Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
Holding Institution: Gemeentearchief Hulst
  1. Archief van de gemeente Vogelwaarde

    De gemeente Vogelwaarde kwam in 1936 tot stand door op 1 juli van dat jaar de gemeenten Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk samen te voegen. De gemeente Vogelwaarde heeft bestaan tot 1 april 1970, de datum waarop ze werd samengevoegd met buurgemeente Hontenisse en onder deze laatste naam een nieuwe gemeente vormde. Slechts enkele jaren na het ontstaan van de nieuwe gemeente brak de Tweede Wereldoorlog uit. Vogelwaarde bleef gelukkig gespaard voor plundering en oorlogsgeweld en alle dienstplichtige militairen uit de gemeente overleefden de mobilisatie (zie inventarisnummers 75...

  2. Archief van de gemeente Hontenisse (1913) 1936-1970 (1976)

    Hontenisse is een voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse provincie Zeeland die na een gemeentelijke herindeling op 1 januari 2003 is opgegaan in de gemeente Hulst. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 1.1.1 en 1.1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 2.1.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 3.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.