Language of Description: Polish
 1. Akta miasta Otwocka

  • Files of the town of Otwock

  The collection contains i.a. regulations and general orders concerning matters such as forced labour and resettlement of the Jews, taxes, materials connected with the expropriation of Jewish real estate in the “Aryan” quarter by a special administrative office, and many documents related to statistics, population records and control, lists of real properties, a personnel list of the Getto-Polizei and instructions for it, and a range of official letters and correspondence on matters concerning the Jews of Otwock. The body of material is relatively extensive and thus sufficient to reconstruct...

 2. Sąd Grodzki w Łosicach

  • Court of the first instance in Łosice

  Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Łosicach 1940-1943 - 335 j.a. 0,60 mb

 3. Starostwo Miejskie w Warszawie

  • Stadthauptmannschaft Warschau
  • Office of the Warsaw City Governor,

  The collection contains i.a. birth and death statistics, weekly reports of the chairman of the Judenrat (1941), the dispute over the boundaries of the ghetto, forced labour, Jewish mutual aid, the fight against typhus, applications for passes, and cases of illegal trade and smuggling

 4. Prokuratura Sądu Okręgowego w Brzegu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 5. Prokuratura Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 6. Prokuratura Sądu Okręgowego w Jaśle z tymczasową siedzibą w Krośnie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 9. Prokuratura Sądu Okręgowego w Tarnowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 10. Prokuratura przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

  • akta administracyjne (sprawozdania w sprawie ekstradowanych przestępców wojennych, okólniki prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sprawozdania z konferencji i posiedzeń rad narodowych, sprawozdania z wizytacji prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie, orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie)
 11. Prokuratura Sądu Okręgowego w Krakowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 12. Prokuratura Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 13. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Warszawie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 14. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 15. Nadburmistrz jako Władza Policyjna w Kaliszu [Der Oberbürgermeister als Polizeibehörde in Kalisch]

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy Policji Kryminalnej) - akta administracyjne (korespondencja z Policją Kryminalną w Kaliszu i innymi organami policyjnymi w Kraju Warty w sprawie dochodzeń prowadzonych wobec Polaków i Niemców podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych; listy osób poszukiwanych przez żandarmerię, Policję Kryminalną; wnioski o udzielenie zaświadczenia o nieprzynależności do narodu polskiego)
 16. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 17. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Opolu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 18. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Olsztynie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 19. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim