Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Одеська обласна комісія сприяння у роботі надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню лиходійства німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам та установам.

  Доповіді, акти протоколів та відомості про збитки, спричинені румуно-німецькими окупантами підприємствам, колгоспам та установам області. Опитувальні листи та реєстри повернутих на батьківщину громадян із Германії. Альбом художніх замальовок зруйнувань у період 1941-1944 рр.

 2. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 3. Адміністративна дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови префектур, претур та примарій районів по особовому складу, списки чиновників. Копії наказів Губернаторства Трансністрії. Посвідчення на в'їзд та виїзд з Трансністрії. Листування з поліцією та установами по адміністративним, фінансовим питанням; вивозу продуктів до Румунії.

 4. Дирекція агрикультури Губернаторства Трансністрії, м . Одеса.

  Накази Дирекції та військового командування, плани засівів по повітам. Відомості про вивіз продуктів, худоби, шовковичних червів, вуликів та сільськогосподарського обладнання до Румунії. Відомості на видачу платні службовцям.

 5. Дирекція комерції Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови, накази та циркуляри Губернаторства, Дирекції. Відомості про вивіз продуктів, хутру, різного товару до Румунії; про випуск продуктів підприємствами , м. Одеса. і районів та споживання їх окупаційними військами та населенням.

 6. Дирекція лісів Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії та Дирекції лісів. Списки службовців лісництв. Листування з Губернаторством та Румунськими торговельними фірмами про торгівлю лісоматеріалами. Прохання осіб на дозвіл полювання.

 7. Дирекція культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, циркуляри, накази Губернаторства, Дирекції. Листування з учбовими закладами та підвідомчими установами про видавництво газет, журналів та програмах вищих учбових закладів, шкіл. Особові справи службовців. Відомості на виплату заробітної платні

 8. Дирекція охорони здоров'я Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Матеріали адміністративного, фармацевтичного, епідемічного, аптечного, економічного та фінансового відділів.

 9. Фінансова дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Фінансові звіти Дирекції, префектур, претур, держферм. Наказ Румунського військового командування про вивіз обладнання, машин до Румунії. Списки та відомості видачі заробітної платні робітникам підприємств та установ міста Одеси, повітів

 10. Дирекція доріг Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, накази, циркуляри Губернаторства Трансністрії, інструкції військового коменданта, трудові договори між Дирекцією доріг та командуванням таборів військовополонених. Списки військовополонених та солдатів, які їх охороняли. Відомості на виплату заробітної платні

 11. Дирекція праці Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії. Листування з установами про використання на роботи євреїв, які знаходяться у гетто та циган. Відомості на виплату заробітної платні співробітникам Дирекції.

 12. Дирекція індустрії Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Накази, постанови, розпорядження Губернаторства. Доповідні записки директорів підприємств про організацію вивозу до Румунії обладнання, сировини, готової продукції. Дислокація установ та підприємств у період окупації. Особові справи співробітників установ та підприємств. Відомості ревізії шкір та хутру у Трансністрії. Відомості на виплату заробітної платні.

 13. Дирекція юстиції Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства та військового командування. Протоколи допитів, прохання та списки засуджених. Списки префектів та співробітників дирекції.

 14. Румунська православна місія Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Прохання осіб про прийняття на роботу. Листування з жандармерією та районними протоієреями про боротьбу з радянськими активістами. Списки членів релігійних секцій. Відомості на видачу заробітної платні робітникам.

 15. Дирекція адміністрації Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії та військового командування. Прохання осіб присуджених до смертельної страти. Листування з військовим командуванням про боротьбу з особами, які саботують режим, установлений окупантами. Відомості на виплату заробітної платні.

 16. Дирекція експлуатації промисловості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про діяльність Дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик та акти обстеження підприємств. Листування про оренду приміщень під магазини, майстерні. Відомості на виплату заробітної платні робочим та службовцям заводів, фабрик

 17. Дирекція культури Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, накази, циркуляри Претури, Префектури. Список установ, підвідомчих Дирекції культури. Списки викладачів, які прибули з Румунії, співробітників поліцейських ділянок, бібліотек, кінотеатрів. Відомості на виплату заробітної платні

 18. Дирекція забезпечення Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, розпорядження Примарії. Відомості на видачу продуктів робітникам установ, підприємств, видачу заробітної платні. Списки, прохання на видачу хлібних карток. Списки та відомості робітників Дирекції та управління, поліцій, жандармерії, військових частин та інших.

 19. Дирекція нерухомості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Акти ревізій дільничних контор, районних управлінь. Прохання про приймання на роботу. Списки службовців районних управлінь, членів 'Культурно-молдавського товариства'. Відомості на виплату заробітної платні.