Language of Description: Romanian
 1. Лапушнянская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Lapusna district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Corespondența cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu prefecturile judeţului privind regimul pașapoartelor și controlul cetăţenilor străini; transferul proprietăților confiscate de la localnici către prefecturi, deschiderea restaurantelor, tavernelor; problema dobîndirii cetățeniei române pentru basarabeni. Concedierea lucrătorilor care nu au promovat examenul la limba română între 1921-1925. Listele caselor de rugăciuni şi membrii sectelor din judeţ, 1923-1926. Materiale privind acordarea localnicilor judeţului dreptului să iasă din ţară; examinarea funcționarilor din judeţ cu scopul de rom...

 2. Tighina district prefecture and its subordinated preturas and city halls

  • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Documents that enable Jewish citizens of county Tighina to leave the country between 1920-1923. Lists and status of members of the consumer society in 1921. The status of the philanthropic Jewish organization from Căușeni, "Damen ferain". Lists of manufacturers specialists who could provide the needs of the population in case of war. Materials related to the election of Members of the Commerce and Industry Chamber in Tighina in 1938. Information on the county inhabitants' affiliation to different religions and religious sects between 1938-1939. Correspondence with religious institutions in ...

 3. Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. D...

 4. Претуры и примарии Хотинского уезда

  • Pretura and primarias of Hotin district

  Listele proprietarilor întreprinderilor comerciale, industriale și agricole; membrii Consiliului comunal. Informații statistice despre gospodării, manufacturi și comercianții; situația economică a satului Briceni Corespondența cu Pretura plasei Bcriceni privind resursele umane și listele funcționarilor instituțiilor din sat. Înregistrările certificatelor eliberate locuitorilor satului Bîrlădeni privind situația proprietățiilor, cetățeniei române și altele probleme. Informații statistice colectate cu scopul de a mobiliza întreprinderile industriale, rezervele produselor alimentare care trebu...

 5. Bălți district prefecture and its subordinated preturas and city halls

  • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Files on the issue of permit residents for foreign citizens to stay in Bălți. Correspondence with the sub-prefectures on the work of schools and churches. Lists of schools opened in county Bălți, 1920-1921. Lists of residents of villages: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificates that allow Jews to leave the country starting from 1932 until 1940. Files of Prefecture fight against speculation in food insdustry and other essential goods, 1940. The list of residents of county Bălți, where is indicated their residence and profession in 1928...

 6. Jewish community from Soroca

  • Сорокская еврейская община

  Register of synagogues maintained by tailors in Soroca. The list of Jews who received Romanian citizenship. The file of 32 young people from Zgurița, who initiated summer school - Zionist Organization - in Soroca. Minutes of the community council meetings, where they discussed the situation of schools, providing financial expenses for operation of the board, political issues (checking voter lists to ensure that all Jewish citizens are included). Ballot papers for community council records. Correspondence with Soroca prefecture on administrative matters. Correspondence with military institut...

 7. Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда

  • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda

  Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Rapor...

 8. Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Komratskij Komissariat Politsii

  Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre problema evreiască și cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele suspectate că acționează în favoarea URSS-ului. Urmărirea persoanelor din Tighina învinuite de acţiuni ilegale, verificarea persoanelor care au rămas în Basarabia ocupată de URSS, materiale despre evreii care urmau să fie internaţi în lagăre. Copia Ordinului Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia de contracarare a mişcărilor religioase, despre problema evreiească, cu privire la anularea documentelor de trecere pe calea ferată, despre problemele administrati...

 9. Financial administration of Lăpușna district

  • Лапушнянская уездная финансовая администрация

  Materials on taxation of Jews who had opened a small business in Chișinău (alcohol factories, restaurants, private medical offices, shops, farm animals). Lists of owners of commercial and industrial enterprises in the county Lăpuşna. Information about social support offered to orphans. Lists of homeowners in Chișinău, 1927. Certificates for the right to sell alcohol in different counties of Bessarabia. Lists of alcohol factory owners in Bessarabia. Materials on activity of credit cooperatives of traders and producers in Chișinău. Certificates on private corporate's income of Chișinău reside...

 10. Chișinău City Hall

  • Кишиневская городская примария

  The list: of voters from Chișinău; Chișinău residents who received Romanian citizenship in 1927; shops in Chișinău that sold kerosene in 1920-1921, indicating the sold quantity; public kiosks and boutiques rent by traders, and households and streets of Chișinău. Materials on the work of the Municipal Council for 1935-1937. Files on the investigation of Jewish traders accused of speculation. Materials on inventory and evaluation of real estate in hospitals, charitable institutions, curative and others from the Ministry of health and social care. Plans of buildings. Materials on inventory and...

 11. Rezina Police Station

  • Резинский Комиссариат Полиции

  Notes of the guards about the Jews who were deported to the Soviet Union and those suspected of communist activity. Personal files of accused Jews of loyalty to the Soviet state who stayed in Bessarabia during the Soviet occupation. Bessarabian Regional Police Inspectorate orders about surveillance of foreigners, lists of people with foreign citizenship in Rezina. Copies of orders of Bessarabian Regional Police Inspectorate about the decisions taken to solve the Jewish problem. Informative report about moral and political attitudes of the population in the county Rezina. Correspondence with...

