Displaying items 19,761 to 19,780 of 20,021
 1. Великотокмацька міська управа (міськуправа), м. Великий Токмак Великотокмацького району Запорізької області

  Листування з шефом поліції про постачання хліба для в'язнів і військовополонених. Акт про оренду землі для робітників міста. Заяви громадян та направлення на роботу

 2. Приморська (Ногайська) районна управа (райуправа), м. Ногайськ Приморського (Ногайського) району Запорізької області

  Постанови, накази, розпорядження гебітскомісара, районного шефа, начальника поліції, райуправи про перерозподіл функцій апарату управління районної управи, встановлення 9-годинного робочого дня та режиму нічного часу, порядок прописки та виписки громадян, посилення заходів безпеки, перевірку списків на продовольчі пайки. Відомості про запаси насіння по земельних громадах району. Автобіографії вчителів.

 3. Запорізька (Хортицька) районна управа (райуправа), м. Запоріжжя Запорізької області.

  Описання (статистичні відомості із зазначенням географічного положення, економічного стану) сіл району: Бабурка, Варварівка, Водяне, Долинівка, Капустянка, Кічкас, Малишівка, Морозівка, Миколай-Поле, Нижня Хортиця, Новослобідка, Павлівка, Тернувате, Хортиця, Широке. Доручення на отримання коштів у райуправі для виплати зарплати та грошової допомоги. Списки громадян сіл району.

 4. Приазовська районна управа (райуправа), с. Приазовське Приазовського району Запорізької області

  Накази районного відділу народної освіти про введення надбавок за віком вчителям, надання відомостей про санітарний стан шкіл району, призначення та звільнення з роботи та ін. Кошториси. Листування зі школами з методичних, організаційних та господарських питань. Списки учителів, учнів Райнівської школи.

 5. Німецька польова жандармерія, м. Мелітополь Запорізької області

  Звіт, донесення про роботу жандармерії; слідчі матеріали по розгляду справ про дезертирство німецьких солдат, крадіжки майна.

 6. Щоденники осіб, що перебували на окупованій території та на каторзі в Німеччині (колекція).

  Щоденники громадян, що перебували на окупованій території та на роботах у Німеччині.

 7. Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, м. Проскурів, Кам'янець-Подільської області.

  Постанови РНК СРСР, інструкції по обліку збитків нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх приспішниками, вказівки Надзвичайної та республіканської комісій про складання звітності про роботу обласної комісії, зведені дані про облік збитків по області та регіонам, акти про злодіяння німецько-фашистських загарбників по містах, районах, селах області, списки громадян відправлених на примусові роботи до Німеччини

 8. Славутська міська управа, м. Славута, Славутського району, Шепетівського округу

  Реєстраційні листи населення Славути, заяви про повернення майна та інше.

 9. Летичівський гебітскомісаріат, м-ко Летичів, Летичівського району, Летичівського округу

  Розпорядження гебітскомісаріату про насильний збір з населення яєць і молока для німецької армії, листування з окрфінвідділом і старостами сіл.

 10. Генеральний комісаріат Волині та Поділля, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу

  Циркуляри та вказівки рейхскомісара України, листування з гебітскомісарами з різних питань.

 11. Претура Ананьївського району, м. Ананіїв Ананіївського р-ну Одеської області

  Відомості про польові роботи, ревізування худоби і вовна для вивозу до Румунії. Відомості на видачу заробітної платні та списки службовців Претури і жандармерії.

 12. Претура Балтського району, м. Балта Балтського р-ну Одеської області.

  Відомості на видачу заробітної платні робітникам підприємств, службовцям Претури та жандармерії; про ревізування худоби у населення окупантами

 13. Претура Одеського району, м. Одеса.

  Постанови, накази Претури. Посвідчення на право проїзду до Румунії. Списки робітників Претури, жандармів

 14. Голтська міська поліція, м. Голта Голтського повіту.

  Відомості на видачу заробітної плати співробітникам поліції

 15. Примарія м. Очаків Очаківського повіту

  Накази, постанови головного управління губернаторства Трансністрії; накази і розпорядження повітової префектури і претури Очаківського району про збір податків, кур, яєць, молока та ін., про направлення на роботу чоловіків і жінок від 15 до 50 років; відомості про хід сівби; протоколи і акти про перейменування вулиць м. Очакова; відомості на видачу заробітної плати робітникам і службовцям примарії, підприємств і установ м. Очакова; особові справи пенсіонерів; списки мешканців, які обміняли радянські гроші на німецькі.

 16. Місцева комендатура, м. Миколаїв.

  Накази коменданта м. Миколаєва щодо регулювання життя в місті.

 17. Охоронна поліція 'СД', м. Миколаїв.

  Особові справи німецьких наглядачів.

 18. Стрийське окружне управління нерухомим майном, м. Стрий дистрикту Галіція.

  Накази Генерал-губернаторства, сільськогосподарського відділу і листування з районними управліннями про держпостачання, про порядок прийому на роботу єврейського населення. Звіти начальників районних управлінь. Прейскуранти цін на рухомий і нерухомий інвентар.