Language of Description: Romanian
 1. 51-я полицейская группа 1-го корпуса румынской армии

  • 51-ya politseiskaya gruppa 1-go korpusa rumynskoi armii

  Ordine şi dispoziţii cu privire la confiscarea apartamentelor şi depozitelor materiale pentru armata germană. Lista persoanelor cărora le-au fost confiscate apartamentele. Rapoarte informaţionale despre starea morală a populaţiei şi situaţia economică a satelor. Listele persoanelor închise în lagăre.

 2. Bălți City Hall

  • Бельцкая городская примария

  The list residents from Bălți who refused to submit documents to obtain Romanian citizenship between 1924-1937. Lists of Bălți residents and their family members who had Romanian citizenship in 1924. Correspondence with municipal police regarding financial matters. Correspondence with police headquarters from Bălți regarding town's inhabitants.

 3. Bălți City Hall

  • Бельцкая городская примария

  Materials for the construction of the vegetable oil factory owned by brothers Tsepeman. Granted permission to businessmen Ghersh and Sendl for building a house. House plan.

 4. Bălți City Hall

  • Бельцкая городская примария

  Minutes of the Provisional Council of the City Hall. Lists of factories, workers and owners of printing houses in Bălți. Municipality statement toward the city's population to contribute to get out of the crisis in 1929. The status of Jewish community in Bălți. The personal file of the architect, Etti-Rosa Stfer and the civil servant, Tishler Moishe. Lists of financial agents, owners of bakeries and agricultural land with grape-vine from Bălți.

 5. Bălți City Hall

  • Бельцкая городская примария

  Lists of military personal from Bălți recruited in 1919, 1920, 1921 and 1934. Minutes of the Municipal Council in 1936. Materials on renting kiosk in Bălți by Kleiman Boruh.

 6. Bălți district prefecture and its subordinated preturas and city halls

  • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Files on the issue of permit residents for foreign citizens to stay in Bălți. Correspondence with the sub-prefectures on the work of schools and churches. Lists of schools opened in county Bălți, 1920-1921. Lists of residents of villages: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificates that allow Jews to leave the country starting from 1932 until 1940. Files of Prefecture fight against speculation in food insdustry and other essential goods, 1940. The list of residents of county Bălți, where is indicated their residence and profession in 1928...

 7. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Listele învățătorilor și elevilor care au rămas pe teritoriul Basarabiei în 1940-1941. Listele învățătorilor care au lucrat în 1940-1941.

 8. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Corespondența administraţii Gimnaziului de băieţi „Ion Voievod” din Cahul cu administraţia Gimnaziului privat „Tarbut” din Leova în ceea ce privește permisiunea elevilor să susţină examenele de absolvire. Solicitările elevilor de la Gimnaziul „Tarbut” din Leova să li se permită să susţină examenele de absolvire.

 9. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Registrul notelor elevilor de la Şcoala evreiască privată de fete din Bălţi, obţinute la examenul din 1934, care a avut loc la gimnaziul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. Registrul notelor elevilor de la Gimnaziul privat din Floreşti, obţinute la examenul din 1936.

 10. Бессарабский областной инспекториат жандармерий

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii

  Raporturi informaţionale ale Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia despre detectarea persoanelor de origine evreiască, despre starea morală şi atitudinea lor, plasarea evreilor în lagărele de concetrare şi Ghetouri. Corespondenţa Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia cu Jandarmaria română şi rapoarte informaţionale despre persoanele suspectate de activitate în favoare URSS-ului şi Ungariei și activitate antiromânească.

 11. Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Komratskij Komissariat Politsii

  Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre problema evreiască și cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele suspectate că acționează în favoarea URSS-ului. Urmărirea persoanelor din Tighina învinuite de acţiuni ilegale, verificarea persoanelor care au rămas în Basarabia ocupată de URSS, materiale despre evreii care urmau să fie internaţi în lagăre. Copia Ordinului Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia de contracarare a mişcărilor religioase, despre problema evreiească, cu privire la anularea documentelor de trecere pe calea ferată, despre problemele administrati...

