Language of Description: Ukrainian
 1. Виблівська сільська поліція, с. Виблі Куликівського району Чернігівської області

  Акти здачі зброї. Розписки поліції про прийняття арештованих. Списки жителів села, які мають одяг військового зразка

 2. Бігацький сільський старостат, с. Бігач Березнянського району Чернігівської області

  Накази, розпорядження і постанови Березнянської райуправи, сільськогосподарського коменданта і районного земельного управління.

 3. Куликівська районна українська допоміжна поліція, с. Куликівка Куликівського району Чернігівської області

  Списки членів ВКП(б), працівників НКВС району. Донесення старшого поліцейського с. Горбове про комуністів, комсомольців, працівників НКВС, що проживають у селах Виблі та Авдіївка

 4. Житлове управління Новгород-Сіверської міської управи, м. Новгород-Сіверський Новгород- Сіверського району Чернігівської області

  Накази бургомістрату по житловому управлінню. Заяви і ордери на отримання квартир. Списки квартиронаймачів, поліції. Бухгалтерські документи. Відомості видачі заробітної плати

 5. Коропський районний відділ запису актів громадянського стану Коропської районної поліції, смт. Короп Коропського району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження Коропського і Новгород-Сіверського бургомістрів про стягнення зборів за реєстрацію актів громадянського стану. Заяви, довідки сільуправ про народжених, померлих, шлюби. Відомості видачі зарплати. Бухгалтерські документи

 6. Коропська місцева комендатура, с. Короп Коропського району Чернігівської області

  Рапорт фельдфебеля про огляд зброї і машин, які залишені після проходження військ. Листування про стан доріг

 7. Коропська районна поліція, с. Короп Коропського району Чернігівської області

  • Korop district police, village of Korop, Korop district of Chernihivska oblast
  • Koropska raionna politsiia, v. Korop Koropskoho raionu Chernihivskoi oblasti

  Local auxiliary police documentation can contain information related to the Holocaust. Titles and sizes of the selected files: File 2. Lists of policemen of Korop district to obtain allowance, 35 pages. File 3. Lists of policemen. Reports about searches, statements for obtaining food assistance, 73 pages. File 4. Lists of policemen of Korop district. Reports on receiving food and food inventories. Applications for food and uniforms, 105 pages. File 5. Lists of policemen to obtain foodstuff. Salary inventories for assistants of Korop district police, 202 pages. File 9. Salary inventories for...

 8. Сосницька районна управа, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  Копії розпоряджень, листів до установ району. Відомості про перепис населення району, платників податків, вчителів. Звіти про роботу Новосільської початкової школи. Довідки, що видані родичам осіб, які добровільно виїхали до Німеччини. Списки громад, господарств, членів сільгоспгромад, службовців, пенсіонерів, інвалідів, осіб, що вивезені до Німеччині. Заяви громадян, поліцейських про звільнення від податків, надання допомоги та ін.

 9. Сосницька районна поліція, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  • Sosnytsia district police, town of Sosnytsia, Sosnytsia district of Chernihiv oblast
  • Sosnytska raionna politsiia, s.m.t. Sosnytsia Sosnytskoho raionu Chernihivskoi oblasti

  Local auxiliary police documentation can contain information related to the Holocaust. Titles and sizes of the selected files: File 2. Minutes of interrogation, 115 pages. File 6. Personal information of the police staff (orders, registers, lists, reports), 133 pages. File 7. Signed statements by village dwellers, lists of district police agents, 100 pages. File 11. Lists of policemen to obtain allowance, registers for food distribution, 16 pages. File 13. Lists of arrested persons, 23 pages. File 14. Registration book of arrested persons, 21 pages. File 15. Registration book of the operati...

 10. Сосницька районна комендатура, смт. Сосниця Сосницького району Чернігівської області

  Заяви громадян про дозвіл на відпуск солі і інших продуктів

 11. Польова комендатура № 197, м. Чернігів Чернігівської області

  Листування з міською управою про видачу пропусків на виїзд

 12. Чернігівська місцева комендатура, м. Чернігів Чернігівської області

  Повідомлення Чернігівської міської управи про час проведення служби у церквах

 13. Андріївський бургомістрат, с. Андріївка Михайло-Коцюбинського району Чернігівської області

  Акт про перетворення Андріївської сільськогосподарської громади в землеробську спілку. Довідки про народження, смерть, стан здоров'я, що видані жителям села. Відомості про осіб, відправлених до Німеччини та тих, що повернулись з Радянської Армії. Паспорта, які видані громадянам окупаційною владою. Списки жителів села.

 14. Житлове управління Прилуцької міської управи, м. Прилуки Чернігівської області

  Накази, розпорядження Прилуцької міської управи про повернення будівель колишнім куркулям, репресованим Радянською владою; збирання орендної та квартирної плати. Акти на розібрання будівель, які належали жителям міста Прилуки. Договори на оренду. Списки квартиронаймачів, будинків, магазинів. Бухгалтерські звіти

 15. Малодівицький районний старостат, с. Мала Дівиця Малодівицького району Чернігівської області

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції комендатури, райстаростату про права і обов'язки райуправ, розповсюдження сфери впливу Ніжинської райуправи на 5 районів Чернігівської області, введення грошового податку з населення на утримання райуправи та її відділів. Положення Надзвичайної комісії про регулювання земельного питання, організацію і діяльність сільгоспгромад на Україні. Документи про кількість посівних площ, посів і збирання озимих. Список осіб німецького походження, що проживали на території Малодівицького району. Посвідчення особи, довідки

 16. Срібнянська біржа праці, с. Срібне Срібнянського району Чернігівської області

  Накази дільничного коменданта. Заяви жителів сіл Срібнянського району про виплату допомоги за членів родин, що вивезені до Німеччини. Списки жителів сіл 1923-1928 рр. народження.

 17. Варвинський районний старостат, с. Варва Варвинського району Чернігівської області

  Постанови, накази, розпорядження польового коменданта, Варвинського райстаростату про притягнення до відповідальності за ходіння в ліс, про охорону залізничного полотна, ремонт мостів і шляхів, збір теплого одягу та продовольства для окупаційної армії. Відомості про наявність партизан на території Озерянського старостату, вбивство двох німців. Листування з сільськими старостатами та сільгоспгромадами району про надання відомостей про осіб, що пішли до Червоної Армії; розстріл осіб, що зберігали зброю. Списки службовців райстаростату; осіб, завербованих на роботу до Німеччини; трактористів.

 18. Холминська районна українська поліція, с. Холми Холминського району Чернігівської області

  Листування з районними установами з господарських питань. Штатний розпис. Списки поліцейських

 19. Грем'яцький районний бургомістрат, с. Грем'яч Грем'яцького району Чернігівської області

  Накази райземуправління з особового складу. Відомості про хід шляхових робіт. Заяви про прийом на роботу. Штатний розпис медичних установ. Відомості видачі заробітної плати і продуктів службовцям старостату. Списки жителів району, робітників і службовців шляхового відділу

 20. Ніжинська міська управа, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Постанови і книги наказів міськуправи. Листування з сільуправами, громадами, установами міста про постачання худоби для окупаційної армії, наділення землею осіб, що приймали участь у боротьбі з партизанами, та з адміністративно-господарських питань. Списки робітників міськуправи і установ, комуністів, єврейського і німецького населення та осіб, що підлягали евакуації при відступі німців із міста