Language of Description: Romanian
 1. Tighina district prefecture and its subordinated preturas and city halls

  • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Documents that enable Jewish citizens of county Tighina to leave the country between 1920-1923. Lists and status of members of the consumer society in 1921. The status of the philanthropic Jewish organization from Căușeni, "Damen ferain". Lists of manufacturers specialists who could provide the needs of the population in case of war. Materials related to the election of Members of the Commerce and Industry Chamber in Tighina in 1938. Information on the county inhabitants' affiliation to different religions and religious sects between 1938-1939. Correspondence with religious institutions in ...

 2. Orhei district prefecture and its subordinated preturas and city halls.

  • Оргеевская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Calarasi Police reports on activities and incidents held in Calarasi. Political marches of the National Agrarian Party, led by Octavian Goga, whose objectives were to fight "jidovism [Jews] and communism, which here in Bessarabia is the greatest danger", "expulsion of Jews from rural communities, army and civil service "etc. Statistical information on the number and composition of the population and economic situation of the villages in Rezina. Correspondence with Pretura of Bravicea regarding identification of the citizenship of the the villagers, information on the withdrawal of Romanian ...

 3. Претуры и примарии Хотинского уезда

  • Pretura and primarias of Hotin district

  Listele proprietarilor întreprinderilor comerciale, industriale și agricole; membrii Consiliului comunal. Informații statistice despre gospodării, manufacturi și comercianții; situația economică a satului Briceni Corespondența cu Pretura plasei Bcriceni privind resursele umane și listele funcționarilor instituțiilor din sat. Înregistrările certificatelor eliberate locuitorilor satului Bîrlădeni privind situația proprietățiilor, cetățeniei române și altele probleme. Informații statistice colectate cu scopul de a mobiliza întreprinderile industriale, rezervele produselor alimentare care trebu...

 4. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Cazul de vînzare publică a dreptului de a comercializa băuturi alcoolice în satul Taraclia, 1930-1931. Listele locuitorilor satului Tătăreşti, care în 1924 şi-au reconfirmat cetăţenia română; locuitorilor satului Argora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici – Veiner Evghenii, Gerner Vasile, Gerţenştein Clara, Şvarţ Ita.

 5. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Listele persoanelor care au solicitat cetățenia română; gospodăriilor din satul Văleni; locuitorilor satelor Gănăşenii Noi şi Cociulia ; persoanelor care au emigrat în URSS. Cazul de vînzare publică a dreptului de a comercializa băuturi alcoolice în satul Cazaclia. Documente legate de impozitarea negustorilor din satul Cazaclia. Informații privind recolta anului 1923-1924. Cererile locuitoirilor satului Leova să li se reconfirme cetăţenia română.

 6. Кишиневский уездный сельскохозяйственный совет

  • Chisinau District Agricultural Council

  Materiale privind privatizarea terenurilor anterior închiriate de către țăranii din Călăraș. Materiale cu privire la eliberarea certificatelor pentru populaţia din Calaraş şi Hînceşti pentru dreptul de utilizare a terenurilor ca urmare a chirie pe termen lung. Dosarul personal al şefului secţii agricole Chişinău, Gelfand Israel.

 7. Лапушнянская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Lapusna district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Corespondența cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu prefecturile judeţului privind regimul pașapoartelor și controlul cetăţenilor străini; transferul proprietăților confiscate de la localnici către prefecturi, deschiderea restaurantelor, tavernelor; problema dobîndirii cetățeniei române pentru basarabeni. Concedierea lucrătorilor care nu au promovat examenul la limba română între 1921-1925. Listele caselor de rugăciuni şi membrii sectelor din judeţ, 1923-1926. Materiale privind acordarea localnicilor judeţului dreptului să iasă din ţară; examinarea funcționarilor din judeţ cu scopul de rom...

 8. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Cererile localnicilor din Leova pentru reconfirmarea cetățeniei româneşti. Diferite documente de identificare şi fotografii ale evreilor care au depus cererile de reconfirmare a cetăţenii româneşti. Lista locuitorilor satului Iargora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici Clara Herţenştein şi Şvarţ Ita.

 9. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Corespondența administraţii Gimnaziului de băieţi „Ion Voievod” din Cahul cu administraţia Gimnaziului privat „Tarbut” din Leova în ceea ce privește permisiunea elevilor să susţină examenele de absolvire. Solicitările elevilor de la Gimnaziul „Tarbut” din Leova să li se permită să susţină examenele de absolvire.

 10. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Registrul notelor elevilor de la Şcoala evreiască privată de fete din Bălţi, obţinute la examenul din 1934, care a avut loc la gimnaziul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. Registrul notelor elevilor de la Gimnaziul privat din Floreşti, obţinute la examenul din 1936.

 11. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Listele învățătorilor și elevilor care au rămas pe teritoriul Basarabiei în 1940-1941. Listele învățătorilor care au lucrat în 1940-1941.

 12. Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. D...

 13. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, care au avut dreptul de a alege membrii Camerii de Comerț în 1918. Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Chișinău și Orhei în 1938. Informații despre persoanele care se ocupau cu comerțul în Basarabia, perioada interbelică.

 14. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Dosare personale ale evreilor proprietari de întreprinderi comerciale și industriale în Basarabia.

 15. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Dosarele personale ale membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Lăpușna. Listele comercianților și proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, 1923-1927. Listele proprietarilor carierelor de piatră și cărămidă și fabrici de sticlă, 1925. Solicitările comercianților pentru a primi împrumuturi mici. Listele firmelor private evreiești, înregistrate la Camera de Comerț. Copii ale certificatelor emise de către proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, care confirmă înregistrarea acestora la Camera de Comerț. Recensămîntul proprietarilor de întrepri...

 16. Сорокская уездная палата торговли и промышленности

  • Soroca District Chamber of Commerce and Industry

  Listele comercianților din județul Soroca în 1923, 1927, 1934. Protocoalele înregistrărilor și certificatele ce interzic cetățenilor să se ocupe cu diverse activități comerciale. Solicitările comercianților să le fie înregistrate propriile întreprinderi comerciale. Listele membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Soroca, care aveau drepturi electorale pentru alegerile administrative din Cameră în 1938. Listele proprietarilor de întreprinderi industriale din județul Soroca, 1939.

 17. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Registrele notelor obținute de către elevii Gimnaziului privat Mogen David. Registrele de evidență a salariilor primite de către învățători pentru anul de studiu 1924-1925.

 18. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Listele şi datele biografice ale elevilor admiși la Gimnaziul privat de evrei I.G.Vaisman între 1916 -1918 și 1920-1921. Registrele notelor obținute de către elevii gimnaziului. Subiectele pentru examenele de absolvire din 1921-1922. Cererile absolvenților școlii pentru a primi documentele de absolvire a gimnaziului. Programele de studiu pentru disciplinele fizica, mecanica și limba latină. Certificatele elevilor de absolvire a gimnaziului în 1918-1922.

 19. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Registrele notelor elevilor din clasele a I-IV-a pentru anii de studiu 1930-1931, 1936-1940. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VII-a pentru anii de studiu 1930-1935. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VIII-a pentru anii de studiu 1923-1924, 1926-1927, 1935-1936. Registrul notelor elevilor obținute la examenul de absolvire. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic şi ale Comisiei de examinare a absolvenților.

 20. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Solicitările elevilor Școlii Comerciale din Cahul pentru a beneficia de învățămînt gratuit. Solicitările părinților adresate directorului școlii cu rugămintea ca copii lor să fie acceptați la școală și să li se elibereze certificate de învățămînt.