 12. Бессарабский областной инспекториат полиции. Леовский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Leovskii Komissariat Politsii

  Recensămîntul tinerilor şi listele evreilor care trebuiesc înrolaţi în armată în 1941. Listele persoanelor cărora le-au fost confiscate animalele şi căruţele în 1944, listele evreilor care erau daţi în căutarepentru a fi arestaţi. Jurnalele de înregistrare a persoanelor suspecte şi a celor urmărite de poliţie, materiale despre atitudinea şi activităţile populaţiei din Leova. Copiile Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia despre măsurile de luptă împotriva elementelor suspecte, dezertorilor şi a celor evadaţi din lagăre, despre verificarea activităţilor elementelor suspecte,...

 13. Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский Комиссариат Полиции Тигинского уезда

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii Komissariat Politsii Tighinskogo uezda

  Ordinele Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre căutarea persoanelor suspecte că sunt membri ai mişcării ilegale comuniste. Copii ale notelor informative emise de Inspectoratul Regional de Poliţie Basarabia despre organizaţii sinioniste. Copii ale Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre urmărirea persoanelor suspecte, a prezonierilor ce au evadat din lagăre. Copiile Ordinelor şi a dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne al României, guvernatorul Basarabiei despre măsurile de luptă împotriva sabotorilor şi despre deportarea evreilor în Transnistria....

 14. Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Faleshtskii Komissariat Politsii

  Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecer...

 15. Директорат внутренних дел Бессарабии

  • Directorate of Internal Affairs of Bessarabia

  Eliberarea autorizației pe numele lui Ioffe Mendel pentru a deschide un cinematograf în Mărculești. Corespondența cu prefecturile de poliție cu privire la persoanele deportate pentru propaganda anti-română. Rapoartele informaționale ale prefecturilor județele Orhei, Soroca și Cetatea Albă cu privire la evenimentele ce au avut loc în anul 1918. Materiale despre învățătorii din județul Soroca. Informații privind funcționarii prefecturilor și subprefecturilor din Basarabia. Corespondența cu prefecturile privind eliberarea pașapoartelor străine locuitorilor județului. Cererile evreilor de a li ...

 16. Жандармская секция и посты Бельцкого уезда

  • Zhandarmskaya sektsiya i posty Bel'tskogo uezda

  Materiale despre percheziţiile domiciliare la evreii suspectaţi de activitate comunistă, martie 1940. Rapoartele percheziţiei domiciliare la Libman Lei, Roizman Bercu. Dosarele personale ale locuitorilor mestechikei Făleşti, Aciana Ivana, Moliver Moişa, Pincevscovo Israel - învinuiţi de abuz de încredere; Gheliman Ioilia, Golovenciuc Moisei, Zisa Semion, Noe Muduc Ivan, Radinscovo Şmilia, Şinder Azril şi Srulia că a cauzat altor persoane leziuni corporale; Kauta Constantin învinuit că a ofensat un reprezentant al puterii; Cherţaman Moişa acuzat de fraude şi că a falsificat documentele de se...

 17. Жандармский легион и посты Оргеевского уезда

  • Zhandarmskij leghion i posty Orgeevskogo uezda

  Informaţii despre activitatea partidelor şi organizaţiilor sioniste pe teritoriul judeţului Orhei în 1939-1940. Corespondenţa cu prefectura oraşului Orhei despre problemele administrative şi gospodăreşti. Circularele Legiunii de jandarmi Orhei despre urmărirea penală a cetăţenilor străini. Eliberarea permiselor de şedere locuitorilor satului Olişcani în zona de frontieră. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de furt.

 18. Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда

  • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda

  Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Rapor...

 19. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Cererile localnicilor din Leova pentru reconfirmarea cetățeniei româneşti. Diferite documente de identificare şi fotografii ale evreilor care au depus cererile de reconfirmare a cetăţenii româneşti. Lista locuitorilor satului Iargora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici Clara Herţenştein şi Şvarţ Ita.

 20. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Cazul de vînzare publică a dreptului de a comercializa băuturi alcoolice în satul Taraclia, 1930-1931. Listele locuitorilor satului Tătăreşti, care în 1924 şi-au reconfirmat cetăţenia română; locuitorilor satului Argora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici – Veiner Evghenii, Gerner Vasile, Gerţenştein Clara, Şvarţ Ita.