Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 62
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Ukraine
Holding Institution: Державний архів Вінницької області
 1. Погребищенська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Погребище

  Постанови, накази, розпорядження обласної та районної управ; протоколи засідань правління райспоживспілки; піврічні звіти районної та сільуправ; звіти лікувальних установ району за 1943 р.; декадні та річні звіти громадських господарств; акти купівлі-продажу нерухомого майна; копії атестатів, автобіографії учителів району; заяви громадян на видачу допомоги та дозволів на будівництво, кустарів про відкриття приватних майстерень; відомості про національний склад окремих сіл району; відомості сільуправ про наявність лазень; подвірні списки жителів; списки католиків району, громадян, евакуйован...

 2. Теплицька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Теплик

  Постанови та розпорядження райуправи; Вінницького обласного шкільного відділу; протоколи екзаменаційних комісій; звіти про роботу медико-санітарних пунктів; відомості про хід посіву зернових культур; довідки про соціальний стан населення; списки платників податків; листування з питань виплати зарплатні; відомості на видачу зарплатні працівникам сільуправ, учителям району

 3. Чернівецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Чернівці

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження райуправи; проект бюджета райуправи; кошториси; акти про привласнення майна евакуйованих громадян, реквізицій, ревізії та інвентаризації магазинів, сільських споживчих товариств, про видачу продуктів жандармам, на отримання общинами в кредит насіннєвої картоплі; відомості про склад та рух населення району, наявність с/г інвентаря, збір податків, на видачу різдвяних нагород та зарплатні працівникам установ та організацій; особові рахунки; посвідчення про відрядження; накладні; квитанції; ордери; списки працівників устано...

 4. Яришівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Яришів

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження райуправи; плани посіву с/г культур; акти про видачу продуктів жандармам, ревізії та інвентаризації сільських споживчих товариств, на отримання общинами в кредит насіннєвої картоплі; відомості про хід с/г робіт, склад та рух населення району, наявність с/г інвентаря, худоби, збір податків, на видачу зарплатні працівникам установ та організацій; особові рахунки; посвідчення про відрядження; накладні; квитанції; ордери; списки працівників установ та організацій, платників податків, військовополонених; листування з повітов...

 5. Тростянецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Ладижин Тростянецького району

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження повітової та районної управи; протоколи нарад старост, загальних зборів членів господарств; проект бюджету; штатні розписи сільуправ; акти ревізій та обстеження роботи сільуправ, інших установ та організацій; акти ревізій зерна; відомості про ремонт та стан доріг району; списки працівників установ та організацій, платників податків, старост, осіб у яких було реквізовано майно; особові справи осіб, які отримали патент на торгівлю, відкриття приватних майстерень; листування з повітовою управою про встановлення окупаційног...

 6. Станіславчицька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Станіславчик

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження повітової та районної управ; бюджет претури на 1943-1944 рр.; звіти млинів за 1943 р.; акти реквізицій у населення худоби; проект-схема будівництва млина у м. Станіславчик; накладні; видаткові ордери; прибутково-видаткові книги претури; реєстри надходження податків; списки працівників установ та організацій, платників податків, осіб у яких було реквізовано майно; особові рахунки працівників; листування з повітовою управою з питань основної діяльності, з сільуправами з питань реквізиції худоби; відомості на виплату зарпл...

 7. Ямпільська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Постанови, накази, інструкції губернаторства Трансністрії з питань реквізиції майна, видачі дозволів на торгівлю, найму робочої сили та ін.; фінансовий звіт управи; місячні баланси міської управи; баланси торгівельного відділу; вирок військово-польового суду м. Тирасполя у справі радянських громадян; акти про передачу продуктів до їдальні та перевірки їх наяності; відомості на видачу зарплати працівникам управи, інших установ та організацій; листування з міськими установами та Ямпільською повітовою управою з питань основної діяльності

 8. Крижопільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Крижопіль

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження повітової та районної управ; бюджети господарств; штатні розписи; протоколи засідань райуправи, старост шкіл, працівників МТС; річні звіти шкіл району; акти інвентаризації майна сільуправ, перевірки роботи торівельних закладів, реквізицій у населення худоби, стану посівів зернових культур; відомості відвідування учнями шкіл; відомості господарств про наявність зернових, худоби, с/г інвентаря; накладні; видаткові ордери; прибутково-видаткові книги претури; списки працівників установ та організацій, платників податків, ос...

