Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Panstwowe w Białymstoku - Oddział w Łomży
  1. Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Łomży

    Sprawy Rzeźni Miejskiej, spisy miejscowości i urzędów gminnych, odszkodowania za pożary, budowa hotelu, rachunki i druki reklamowe sklepu K. Kubernusa (1-10).

  2. Sąd Okręgowy w Łomży

    • District Court in Łomża
  3. Sąd Grodzki w Łomży

    • Court of the first instance in Łomża
    1. Akta w sprawie badania zbrodni hitlerowskich 1945, 1 ja., sygn.1 2. Akta spraw karnych 1947-1950, 31 ja., sygn. 3 - 32