Language of Description: Romanian
Held By: Arhivele Naţionale ale României