 9. Крижопільська містечкова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Крижопіль

  Накази губернаторства Трансністрії; накази та розпорядження районної управи з адміністративно-господарських питань; бюджет претури на 1943-1944 рр.; списки платників податків, ремісників, торгівців, власників майстерень, крамниць; листування з районною управою з питань основної діяльності; відомості на виплату зарплатні працівникам установ та організаційміста Registration lists Receipts

 10. Бершадська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Бершадь

  Розпорядження районної управи; акти про реквізицію рухомого майна; відомості відвідування учнями шкіл; заяви громадян про звільнення від податків; авансові рахунки; списки службовців управи на отримання шкіри; відомості на виплату зарплатні працівникам установ та організацій району. Receipts, in Rumanian, Jews paid a sum according to an order of June 1942. Medical reports about illnesses in ghetto, malaria, diptheria and typhus. Reports about ghetto in Bershad. Letter from Rumanian Jew in New York sent via Red Cross, with response from Rumanian contact. Medical reports, Bershad ghetto Lists...

 11. Немирівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Немирів

  Розпорядження жандармерії про заготівлю продуктів; листування з сільуправами з питань заготівлі та вивезення лісу.

 12. Погребищенська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації),

  Документи знаходяться на таємному зберіганні.

 13. Могилів-Подільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; розпорядження агрономічної та ветеринарної секцій з вирощування молодняка телят, свиней та вівців; бюджети господарств; штатні розписи; фінансові звіти за 1941-1942 рр.; звіти сільуправ; статистичні відомості про кількість дворів, землі, худоби; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти про реквізицію посівного матеріалу, забій худоби, обстеження шкіл, стану посівів зернових культур, перевірок та зборів продуктів у населення; відомості господарств...

 14. Ободівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ободівка

  Акти інвентаризації майна сільських управ, общин, шкіл; акти та відомості про завдання збитків общинам окупаційними військами; відомості про збирання врожаю зернових культур; відомості обліку робочих днів, про урожайність с/г культур; накладні; рахунки; описи майна торгівельних установ району; листування з сільуправами з питань проведення с/г робіт; списки працівників райуправи.

 15. Томашпільська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Томашпіль

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет райуправи на 1943-1944 рр.; бюджети господарств; штатні розписи; звіти сільуправ про роботу; статистичні відомості про кількість дворів, землі, худоби; акти апробації сільськогосподарських культур по селах району, інвентаризації майна управ, інших установ та організацій, комісії з визначення врожайності, про прийом і здавання лісових дільниць, реквізицію посівного матеріалу, забій худоби, перевірок та зборів продуктів у населення; відомості відвідування учнями шкіл;...

 16. Брацлавська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Брацлав

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; звіти сільуправ, гімназій та шкіл; акти з апробації сільськогосподарських культур по селах району, інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; комісії з визначення врожайності, про прийом і здавання лісових дільниць, реквізицію посівного матеріалу, забій худоби, перевірок та зборів продуктів у населення; відомості відвідування учнями шкіл, господарств про наявність зернових, худоби, с/г інвентаря, про надходження та заготівлю продуктів, кількість учнів, приса...

 17. Тульчинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет сільуправ; фінансові звіти сільуправ; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти прийому шкіл після ремонту; акти фінансових перевірок господарств; відомості про випуск продукції цукровими заводами та млинами району, про кількість землі; відомості господарств про наявність зернових, худоби, с/г інвентаря; заяви громадян, директорів шкіл про забезпечення необхідними матеріалами; списки населення сіл, працівників установ та організацій, членів...

 18. Шаргородська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шаргород

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; постанови Дирекції лісів Трансністрії про забезпечення паливом; розпорядження повітової та районної управи; штатні розписи; звіти сільуправ про роботу; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти передавання худоби з відгодівельного пункту; відомості господарств про вивіз до Румунії зерна, худоби, с/г машин, про надходження та заготівлю продуктів; відомості цукрових заводів, млинів, олієбієнь про кількість продукції, яка випускається; відомості господарств про наявність запасів продуктів хар...

 19. Тульчинська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин

  Штатні розписи; звіт міськуправи про відпущення товарів; звіти установ та організацій; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; заяви громадян про відпуск будівельних матеріалів, продуктів, з питань отримання дозволів на забій худоби; авансові звіти, касові ордери; квитанції; ордери; журнали обліку надходження податків та квартплати; листування установами з установами та організаціями з питань відпуску продовольчих товарів; відомості на виплату зарплатні працівникам управи, установ та організацій міста.