 12. Жандармская секция и посты Бельцкого уезда

  • Zhandarmskaya sektsiya i posty Bel'tskogo uezda

  Materiale despre percheziţiile domiciliare la evreii suspectaţi de activitate comunistă, martie 1940. Rapoartele percheziţiei domiciliare la Libman Lei, Roizman Bercu. Dosarele personale ale locuitorilor mestechikei Făleşti, Aciana Ivana, Moliver Moişa, Pincevscovo Israel - învinuiţi de abuz de încredere; Gheliman Ioilia, Golovenciuc Moisei, Zisa Semion, Noe Muduc Ivan, Radinscovo Şmilia, Şinder Azril şi Srulia că a cauzat altor persoane leziuni corporale; Kauta Constantin învinuit că a ofensat un reprezentant al puterii; Cherţaman Moişa acuzat de fraude şi că a falsificat documentele de se...

 13. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Dosarele personale ale membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Lăpușna. Listele comercianților și proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, 1923-1927. Listele proprietarilor carierelor de piatră și cărămidă și fabrici de sticlă, 1925. Solicitările comercianților pentru a primi împrumuturi mici. Listele firmelor private evreiești, înregistrate la Camera de Comerț. Copii ale certificatelor emise de către proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, care confirmă înregistrarea acestora la Camera de Comerț. Recensămîntul proprietarilor de întrepri...

 14. Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Faleshtskii Komissariat Politsii

  Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecer...

 15. Бессарабский областной инспекториат полиции. Леовский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Leovskii Komissariat Politsii

  Recensămîntul tinerilor şi listele evreilor care trebuiesc înrolaţi în armată în 1941. Listele persoanelor cărora le-au fost confiscate animalele şi căruţele în 1944, listele evreilor care erau daţi în căutarepentru a fi arestaţi. Jurnalele de înregistrare a persoanelor suspecte şi a celor urmărite de poliţie, materiale despre atitudinea şi activităţile populaţiei din Leova. Copiile Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia despre măsurile de luptă împotriva elementelor suspecte, dezertorilor şi a celor evadaţi din lagăre, despre verificarea activităţilor elementelor suspecte,...

 16. Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский Комиссариат Полиции Тигинского уезда

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii Komissariat Politsii Tighinskogo uezda

  Ordinele Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre căutarea persoanelor suspecte că sunt membri ai mişcării ilegale comuniste. Copii ale notelor informative emise de Inspectoratul Regional de Poliţie Basarabia despre organizaţii sinioniste. Copii ale Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre urmărirea persoanelor suspecte, a prezonierilor ce au evadat din lagăre. Copiile Ordinelor şi a dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne al României, guvernatorul Basarabiei despre măsurile de luptă împotriva sabotorilor şi despre deportarea evreilor în Transnistria....

 17. Директорат внутренних дел Бессарабии

  • Directorate of Internal Affairs of Bessarabia

  Eliberarea autorizației pe numele lui Ioffe Mendel pentru a deschide un cinematograf în Mărculești. Corespondența cu prefecturile de poliție cu privire la persoanele deportate pentru propaganda anti-română. Rapoartele informaționale ale prefecturilor județele Orhei, Soroca și Cetatea Albă cu privire la evenimentele ce au avut loc în anul 1918. Materiale despre învățătorii din județul Soroca. Informații privind funcționarii prefecturilor și subprefecturilor din Basarabia. Corespondența cu prefecturile privind eliberarea pașapoartelor străine locuitorilor județului. Cererile evreilor de a li ...

 18. Orhei district prefecture and its subordinated preturas and city halls.

  • Оргеевская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Calarasi Police reports on activities and incidents held in Calarasi. Political marches of the National Agrarian Party, led by Octavian Goga, whose objectives were to fight "jidovism [Jews] and communism, which here in Bessarabia is the greatest danger", "expulsion of Jews from rural communities, army and civil service "etc. Statistical information on the number and composition of the population and economic situation of the villages in Rezina. Correspondence with Pretura of Bravicea regarding identification of the citizenship of the the villagers, information on the withdrawal of Romanian ...

 19. Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders

  • Реcпубликанская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Materials about prejudices and crimes committed by Germans and Romanians in Bessarabia. Commission report on the investigation of crimes and prejudices committed against the population of Bălți county during Romanian administration.

 20. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Materiale privind activitatea gimnaziului mixt din Cahul. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc, care au avut loc în anul de studiu 1921-1922. Corespondența cu Directoratul Instrucțiunii Publice Chișinău privind gestionarea bugetului gimnaziului și alte subiecte economice. Solicitările părinților ca copii lor să beneficieze de învățămînt gratuit. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic și ale Comitetul Școlar. Directivele Biroului Central și Biroului de județ a organizații "Straja Țării" în ceea ce privește pregătirea fizică și morală a elevilor și organizare...