Language of Description: Polish
 1. Akta stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich gminy Łyszkowice w Łyszkowicach

  • Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łyszkowicach
  • Registry Files for non-Christian confessions in the commune of Łyszkowice

  Akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dowody do akt małżeństw 1918, 1923 - 1940 - sygn. 1 - 32

 2. Akta gminy Łęczno

  • Files of the commune of Łęczno

  Ewidencja ludności (świadectwa przesiedleń, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy cudzoziemców i emigrantów), protokoły i uchwały zebrań gminnych, podatki (rozkład i pobór), sprawy wojskowe, nadzór nad szkolnictwem wiejskim, opieka społeczna, zdrowie publiczne, budżety, rolnictwo, budownictwo.

 3. Akta gminy Izbica

  • Files of the commune of Izbica

  Sprawy ogólno-administracyjne i organizacyjne 1920-1945 34 j.a.; Zarządzenia i uchwały Prezydium i Gminnej Rady Narodowej 1916-1949 4 j.a.; Sprawozdania z działalności 1947-1954 6 j.a.; Kontrole 1940-1954 10 j.a.; Protokóły posiedzeń Prezydium i sesji G.R.N. 1917-1954 25 j.a.; Komisje gminne: skład, protokóły, sprawozdania, zarządzenia 1932-1954 10 j.a.; Sprawy osobowe 1924-1939 4 j.a.; Protokóły zebrań wiejskich i uchwały 1898-1922 7 j.a.; Protokóły sesji sołtysów 1931-1954 7 j.a.; Majątek gminy 1942-1954 9 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: spisy poborowych, dezerterzy, wezwania s...

 4. Krajowy Zakład Leczniczy w Międzyrzeczu - Obrzycach

  • Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde
  • Regional Treatment Institute in Międzyrzec-Obrzyce
 5. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

 6. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Częstochowie

  • Local Liquidation Office in Częstochowa

  Kancelaria Naczelnika z lat 1946-1950, sygn. 1-6, w tym: sprawy pracownicze, listy kwalifikacyjne pracowników, wytyczne dotyczące mienia obcokrajowców; Dział Ogólny z lat 1945-1951, sygn. 7-21, w tym: zbiór okólników, protokoły poinspekcyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, akta finansowe; Dział Likwidacyjny, w tym: Referat Nieruchomości z lat 1945-1950, sygn. 22-102, w tym: zarząd nad nieruchomościami, wykazy nieruchomości, opisy nieruchomości; Referat Ruchomości z lat 1945-1950, sygn. 103-121, w tym: akcja wywłaszczeniowa, konfiskaty, kupno rucho...

 7. Akta miasta Piaseczna

  • Files of the town of Piaseczno

  The collection contains i.a. German circulars and orders; files on social welfare; correspondence in connection with the establishment of the ghetto in Piaseczno; lists of real estate owned by Jews; population records; goods confiscated from Jewish shops.

 8. Fabryka Firmy Phriks w Jeleniej Górze [Phriks - Werk Hirschberg]

  • akta administracyjne (dokumentacja dotycząca zatrudnionych robotników przymusowych)
 9. Naczelnik jako Miejscowa Władza Policyjna w Szczawnie-Zdroju [Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde Bad Salzbrunn]

  • akta administracyjne (dokumentacja policji budowlanej dotycząca m.in. przebudowy byłego hotelu na obóz jeniecki)
 10. Oddziały Szturmowe Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Batalion Szturmowy I/46 w Wałbrzychu [Sturmabteilungen der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Sturmbann I/46]

  • akta osobowe (akta personalne członków) - akta administracyjne (dokumentacja normatywno-organizacyjna, akta dotyczące działalności szkoleniowej, propagandowej, rozrywkowej i socjalnej, akta spraw dyscyplinarnych)
 11. Urząd Górniczy Wałbrzych-Północ [Bergamt Waldenberg-Nord]

  • akta administracyjne (dokumentacja dotycząca robotników przymusowych)
 12. Prokuratura Miasta i Powiatu Świdnickiego

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich
 13. Prokuratura Miasta i Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu*

  • akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich