarom achter in Amsterdam toen de rest van het archief naar Engeland wer...

 3. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 4. Beauftragten des Reichskommissars

 5. Onderzoek - Vernietigingskamp Sobibor

  Het archief bestaat uit artikelen, verslagen, (kopieën van) bewijsstukken, tekeningen, kaarten, documentatie- en illustratiemateriaal. Tevens bevinden zich DVD's in het archief.

 6. Nederlands Auschwitz Comité

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie en vergaderstukken. Daarnaast zijn er in het archief stukken te vinden over diverse reizen naar Polen en enige publicaties en krantenknipsels.

 7. Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Vught door de Duitsers als concentratiekamp in gebruik was (1943-1944). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de deelcollectie. Tenslotte zijn kaartmateriaal en enkele foto's aanwezig.

 8. Onderzoek - Advocatuur in bezettingstijd

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat aantekeningen en kopieën die dr. J.P. Meihuizen maakte tijdens zijn onderzoek. Tevens bevat het een groot aantal documenten die zijn ontstaan tijdens de bezetting, waaronder pleitnota's, strafdossiers en aanvragen voor opname op de zogeheten Barneveld-lijsten. Ook bevat het archief naoorlogse documenten over de zuivering van de advocatuur.

 9. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 10. Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Bureau Inlichtingen - Hoofdbureau Londen

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Vereniging Joodse Oorlogskinderen

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie, zowel met leden en aanverwante organisaties, als tussen bestuursleden onderling. Daarnaast zitten er vergaderstukken in het archief, van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen.

 13. Wolff, mr. M.

  Het archief bevat zakelijke correspondentie en dossiers uit Wolffs rechtspraktijk, privecorrespondentie en financiele stukken van het echtpaar Wolff-Van Lier, correspondentie van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap te Goor en correspondentie en aantekeningen over de hulp aan Joodse vluchtelingen.

 14. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 15. Caransa, A.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat voornamelijk manuscripten en lezingen van Caransa. Verder bevat het archief een kleine hoeveelheid correspondentiemateriaal en een aantal oudere documenten, zoals een verslag van de terugreis naar Nederland, dat hij in 1945 schreef.

 16. Durlacher, G.L.

  Het archief bestaat voor een groot deel uit verslagen van gesprekken met overlevenden van de Jodenvervolging, alsmede uit correspondentie van dhr. Durlacher, congresverslagen en door Durlacher bijeengebracht materiaal gebruikt als verdere documentatie voor het schrijven van zijn boeken.

 17. Hoedenfabriek Gebr. Verduin

  Het archief bestaat voornamelijk uit persoonlijke documenten, contracten, correspondentie, personeelsadministratie en financiële administratie. Daarnaast bevat het archief bouwtekeningen.

 18. Familie Hanemann-Kelemen

  Het archief bestaat hoofdzakelijk uit persoonlijke documenten en correspondentie. Daarnaast zijn er ook knipselalbums, persoonlijke aantekeningen, foto's en audiovisuele documenten.