Language of Description: Ukrainian
 1. Головне управління акціонерного товариства з продажу нафти 'Карпатська нафта' у Львові і його відділення у Дрогобичі Дистрикту Галичини Об'єднаний фонд.

  Циркуляри про правила постачання нафти у Німеччину, протоколи нарад керівників заводів. Відомості про видобуток нафти і нафтопродуктів, листування з акціонерними товариствами, фірмами з питань постачання заводів сировиною. Документи з особового складу.

 2. Кам'янець-Подільський обласний архів, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Накази, розпорядження окружного комісара, міської управи; накази по архіву; інструкція про бухгалтерський облік, кошторис, реєстраційні картки по штатах, відомості на видачу зарплати; заяви громадян про видачу довідок за архівними документами, довідки і листування з цього питання; журнали реєстрації явки на роботу працівників

 3. Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, м. Проскурів, Кам'янець-Подільської області.

  Постанови РНК СРСР, інструкції по обліку збитків нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх приспішниками, вказівки Надзвичайної та республіканської комісій про складання звітності про роботу обласної комісії, зведені дані про облік збитків по області та регіонам, акти про злодіяння німецько-фашистських загарбників по містах, районах, селах області, списки громадян відправлених на примусові роботи до Німеччини

 4. Полтавський гебітскомісар, м. Полтава Полтавської обл

  Розрахунки фінансово-господарської служби поліцейського управління; листування з військовими і поліцейськими підрозділами про постачання продуктів харчування, ремонт шляхів, дозвіл на виїзд.

 5. Жандармський пост с. Вовковинці, с. Вовковинці, Вовковинецького району, Летичівського округу

  Розпорядження комісара України про заборону спільного відвідування театрів, кіно, танців українців з німцями

 6. Колекція періодичних видань (наказів, розпоряджень, листівок, плакатів, брошур і т. ін.) періоду німецько-фашистської окупації України, м. Полтава Полтавської обл.

  Дело 9 – Проект Генерального округа Киев (содержит статистику по экономике, промышленности и сельскому хозяйству, культуре, населению (в том числе и еврейскому). Объем не указан. Есть отдельные экземпляры «Ведомственного листка Генерального комиссара Волынь-Подолье», «Официальных сообщений вермахта» (дела 16-20), «Информационных листков о политике на востоке» (дела 21-35), «Официальный листок постановлений Рейхскомиссариата Украина» (дела 36-54), «Центральный листок Рейхскомиссариата Украина» (дела 55-110), «Официальный листок постановлений рейхсминистра оккупированных восточных территорий»...

 7. Кременчуцький гебітскомісар, м.Кременчук Кременчуцького р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження про розвиток тваринництва; списки худоби, птиці; списки ветлікарів; нагородні документи німецького офіцера.

 8. Красилівська районна управа, с. Красилів, Красилівського району, Антонінського округу

  Домові книги сіл району, схематична карта надлісництва

 9. 8884 Талалаївська районна управа, с. Талалаївка Талалаївського району Сумської області

  Накази райуправи про призначення вчителів району. Список вчителів. Відомості видачі зарплатні. Посвідчення, що видані окупаційною владою громадянам.

 10. Городоцька районна управа, м-ко Городок, Городоцького району, Ярмолинецького округу

  Довідки про звільнення військовополонених, місце роботи громадян, анкети медичного огляду, свідоцтва про закінчення навчальних закладів, матрикули, трудові книжки

 11. Ізяславська поліція, м. Ізяслав, Ізяславського району, Ізяславського округу

  Списки співробітників поліції; звіти столової, акти на забій худоби, витрата продуктів харчування, калькуляція

 12. Станіславська надзвичайна державна комісія по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників і їх спільників на території Станіславської області

  Постанова Державної надзвичайної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських окупантів; доповідні записки Станіславської обласної комісії про результати розслідування звірств окупантів та облік збитків, нанесених німецькими окупантами населенню та народному господарству області; протоколи допитів свідків звірств окупантів; спеціальні повідомлення та доповідні записки начальників райвідділів НКГБ; акти, реєстри актів та інструкції з обліку збитків, нанесених окупантами; акти Станіславської міської та районних комісій по розслідуванню злочинів, вчинених німецько-фаши...

 13. Крайовий комісар у Жовкві дистрикту Галичини

  Циркуляри, розпорядження генерал-губернаторства, Крайового комісара, листування з держустановами з питань повернення нерухомого майна, зарахування на роботу, виділення земельних ділянок, надання квартир, службових приміщень. Справи про нарахування податку.

 14. Новозлатопільська районна управа (райуправа), с. Новозлатопіль Новозлатопільського району Запорізької області

  Постанови, накази, розпорядження, штатний розпис райуправи. Списки місцевих німців, евакуйованих осіб, шефів району, сільських старост; списки населених пунктів району із зазначенням кількості господарств, населення за віком, статтю, національністю; відомості про міжнаціональні шлюби

 15. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  Опис 1 - Справи колекції документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху, іншим формам антифашистського спротиву, що діяли на території Полтавської області у період ВВВ. Selected titles of the files containing information on occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Опись № 1 – Дела коллекции документов по партийному и комсомольскому подполью, партизанскому движению, другим формам антифашистского сопротивления, действовавших на территории Полтавской области в период ВОВ. Д. 28. Сообщение областной ЧГК. Список злодеяний и виновников...

 16. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  Опис № 2 - 242 справи. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, нацистську політику народонаселення, людські втрати під час окупації та Голокост. Дело 110. Мероприятия отдела по выполнению директивы ЦК и СНК. Обращение Буденного к населению. Справки, докладные записки обкома, горкомов, райкомов о необходимом количестве вагонов для эвакуации. Дело 123. Информации, справки обкома партии о социально-экономическом состоянии области после освобождения от захватчиков, организации соцсоревнования, подборе и укомплектовании руководящими и пропагандистскими...

 17. Херсонський горком Коммуністичної партії України

  • Kherson City Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Khersonskyi gorkom Komunystychnoi partii Ukrainy

  Вибрані справи з опису 2, які можуть містити відомості про окупаційний режим та Голокост: Спр. 6. Переписка по расследованию деятельности участников партизанского и подпольного движения в городе Херсоне в период немецко-фашистской оккупации. 1944. 6 арк. Спр. 7. Переписка с органами НКГБ по спецпроверке лиц, оставшихся на временно-оккупированной территории. 1944. 32 арк. Спр. 46. Переписка с органами МГБ по спецпроверке лиц, оставшихся на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. 1945. 49 арк. Спр. 49. Письмо трудящихся Херсонщины командиру 49 гвардейской стрелков...