Language of Description: Romanian
 1. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Certificatele absolvenților Școlii Comerciale din Briceni, 1930-1932. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic al școlii. Corespondența cu Inspectoratul Regional Şcolar Chișinău cu privire la admiterea, transferul, vacanța de vară și concedierea personalului didactic. Documente referitoare la inspecția bugetului școlii.

 2. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Materiale privind activitatea gimnaziului din Vadul Rașcov. Carnetele de notele ale elevilor din clasele a I-IV-a pentru anul de studiu 1931-1932. Registrele salariilor ridicate de către învățători și alți lucrători ai gimnaziului pentru perioada ianuarie-iunie 1933. Informații statistice privind realizarea bugetului pentru anul de studiu 1935-1936.

 3. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Materiale privind activitatea gimnaziului mixt din Cahul. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc, care au avut loc în anul de studiu 1921-1922. Corespondența cu Directoratul Instrucțiunii Publice Chișinău privind gestionarea bugetului gimnaziului și alte subiecte economice. Solicitările părinților ca copii lor să beneficieze de învățămînt gratuit. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic și ale Comitetul Școlar. Directivele Biroului Central și Biroului de județ a organizații "Straja Țării" în ceea ce privește pregătirea fizică și morală a elevilor și organizare...

 4. Сорокская городская примэрия

  • Soroca City Hall

  Registrul de evidență al proprietarilor de bunuri imobiliare. Procesule-verbale al ședinței Consiliului Comunal din 1926-1928. Lista locuitorilor orașului Soroca și a suburbiilor. Lista funcționarilor publici care lucrează la primărie și alte instituții de stat. Lista personalului Școlii profesioanle de fete nr.2 din Soroca care a activat în perioada ocupației sovietice. Bugetele orașului Soroca pentru anii 1931, 1935-1936, 1939-1940. Listele producătorilor asiguraţi la Biroul central de asigurări sociale. Registrele salariile plătite lucrătorilor de la magazinul de încălţăminte "Frații Bar...

 5. Директорат внутренних дел Бессарабии

  • Directorate of Internal Affairs of Bessarabia

  Eliberarea autorizației pe numele lui Ioffe Mendel pentru a deschide un cinematograf în Mărculești. Corespondența cu prefecturile de poliție cu privire la persoanele deportate pentru propaganda anti-română. Rapoartele informaționale ale prefecturilor județele Orhei, Soroca și Cetatea Albă cu privire la evenimentele ce au avut loc în anul 1918. Materiale despre învățătorii din județul Soroca. Informații privind funcționarii prefecturilor și subprefecturilor din Basarabia. Corespondența cu prefecturile privind eliberarea pașapoartelor străine locuitorilor județului. Cererile evreilor de a li ...

 6. Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда

  • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda

  Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Rapor...

 7. Жандармский легион и посты Оргеевского уезда

  • Zhandarmskij leghion i posty Orgeevskogo uezda

  Informaţii despre activitatea partidelor şi organizaţiilor sioniste pe teritoriul judeţului Orhei în 1939-1940. Corespondenţa cu prefectura oraşului Orhei despre problemele administrative şi gospodăreşti. Circularele Legiunii de jandarmi Orhei despre urmărirea penală a cetăţenilor străini. Eliberarea permiselor de şedere locuitorilor satului Olişcani în zona de frontieră. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de furt.

 8. 51-я полицейская группа 1-го корпуса румынской армии

  • 51-ya politseiskaya gruppa 1-go korpusa rumynskoi armii

  Ordine şi dispoziţii cu privire la confiscarea apartamentelor şi depozitelor materiale pentru armata germană. Lista persoanelor cărora le-au fost confiscate apartamentele. Rapoarte informaţionale despre starea morală a populaţiei şi situaţia economică a satelor. Listele persoanelor închise în lagăre.

 9. Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Komratskij Komissariat Politsii

  Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre problema evreiască și cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele suspectate că acționează în favoarea URSS-ului. Urmărirea persoanelor din Tighina învinuite de acţiuni ilegale, verificarea persoanelor care au rămas în Basarabia ocupată de URSS, materiale despre evreii care urmau să fie internaţi în lagăre. Copia Ordinului Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia de contracarare a mişcărilor religioase, despre problema evreiească, cu privire la anularea documentelor de trecere pe calea ferată, despre problemele administrati...

 10. Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Faleshtskii Komissariat Politsii

  Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecer...

 11. Жандармская секция и посты Бельцкого уезда

  • Zhandarmskaya sektsiya i posty Bel'tskogo uezda

  Materiale despre percheziţiile domiciliare la evreii suspectaţi de activitate comunistă, martie 1940. Rapoartele percheziţiei domiciliare la Libman Lei, Roizman Bercu. Dosarele personale ale locuitorilor mestechikei Făleşti, Aciana Ivana, Moliver Moişa, Pincevscovo Israel - învinuiţi de abuz de încredere; Gheliman Ioilia, Golovenciuc Moisei, Zisa Semion, Noe Muduc Ivan, Radinscovo Şmilia, Şinder Azril şi Srulia că a cauzat altor persoane leziuni corporale; Kauta Constantin învinuit că a ofensat un reprezentant al puterii; Cherţaman Moişa acuzat de fraude şi că a falsificat documentele de se...

 12. Бессарабский областной инспекториат жандармерий

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii

  Raporturi informaţionale ale Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia despre detectarea persoanelor de origine evreiască, despre starea morală şi atitudinea lor, plasarea evreilor în lagărele de concetrare şi Ghetouri. Corespondenţa Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia cu Jandarmaria română şi rapoarte informaţionale despre persoanele suspectate de activitate în favoare URSS-ului şi Ungariei și activitate antiromânească.

 13. Бессарабский областной инспекториат полиции. Леовский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Leovskii Komissariat Politsii

  Recensămîntul tinerilor şi listele evreilor care trebuiesc înrolaţi în armată în 1941. Listele persoanelor cărora le-au fost confiscate animalele şi căruţele în 1944, listele evreilor care erau daţi în căutarepentru a fi arestaţi. Jurnalele de înregistrare a persoanelor suspecte şi a celor urmărite de poliţie, materiale despre atitudinea şi activităţile populaţiei din Leova. Copiile Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia despre măsurile de luptă împotriva elementelor suspecte, dezertorilor şi a celor evadaţi din lagăre, despre verificarea activităţilor elementelor suspecte,...

 14. Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский Комиссариат Полиции Тигинского уезда

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii Komissariat Politsii Tighinskogo uezda

  Ordinele Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre căutarea persoanelor suspecte că sunt membri ai mişcării ilegale comuniste. Copii ale notelor informative emise de Inspectoratul Regional de Poliţie Basarabia despre organizaţii sinioniste. Copii ale Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre urmărirea persoanelor suspecte, a prezonierilor ce au evadat din lagăre. Copiile Ordinelor şi a dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne al României, guvernatorul Basarabiei despre măsurile de luptă împotriva sabotorilor şi despre deportarea evreilor în Transnistria....