Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
Holding Institution: Gemeente Waadhoeke
 1. Archief van de gemeente Franekeradeel (oud) 1920-1983

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Archieven van het Gemeentelijk gas- en electriciteitsbedrijf Franeker en Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Franekeradeel, 1859-1975

  • Gemeente Waadhoeke
  • archief-blok/314012832
  • Dutch
  • 1959-1975
  • 17 meter; 873 inventarisnummers

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 3. Archief van de gemeente Franeker 1920-1983

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.