Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 49
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Ukraine
Holding Institution: Державний архів Харківської області
 1. Краснокутська районна управа, м. Краснокутськ Харківської області

  Наказ райуправи про незадовільний стан міського господарства. Фінансовий звіт відділу міського господарства. Списки мешканців сіл Краснокутського району

 2. Куп'янська міська управа, м. Куп'янськ Харківської області

  Постанови управи про штрафування осіб за невихід на роботу по викликам управи. Інвентаризаційні описи різних установ та будівель, кошториси управи. Листування про видачу хлібних карток для робітників управи. Списки робітників установ і підприємств м. Куп'янська

 3. Куп'янська окружна сільськогосподарська комендатура, м. Куп'янськ Харківської області

  Накази та розпорядження господарської інспекції ' Південь ', Харківського командування та окружного коменданта про збирання зернових культур, постачання молока, про ремонт сільськогосподарських машин. Плани сівби в громадських господарствах

 4. Куп'янська районна управа, м. Куп'янськ Харківської області

  Розпорядження та накази німецької комендатури, районної управи про видачу посвідчень, про введення податків. Особисті листки робітників в установах м. Куп'янська. Списки мешканців району, радянських активістів та комуністів. Списки лікарняних установ району. Звіти про роботу медичних відділень. Журнал реєстрації виданих паспортів

 5. Липецька районна управа, с. Липці Харківської області

  Розпорядження та накази бургомістра про мобілізацію населення на роботи. Постанови Липецької райуправи про постачання продуктів. Протоколи засідань наради управи. Списки анкети на видачу продуктів харчування робітникам установ Липецької району

 6. Лозівська районна управа, м. Лозова Харківської області

  Накази орткомендатури, райуправи про заборону приватної торгівлі лісобудівельними матеріалами. Відомості обліку колишніх червоноармійців та військовополонених. Паспорти мешканців Лозівської райуправи

 7. Люботинська міська управа, м. Люботин Харківського району і області

  Накази та розпорядження про особовий склад, про перевірку стану доріг та мостів, про поховання трупів. Список вулиць м. Люботин , список зруйнованих будівель, автобіографії та списки вчителів шкіл, розташованих на території міськуправи, списки робітників управи та підлеглих їй установ, списки платників податків з житлової плащі. Довідки, видані особам, які виїхали до Німеччини. Листування з установами про стягнення зборів з населення для відбудови зруйнованих підприємств

 8. Міська комендатура м. Харкова

  Накази комендатури про структуру і завдання німецької військової комендатури, про звільнення військовополонених із таборів, які раніше були зв'язані із сільським господарством, і відправку їх за місцем проживання, про пільги сім'ям, родичі яких виїхали на роботу до Німеччини, про забезпечення німецької армії продовольством. Листування з німецько-фашистськими військовими частинами про реквізицію у населення приміщень та продуктів харчування. Списки , посвідчення, анкети осіб, які працювали в німецько- фашистських установах.

 9. Міська управа м. Мерефи Харківської області

  Накази і постанови Мереф'янської і Харківської управ про порядок продажу продуктів на ринках, про санітарний стан міста та загрози розповсюдження епідемії. Списки робітників управи, залізничної поліції, установ і підприємств міста, жителів, анкети на родичів тих, хто був вивезений до Німеччини на роботу. Особові рахунки робітників управи

 10. Нововодолазька районна управа, с. Нова Водолага Харківської області

  Відомості про вчителів шкіл. Списки вчителів. Відомості на отримання заробітної плати вчителями

 11. Поліцейське управління Вільховатського району Харківської області

  Накази та розпорядження шефа поліції про реквізицію у населення мисливських рушниць, про виявлення громадян, підозрюваних у зв'язку з партизанами. Акти про проведення обшуку у жителів з метою реквізиції продуктів і майна для потреб німецької армії

