Language of Description: Polish
 1. Akta miasta Piotrkowa

  • Files of the town of Piotrków Trybunalski

  The subcollection "Commissar and Administration of the town of Piotrków 1919-1945" in addition to documents generated by the German administration, also contains files of the Rada Starszych Gminy Żydowskiej (Committee of Elders of the Jewish Community). The documentation contained in this collection is extremely extensive and concerns all aspects of the daily life of the Jews under the German occupation of the town, their internal organization, and their attrition and exploitation through forced labour.

 2. Sheptytskyi Andrei (1865-1944)

  Dokumenty osobiste (1899-1945). Bulle papieża Leona XIII w sprawie mianowania A. Szeptyckiego biskupem stanisławowskim i metropolitą halickim (1899 r.). Informacja o życiu i działalności Szeptyckiego. Listy i orędzia pasterskie, memoriały, rękopisy prac teologicznych, artykułów, kazań, notesy i konspekty. Materiały odnośnie do sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji oraz jego działalności w innych krajach. Akta finansowe. Korespondencja z rządem austriackim, prezydentem Polski, Stolicą Apostolską; korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami religijnymi i świeckimi, towarzystw...

 3. Akta gminy Gorzkowice

  • Files of the commune of Gorzkowice

  Akta spraw: zebrania gminne, zdrowie publiczne, statystyka GUS, szkolnictwo, gospodarka gminna, ubezpieczenia od ognia, podatki, rolnictwo, weterynaria i hodowla, pobór do wojska, budownictwo, ewidencja ludności.

 4. Armia Krajowa - Inspektorat Piotrków

  Meldunki sytuacyjne, raporty, rozkazy

 5. Akta gminy Krzyżanów z siedzibą w Siomkach

  • Files of the commune of Krzyżanów with the seat in Siomki

  Księgi ludności stałej, budżety, korespondencja dot. spraw oświatowych, wyznaniowych, rolnych, wykazy właścicieli ziemi

 6. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 7. Akta miasta Radomska

  • Files of the town of Radomsko

  The collection contains i.a. lists of the personal identification documents issued to Jews in the years 1939-1940, as well as registration and residence registration documents from specific properties, house residence registration ledgers for the years 1931-1943, and registers of houses by street.

 8. Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu

  • Chef Zivilverwaltung beim Oberbefehlshaber im Militarbezirk Posen
  • Head of the Civilian Administration under the Commander-in-Chief of the Poznań Military District
 9. Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań

  • Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland - Posen
  • Reich Governor in the Warta Land-Poznań region,
 10. Rejencja w Poznaniu

  • Regierung Posen
  • Poznań Regional Administration

  1 Zentralverwaltung 1938-1945 (190 j.a.) 1.1 Hauptgeschäftsstelle 1939-1944 (20 j.a.) 1.2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 1939-1945 (62 j.a.). 1.3 Preisüberwachung 1939-1945 79 j.a.). 1.4 Volkstum 1940-1945 (26 j.a.). 1.5 Personalangelegenheiten 1938-1944 (3 j.a.). 2 Gesundheitswesen und Volkspflege 1940-1944 (5 j.a.). 3 Erziehung, Unterricht, Kultur und Gemeinschaftspflege 1939-1945 (307 j.a.). 3.1 Aufbau und Geschäftsführung 1939-1945 (14 j.a.). 3.2 Schulverwaltung 1939-1945 (33 j.a.). 3.3 Volksschulen 1939-1944 (201 j.a.). 3.4 Schulheime 1941-1944 (4 j.a.). 3.5 Höhere Schulen 1939...

 11. Samorząd Okręgowy w Poznaniu

  • Gauselbstverwaltung in Posen
  • Regional Gau Government

  Abteilung I: Finanz und Wirtschaftsangelegenheiten (192 j.a.) 1.1.Allgemeine Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (119 j.a.) 1.2.Wohnungsfürsorge (13 j.a.) 1.3.Rechtstelle (60 j.a.) 2.Abteilung II: Öffentliche Fürsorge, Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe (209 j.a.) 2.1.Jugendamt (99 j.a.) 2.2.Fürsorge (110 j.a.) 3.Abteilung III: Allgemeine und kulturelle Angelegenheiten (568 j.a.) 3.1.Beschlagnahmen und Verwaltung des konfessionellen Besitzes (552 j.a.) 3.2.Lungenkrankenpflege (13 j.a.) 3.3.Kulturelle Angelegenheiten (3 j.a.) 4.Gauaufnahmeheim für deutsche Kinder (814 j.j.) 5.Gaugehörlosensch...

 12. Służba Bezpieczeństwa Dowódcy Sztafet Ochronnych w Rzeszy - Poznań

  • Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers Schutzstaffeln - Posen
 13. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

  • Landratsamt Birnbaum
  • Międzychód County Governor's Office
 14. Starostwo Powiatowe w Gostyniu

  • Landratsamt Gostingen
  • Gostyń County Governor's Office
 15. Starostwo Powiatowe w Grodzisku

  • Landratsamt Gratz
  • Grodzisk Wielkopolski County Governor's Office
 16. Starostwo Powiatowe w Jarocinie

  • Landratsamt Jarotschin
  • Jarocin County Governor's Office
 17. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

  • Landratsamt Kalisch
  • Kalisz County Governor's Office
 18. Starostwo Powiatowe w Kępnie

  • Landratsamt Kempen
  • Kępno County Governor's Office