Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Belgium
Holding Institution: Provinciaal Archief Limburg
  1. Archieven van Wereldoorlog I en II.

    In dit bestand vinden we onder het hoofdstuk “Openbare Orde” van de inventaris, in doos 11 nr. 79 documenten over “Joodse kinderen – schoolbijwoning” (1941-1942). Doos 11 nr. 82 bevat stukken inzake “Joodse onderdanen 1940 – inlichtingen o.m. Kamp Holven te Overpelt”. We noteren eveneens het hoofdstuk “Arbeidskamp – Overpelt”, waarin stukken terug te vinden zijn over de organisatie, het regime, de werking, het personeel enz. van het werkkamp in Overpelt waar tijdens de bezetting een vijftigtal Joden verplicht werden tewerkgesteld. Zie doos 34, nrs. 376 – 389.