Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Інспекторат в`язниць Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  • Governorate of Transnistria Inspectorate of Prisons
 2. Балтська центральна в`язниця Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського району Одеської області

  Списки ув'язнених. Тюрма Листування з інспекторами в'язниць про режим для ув'язнених.

 3. Одеський військово-польовий суд, м. Одеса.

  Судові справи на Коваленко М. та Бошкова.

 4. Дирекція забезпечення Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  • Odessa Municipal Primaria Procurement Directorate

  The fond includes four inventories systematized according to the structural-chronological principle. Documents in the fond include the order (8 January 1943) of Odessa city head G. Pyntia that Jews’ and communists’ personal assets remaining after their deportation to the ghetto be leased to Romanian military and diplomatic personnel, officials, and other persons; instructions of the Odessa Municipal Primaria Procurement Directorate on the leasing and takeover of “ghetto property” and a report by commodities subsection chief N. Okul on the transfer of 4,000 apartments of Odessa residents dri...

 5. Дирекція культури Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, накази, циркуляри Претури, Префектури. Список установ, підвідомчих Дирекції культури. Списки викладачів, які прибули з Румунії, співробітників поліцейських ділянок, бібліотек, кінотеатрів. Відомості на виплату заробітної платні

 6. ТРУДОВЫЕ ОБЩИНЫ ГУБЕРНАТОРСТВА ТРАНСНИСТРИИ

  Приказы и распоряжения губернатора Транснистрии, претур и сельских управ, уездных префектур, полиции, агроотделов районных претур. Протоколы общих собраний членов трудобщин. Сведения о состоянии сельского хозяйства, ходе полевых работ, животноводстве. Материалы переписи скота, птицы. Сведения о членах трудобщин, жандармах, старостах, полицаях. Ведомости на выдачу продуктов работникам примарий, членам трудобщин. Акты ревизий, учета посевов, распределения урожая. Ведомости сельхозинвентаря. Списки и сведения о раскулаченных советской властью, военнопленных (дд. 1512, 1876, 2049, 2199, 2936, 3...

 7. Балтська фабрика по виробництву валянок Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Балта Балтського р-ну Одеської області

  • Felt Boot Factory of the Governorate of Transnistria Directorate of Industry, City of Balta (Balta District, Balta County)

  The fond includes one inventory systematized according to the structural-chronological principle. Materials in the fond include a report of the board of directors of the Balta felt boot factory addressed to the Governorate of Transnistria Directorate of Industry on the number of Jews brought in to work there, a list of these, and a list of men from the Balta ghetto who did not show up to work on 13 August 1943; letters from the felt boot factory board of directors to the prefect of Balta county and the leaders of the Balta ghetto requesting that Jews be sent to work at the factory (1943), a...

 8. Румунський науково-дослідницький інститут Дирекції культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови Дирекції культури, циркуляри. Звіт про роботу, протоколи засідань дирекції інституту. Списки робітників інституту, репатріантів.

 9. Румунська православна місія Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Прохання осіб про прийняття на роботу. Листування з жандармерією та районними протоієреями про боротьбу з радянськими активістами. Списки членів релігійних секцій. Відомості на видачу заробітної платні робітникам.

 10. Фольксдойче Миттельштеле "СС Зондеркоманд РБК ХХУ" м. Одеси.

  Відомості зборів членських внесків, списки німців, плани господарств німецьких колоній, матеріали для друкування у німецьких газетах, листування з редакцією газети "Дер дойче ін трансністріі".