Displaying items 19,741 to 19,760 of 20,021
 1. Віньковецька районна жандармерія, с. Віньківці, Віньковецького району Дунаєвецького округу

  Справа про агітацію проти існуючої німецької влади, про напад на громадянина Пирожка Іллю Федоровича та акт складений на предмет нападу.

 2. Українська допоміжна охоронна поліція Кам'янець-Подільського району, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу

  Справи про кримінальні та адміністративні правопорушення, скоєні громадянами району, зошит обліку передачі чергувань поліцаями, список шуцманів Кам'янець-Подільського району та їх рапорти.

 3. Кам'янець-Подільська міська управа, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Об'яви, відозви, листівки та накази генерал-комісара Волині та Поділля, гебітскомісаріату, польового коменданта, міської управи, листування з гебітскомісаріатом і генерал -комісаром Волині та Поділля з різних питань, листування з іншими установами, організаціями та посадовими особами з фінансових, господарських та адміністративних питань, штати управи, реєстрація громадян, евакуйованих в Кам'янець-Подільський, картки перепису населення, списки робітників та службовців установ і підприємств міста на отримання хлібних карток, земельних ділянок, список виплат на утримання сімей, члени яких виб...

 4. Шепетівська міська управа, м. Шепетівка, Шепетівського округу

  Директиви та розпорядження міської управи по фінансово-господарських питанням, розпорядження міської управи та комендатури про встановлення заробітної плати робітникам та службовцям, затримання підозрілих людей, списки комуністів та комсомольців Шепетівського району та м. Шепетівки, списки робітників та службовців установ та підприємств м.Шепетівки, відомості перепису населення м.Шепетівки, заяви громадян міста по різним питанням, зведений фінансовий звіт по селам району, акт інвентаризації будівництва споруд Шепетівського дорожнього відділу, особові справи

 5. Деражнянська міська управа, м-ко Деражня, Деражнянського району, Летичівського округу.

  Листування з Деражнянською районною управою, райфінвідділом, іншими установами та підприємствами з господарських та фінансово-податкових питань, довідки про місце роботи, місце проживання, список евакуйованих із східних областей України, що проживають у м-ку Деражня

 6. Проскурівська міська управа, м. Проскурів, Проскурівського округу

  Статистичні зведення хлібного бюро Проскурова, списки робітників і службовців міських та районних установ і підприємств на отримання хлібних карток, списки співробітників установ відділу охорони здоров'я, відомості про рух хворих по міській лікарні, обігова відомість фінансового відділу, картки та плани будівель, заяви громадян про купівлю будівель, оціночні акти, договори на купівлю

 7. Віньковецька районна управа, с. Віньківці, Віньковецького району, Дунаєвецького округу

  Накази по Віньковецькому райшляхвідділу, розпорядження про видачу мішкотари у громадські господарства

 8. Вовковинецька районна управа, с. Вовковинці, Вовковинецького району, Летичівського округу

  Касові документи по райвідділу освіти, списки співробітників установ і підприємств на одержання пайка, звітні відомості про виконання видаткової частини місцевого бюджету по харчовому відділу, про страхування життя, про сплату 3% від заробітної плати на охорону хворих, касові документи за січень-червень 1943 р

 9. Шепетівська районна управа, м. Шепетівка, Шепетівського округу

  Накази та розпорядження генерального комісара Волині та Поділля, гебітскомісара, рай управи по фінансовим, адміністративним та господарським питанням, листування з старостами сіл, українською поліцією, іншими організаціями, установами та посадовими особами з різних питань, списки різних категорій громадян: співробітників відділів райуправи, підприємств та установ міста, бажаючих добровільно виїхати до Німечини, заяви, особові справи, персональні картки громадян, відомості перепису населення по селам району, списки та відомості громадян м. Шепетівки та Шепетівського району на отримання хліба...

 10. Полонська районна управа, м. Полонне, Полонського району, Шепетівського округу.

  Розпорядження рейхскомісара України про встановлення цін на продукти харчування, оригінали наказів німецької влади на території Кам'янець-Подільської області, постанови районної управи з різних питань, розпорядження гебітскомісара про власність на садиби та будівлі, листування районної управи з населенням та установами з різних питань, перепис населення по селах району, списки військовополонених та колишніх членів та кандидатів у члени Комуністичної партії, які проживають на території району, списки вчителів району, особові справи вчителів, акти інвентаризації майна установ та підприємств, ...

 11. Берездівська районна управа, с. Берездів, Шепетівського округу

  Литування по адміністративним та господарським питанням, статистичні довідки про кількість та національний склад населення сіл району, відомості про стан шкільних приміщень, список і характеристики вчителів шкіл району, акти інвентаризації майна установ, дохідна частина бюджету Берездівського району

 12. Охоронна поліція Знам'янського району; м. Знам'янка Знам'янського району Кіровоградської області.

  Накази по районному відділу охоронної поліції з особового складу. Звіти і рапорти про роботу охоронної поліції району. Відомості про арешти і звільнення з тюрми громадян, про кількість зброї, що зберігається на складах і знаходиться на руках у особового складу поліції. Клопотання охоронної поліції про видачу паспортів і перепусток громадянам. Матеріали і листування з питань розслідування кримінальних і політичних злочинів по району. Заяви громадян про прийняття їх на роботу та заяви особового складу поліції про надання їм відпусток. Заяви від осіб, що були репресовані органами радянської вл...

 13. Олександрійська районна земельна комендатура; м. Олександрія Кіровоградської області

  Накази Райхскомісаріата України, розпорядження райземкомендатури з питань роботи сільських управ і громадських дворів. Накази по особовому складу комендатури. Відомості про хід проведення посівної кампанії, про наявність і стан тваринництва по громадських дворах району, про кількість населення, що у них проживає. Рапорти про роботу військовополонених. Робочі бланки по визначенню якості насіння. Документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників райземкомендатури. Листування з сільуправами і громадськими дворами з господарських питань

 14. Олександрійське районне статистичне бюро; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Списки громадян, які прибули на проживання у сільські управи Олександрійського району після загального перепису населення 1941 року

 15. Земельна община села Розенфельд Колайського району, Крим

  Розпорядження Колайської районної управи про облік майна євреїв, медичний огляд населення, про надання зведень про урожайність і кількість худоби. Зведення про боротьбу с сільськогосподарськими шкідниками. Табелі нарахування трудоднів.

 16. Новгородківська охоронна поліція; с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області

  Заяви громадян про надання дозволу на користування велосипедами та заяви колишніх розкуркулених селян про повернення їм будинків

 17. Чернігівська районна управа (райуправа), с. Чернігівка Чернігівського району Запорізької області

  Вказівки шефа району про проведення протиепідемічних заходів. Відомості про боротьбу зі шкідниками сільського господарства. Посвідчення громадян про закінчення школи

 18. Великотокмацька районна управа (райуправа), м. Великий Токмак Великотокмацького району Запорізької області.

  Постанови, накази, об'яви шефа району, районної управи про порядок роботи управи та установ району, боротьбу з малярією, призначення та звільнення старост сільських управ і працівників районної лікарні. Штатний розпис та кошторис районної лікарні на 1942 р.