Language of Description: Polish
Holding Institution: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
  1. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie

    • akta administracyjne (plany pracy, sprawozdania, zbiór normatywów, dokumenty organizacyjne, sprawy finansowe, kwerendy, opracowania problemowe i monograficzne, dokumentacja konkursowa)