 12. Старовірівська районна управа, с. Старовірівка Харківської області

  Плани, відомості та звіти про примусову заготівлю різних сільськогосподарських культур, про стан посівів. Списки мешканців Власівської сільської управи, членів брига по району

 13. Управа 10-го району м. Харкова

  Списки осіб, які були викликані на біржу праці, для мобілізації на роботу. Плани і дислокації участків землі, які знаходились на території району. Довідки, видані жителям бургомістром для прописки, облікові картки домовласників по вулицям району

 14. Управа 13-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження бургомістрату про примусову мобілізацію громадян на польові роботи, про вилучення штрафів, про розподіл землі під городи, з особового складу. Списки робітників управи, працездатного населення, насильно мобілізованих на роботу. Заяви на видачу перепусток для від'їзду із міста. Акти інвентаризації майна торгових установ

 15. Управа 14-го району м. Харкова

  Накази по райуправі про виявлення місць зборів партизанів і комуністів, про перепис населення, про особовий склад. Списки організацій і підприємств, які розташовані на території району. Заяви громадян на видачу перепусток для виїзду із Харкова. Списки кустарів, орендаторів торгових приміщень, торгових і кустарних підприємств. Заяви на видачу дозволу для відкриття магазинів, майстерень. Відомості про реквізицію речей у населення для німецької армії. Списки робітників управи, особові листка і заяви про прийом на роботу

 16. Управа 16-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження про упорядкування апарату бургомістрату, Списки та особові справи робітників управи. Листування з німецько-фашистськими комендатурами м. Харкова про видачу охоронних грамот робітникам управи, про грабіж квартир німецькими солдатами, про одержання продуктів і матеріалів, про організацію складів для збереження награбованого майна евакуйованих громадян. Зведення домовласників про кількість жителів в їх будинках. Довідки райуправи для прописки в місті

 17. Управа 17-го району м. Харкова

  Накази, розпорядження, положення та інструкції міськуправи і управи 17-го району про організацію управління району і допомогу німецько-фашистському командуванню, з особового складу, про заборону російської мови, про міські ціни і податки. Списки співробітників управи, їх автобіографії, заяви про прийом на роботу. Постанови управи про накладання штрафів на осіб, які мешкають без прописки. Акти про грабіж речей у населення для німецько-фашистської армії. Листування з міською управою про розподіл продуктів для осіб, які співробітничали з окупантами.

 18. Управа 2-го району м. Харкова

  Накази по управі про забезпечення її приміщеннями, про видачу довідок утриманцям, про особовий склад. Листування з установами про примушення населення працювати на очистці вулиць, про видачу перепусток. Списки робітників управи і заяви про прийом на роботу, Списки комуністів, комсомольців та військовополонених красноармійців. Запродажні записи нотаріальних контор і реєстраційні записи домоволодінь по вулицям району. Анкети про надання допомоги родичам тих, хто працює в Німеччини

 19. Управа 3-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження бургомістра про примусову мобілізацію населення на окопні роботи, про важкий продовольчий стан міста, про знищення більшовицьких лозунгів та плакатів, про грабіж майна євреїв, які були вислані на тракторний завод. Повістки бургомістрату для завербованих до Німеччини та анкети про надання допомоги родичам тих, які виїхали на роботу до Німеччини. Списки мешканців району та книги реєстрації домоволодінь району. Листування з різними установами по адміністративно-господарським питанням та по особовому складу

 20. Управа 4-го району м. Харкова

  Накази та розпорядження управи про роботу робітників відділів управи, про санітарний стан міста та залучення робітників до очистки дворів, вулиць. Запродажні записи про куплю-продаж домоволодінь і договори на право забудови земельних участків, картотека домоволодінь. Заяви про реєстрацію домоволодінь по вулицям району. Особові справи робітників управи і заяви на видачу перепусток для виїзду з міста. Постанови райуправи про стягнення штрафів з осіб, які порушували німецько-фашистські порядки.